Vấn đề cơ bản của marketing

Xem 1-20 trên 949 kết quả Vấn đề cơ bản của marketing
 • Tài liệu "Những vấn đề cơ bản của Marketing" trình bày các nội dung sau: những khái niệm cốt lõi của Marketing, quản trị Marketing, những định hướng phát triển của Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong tài liệu.

  pdf24p anhduongit 22-01-2015 78 16   Download

 • Theo định nghĩa dành cho các nhà quản lý, marketing được ví như "nghệ thuật bán hàng", nhưng khá ngạc nhiên rằng, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không nằm ở chỗ bán sản phẩm. Đây là một trong những giáo trình đào tạo Marketing Manager của Vietnam Marcom.

  pdf24p jolie 02-03-2009 1128 417   Download

 • Theo định nghĩa dành cho các nhà quản lý, marketing được ví như "nghệ thuật bán hàng", nhưng khá ngạc nhiên rằng, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không nằm ở chỗ bán sản phẩm. Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng: "Nhưng mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với người đó, và tự nó sẽ bán được nó.

  pdf446p entrysky 13-10-2011 238 140   Download

 • Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản của marketing. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Những khái niệm cốt lõi của marketing, quản trị marketing, những đinh hướng phát triển của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tangtuy16 01-07-2016 34 8   Download

 • Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cốt lõi của marketing, quản trị marketing, những định hướng phát triển của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_05 02-12-2015 36 4   Download

 • Tài liệu "Những vấn đề cơ bản của Marketing" nêu lên những khái niệm cốt lõi của marketing, quản trị marketing, những định hướng phát triển của marketing, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua, phân tích thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua sắm của doanh nghiệp,...

  doc261p muasaobang14389 30-11-2009 591 394   Download

 • Những vấn đề cơ bản của marketing Ch.2: Thị trường trong hoạt động marketing Ch.3: Marketing chiến lược Ch.4: Chính sách sản phẩm Ch.5: Chính sách giá cả Ch.6: Chính sách phân phối Ch.7: Chính sách truyền thông & cổ động Ch.1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING 1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MARKETING 1.2.

  pdf15p muaythai3 30-10-2011 244 71   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Những vấn đề cơ bản về Email Marketing để nắm rõ về Email Marketing như: Tránh việc gửi thư quấy rối (hay spam) bằng bất cứ giá, bỏ qua vai trò của việc cá nhân hoá, trả lời nhanh chóng các yêu cầu qua Email,...

  pdf5p sieusaobanhang 31-12-2009 308 125   Download

 • Mục tiêu của MArketing: Nắm được quá trình phát triển và ứng dụng của marketing Nêu và hiểu được các khái niệm về nhu cầu, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán Định nghĩa được Marketing và phân biệt về cách tiếp cận Marketing theo từng quan điểm: truyền thống và hiện đại. Nắm rõ vai trò và các chức năng cơ bản của Marketing.

  ppt0p trinhsau200390 18-12-2012 185 17   Download

 • CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING 1. Những khái niệm căn bản của Marketing 2. Các quan điểm quản trị Marketing 3.

  pdf6p anhtuc_1 14-11-2012 374 117   Download

 • Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu để phát triển, mở rộng kiến thức nói chung hoặc cho một ngành nào đó nói riêng, tìm hiểu những quy luật của tự nhiên hay nghiên cứu một lý thuyết đã được công nhận với mục đính phát triển kiến thức đó.

  pdf16p phuongtran1903 31-10-2013 85 12   Download

 • Tài liệu Môn Marketing cơ bản_ Chương " Những vấn đề cơ bản của Marketing ", dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, marketing.

  pdf24p truongan 18-11-2009 896 431   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

  doc21p lhsang72 28-11-2010 435 304   Download

 • Những vấn đề cơ bản Chỉ định người phụ trách toàn bộ sự kiện, có thể xử lý mọi việc hoặc đôn đốc thực hiện. Đối tượng: các thành phần có liên quan Quyết định về chủ đề của sự kiện: Mục đích của sự kiện là gì? Mục tiêu bạn muốn đạt được là gì? Bạn muốn tạo ra những tác động gì? Cơ cấu về sản phẩm mà công ty định ra mắt khách hàng là gì?

  pdf11p xingau6 15-08-2011 387 197   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

  doc19p quocminh 02-03-2009 371 141   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

  pdf465p socolanong 19-04-2012 277 116   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

  pdf22p thanhdat 22-10-2009 260 86   Download

 • I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ, TÍN DỤNG 1. Tiền tệ và ổn định tiền tệ 1.1. Định nghĩa tiền tệ Tiền là bất cứ một phương tiện nào được xã hội chấp nhận làm phương tiện trao đổi với mọi hàng hoá, dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế. 1.2. Chức năng của tiền tệ Dù biểu hiện dưới hình thức nào, tiền tệ cũng có các chức năng: Phương tiện trao đổi, đơn vị đánh giá và phương tiện dự trữ giá trị.

  pdf68p tuoanh05 03-08-2011 159 50   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

  doc25p mrcheng 22-06-2011 97 38   Download

 • Những khái niệm cốt lõi của marketing Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

  pdf24p muaythai7 26-10-2011 67 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Vấn đề cơ bản của marketing
p_strCode=vandecobancuamarketing

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản