intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật rắn tuyệt đối

Xem 1-20 trên 61 kết quả Vật rắn tuyệt đối
 • Giáo trình Cơ ứng dụng (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 cung cấp kiến thức về cơ học vật rắn tuyệt đối. Phần này gồm các chương: Chương 1 những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học, chương 2 hệ lực phẳng đồng quy, chương 3 hệ lực song song - momen - ngẫu lực, chương 4 hệ lực phẳng bất kỳ, chương 5 hệ lực không gian, chương 6 ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p cucngoainhan0 08-04-2022 1 0   Download

 • Nội dung giáo trình Cơ kỹ thuật gồm có 2 phần, phần 1 cung cấp kiến thức về cơ học vật rắn tuyệt đối. Phần này gồm các chương: Chương 1 những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học, chương 2 hệ lực phẳng đồng quy, chương 3 hệ lực song song - momen - ngẫu lực, chương 4 hệ lực phẳng bất kỳ, chương 5 hệ lực không gian, chương 6 ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p cucngoainhan0 08-04-2022 2 0   Download

 • Giáo trình được biên soạn cho nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ trung cấp nghề. Nội dung giáo trình cung cấp kiến thức về cơ học vật rắn tuyệt đối, cơ học vật rắn biến dạng và chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p cucngoainhan8 15-03-2022 7 0   Download

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề Sửa chữa điện máy công trình – Trình độ trung cấp): Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để có thể trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng; giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: kéo-nén đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p cucngoainhan8 15-03-2022 8 1   Download

 • Giáo trình được biên soạn cho nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp nghề. Nội dung giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 cung cấp kiến thức về cơ học vật rắn tuyệt đối. Phần này gồm các chương: Chương 1 những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học, chương 2 hệ lực phẳng đồng quy, chương 3 hệ lực song song - momen - ngẫu lực, chương 4 hệ lực phẳng bất kỳ, chương 5 hệ lực không gian, chương 6 ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Giáo trình được biên soạn cho nghề Vận hành cần, cầu trục trình độ trung cấp nghề. Nội dung giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 cung cấp kiến thức về cơ học vật rắn tuyệt đối. Phần này gồm các chương: Chương 1 những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học, chương 2 hệ lực phẳng đồng quy, chương 3 hệ lực song song - momen - ngẫu lực, chương 4 hệ lực phẳng bất kỳ, chương 5 hệ lực không gian, chương 6 ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p cucngoainhan8 15-03-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về thuyết tương đối hẹp Einstein; động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; quang học lượng tử; các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; mômen động lượng và mômen từ của electron; vật lý chất rắn và bán dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf147p chenlinong_0310 23-02-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 1 Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về tĩnh học; Các hệ tiên đề về tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hoacomay097 06-01-2022 12 4   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 2 Lý thuyết hệ lực, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu gọn hệ lực; Điều kiện cân bằng hệ lực; Giải bài toán cân bằng; Các bài toán cân bằng đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p hoacomay097 06-01-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề Sửa chữa điện máy công trình - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để có thể trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng; giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: kéo-nén đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p cucngoainhan5 09-12-2021 4 1   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ kỹ thuật với mục tiêu giúp các bạn có khả năng trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng; giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: kéo-nén đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập.

  pdf58p caphesuadathembotngot 26-12-2021 7 1   Download

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tĩnh học - Chương 1 (ThS. Nguyễn Phú Hoàng) cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm cơ bản – hệ tiên đề tĩnh học, mô men của lực, liên kết và phản lực liên kết, hệ lực tương đương, định lý trượt lực, ... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf69p thienlangso 15-12-2021 1 0   Download

 • Tập bài giảng Cơ học ứng dụng được biên soạn bao gồm ba phần: Cơ học vật rắn tuyệt đối, cơ học vật rắn biến dạng (Sức bền vật liệu) và chi tiết máy, trong đó phần Cơ học vật rắn tuyệt đối và chi tiết máy được viết gộp trong 3 chương bao gồm nội dung về tĩnh học, động học và động lực học chất điểm và cơ hệ. Phần Cơ học vật rắn biến dạng được viết trong 1 chương bao gồm các nội dung về các hình thức chịu lực đơn giản và phức tạp của thanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf173p cucngoainhan3 19-11-2021 8 1   Download

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 1 Các khái niệm mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Cơ học, cơ học vật rắn tuyệt đối, cơ học biến dạng; Cơ học môi trường liên tục; Lý thuyết đàn hồi; Sự khác nhau giữa ltđh và môn sức bền vật liệu; Các khái niệm khác.

  pdf13p tomcangnuongphomai 08-09-2021 10 1   Download

 • Chương 1: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mở đầu về tĩnh học vật rắn, các khái niệm cơ bản và một số định nghĩa, hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết.

  pdf19p lovebychance04 20-05-2021 19 1   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ ứng dụng với mục tiêu giúp các bạn đọc có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề tĩnh học, điều kiện cân bằng của các hệ lực, khái niệm về ứng suất, các loại ứng suất, điều kiện bền…; Trình bày được kết cấu, đặc điểm làm việc của các loại mối ghép, các cơ cấu truyền động; Vận dụng được các kiến thức để giải được các bài toán cơ bản về hệ lực cân bằng;

  doc89p calliope09 20-05-2021 46 3   Download

 • Nội dung của Bài giảng Cơ học ứng dụng bao gồm ba phần: Cơ học vật rắn tuyệt đối, cơ học vật rắn biến dạng (Sức bền vật liệu) và chi tiết máy, trong đó phần Cơ học vật rắn tuyệt đối và chi tiết máy được viết gộp trong 3 chương bao gồm nội dung về tĩnh học, động học và động lực học chất điểm và cơ hệ. Phần Cơ học vật rắn biến dạng được viết trong 1 chương bao gồm các nội dung về các hình thức chịu lực đơn giản và phức tạp của thanh.

  pdf173p mucnang222 24-04-2021 24 5   Download

 • Bài viết trình bày kết quả thiết lập mô hình toán học nghiên cứu va chạm và biến dạng của vật rắn chuyển động hình nón cụt vào mặt cứng tuyệt đối. Thiết lập phương trình chuyển động mặt cắt của vật hình nón cụt, các biểu thức tính dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển, biến dạng dọc trục, các tham số lan truyền sóng cùng tốc độ lan truyền sóng (tốc độ âm thanh) trong vật do va đập và biến dạng tạo ra.

  pdf7p vicolor2711 17-07-2019 37 0   Download

 • Tài liệu Tóm tắt lý thuyết về Cơ ứng dụng: Phần 1 trình bày các nội dung về cơ học vật rắn tuyệt đối thông qua các chương cụ thể sau: Cân bằng của hệ lực phẳng, cân bằng của hệ lực không gian, động học, chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định, cơ cấu phẳng, động lực học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p vizeus 02-03-2019 97 8   Download

 • Bài viết "Khảo sát dao động của hệ hai bậc tự do có cản" trình bày cách thiết lập và giải bài toán nói trên và tìm nghiệm tổng quát của bài toán dưới dạng giải tích. Kết quả này là cơ sở nghiên cứu bài toán hạ chìm kết cấu là vật rắn tuyệt đối vào đất bằng cách ghép hai máy rung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

  pdf7p tinhluong123 22-11-2015 104 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vật rắn tuyệt đối
p_strCode=vatrantuyetdoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2