intTypePromotion=3

Bài giảng Đạo đức kinh doanh (Nguyễn Quang Chương)

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
230
lượt xem
68
download

Bài giảng Đạo đức kinh doanh (Nguyễn Quang Chương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đạo đức kinh doanh trình bày khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đạo đức kinh doanh (Nguyễn Quang Chương)

 1. LOGO ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 5/23/2011 VHDN 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH 3.1 Khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh trong QTDN 3.2 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh 5/23/2011 2 VHDN
 3. 3.1 Khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh đối với QTDN 1. Khái niệm  Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong mối quan hệ với người khác, với xã hội  Chuẩn mực đạo đức: độ lượng, chính trực, khiêm tốn, dũng cảm, tín, thiện,… 5/23/2011 3 VHDN
 4. 3.1 Khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh đối với QTDN Đạo đức kinh doanh  Xuất phát từ thực tiễn kinh doanh  Ở phương tây ĐĐKD xuất phát từ những tín điều trong tôn giáo: sự trung thực, sự chia sẻ,…  Những năm 70s trở thành vấn đề được nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến hối lộ, quảng cáo lừa gạt, an toàn sản phẩm…  Những năm 90s thể chế hóa đạo đức kinh doanh; DN phải có trách nhiệm với những việc làm của mình 5/23/2011 4 VHDN
 5. 3.1 Khái niệm, vai trò của ĐĐKD Khái niệm:  Đạo đức kinh doanh là tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đáng giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh  Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh: • Tính trung thực • Tôn trọng con người • Gắn lợi ích của DN với lợi ích của KH và xã hội • Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt 5/23/2011 5 VHDN
 6. 3.1 Khái niệm, vai trò của ĐĐKD Khái niệm:  Đối tượng điều chỉnh của đạo đức kinh doanh là các chủ thể kinh doanh. Theo nghĩa rộng thì đó là tất cả những ai là chủ thể của các quan hệ và hành vi kinh doanh: • Doanh nhân • Khách hàng • Các chủ thể khác có liên quan 5/23/2011 6 VHDN
 7. 3.1 Vai trò của đạo đức kinh doanh  Góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh Góp phần làm tăng chất lượng hoạt động của doanh nghiệp Góp phần vào làm tăng sự cam kết và tận tâm của nhân viên với công việc Làm cho khách hàng hài lòng Tạo ra lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp Góp phần làm tăng uy tín của thương hiệu quốc gia 5/23/2011 7 VHDN
 8. 3.2 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)  Nghĩa vụ kinh tế  Nghĩa vụ pháp lý  Nghĩa vụ đạo đức  Nghĩa vụ nhân văn 5/23/2011 8 VHDN
 9. 3.2 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xa hội của doanh nghiệp  Đạo đức kinh doanh: liên quan đến những nguyên tắc và quy định chỉ đạo những quyết định của doanh nhân và tổ chức  Trách nhiệm xã hội: quan tâm đến hậu quả của những quyết định của doanh nhân và tổ chức đến xã hội 5/23/2011 9 VHDN
 10. 3.2 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Đánh giá về việc triệu hồi xe của TOYOTA Đánh giá về việc VEDAN xả thải làm ô nhiễm sông Thị Vải Đánh giá về việc cho thêm hóa chất cấm để tạo ra lợn “siêu nạc” 5/23/2011 10 VHDN
 11. 3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh Đạo đức trong quản lý nguồn nhân lực  Tuyển dụng  Sử dụng  Đánh giá  Đãi ngộ  Đề bạt nhân lực 5/23/2011 11 VHDN
 12. 3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh Đạo đức trong hoạt động marketing  Marketing và quyền lợi của người tiêu dùng  Quảng cáo phi đạo đức  Bán hàng phi đạo đức  Quan hệ với đối thủ cạnh tranh 5/23/2011 12 VHDN
 13. 3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh Đạo đức trong hoạt động tài chính  Các hoạt động liên quan việc xác định các ngân quỹ  Công khai và minh bạch trong các quy định tài chính  Xử lý các vấn đề phát sinh 5/23/2011 13 VHDN
 14. 3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh Đạo đức trong quan hệ với nhân viên  Chủ sở hữu  Người lao động • Cáo giác • Bí mật kinh doanh • Lạm dụng tài sản công • Phá hoại ngầm 5/23/2011 14 VHDN
 15. 3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh Đạo đức trong quan hệ với khách hàng  Lợi ích khi sử dụng sản phẩm  Quảng cáo sai sự thât  Sản phẩm không an toàn 5/23/2011 15 VHDN
 16. Case study 1: VHDN ở doanh nghiệp sản xuất VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI TẬP ĐOÀN AMWAY 3/19/2014 16 VHDN
 17. Nghiên cứu mô hình văn hóa ở Amway Tập đoàn Amway Sơ bộ về tập Mô hình văn đoàn Amway hóa ở hệ thống “Mai hoa siêu phàm” 3/19/2014 17 VHDN
 18. Sơ bộ tập đoàn Amway Trụ sở chính tập đoàn Amway Tại Ada, bang Michigan-Mỹ Michigan- 3/19/2014 18 VHDN
 19. Sơ bộ tập đoàn Amway 3/19/2014 19 VHDN
 20. Sơ bộ về tập đoàn Amway 3/19/2014 20 VHDN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản