intTypePromotion=4
ADSENSE

Viên chức khối phòng ban

Xem 1-20 trên 127 kết quả Viên chức khối phòng ban
 • Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ lý luận và phân tích thực trạng động lực và tạo động lực làm việc của viên chức khối phòng ban, luận văn đề xuất các giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức khối phòng ban trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf126p phungducluan 01-06-2017 83 29   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ lý luận và phân tích thực trạng động lực và tạo động lực làm việc của viên chức khối phòng ban, luận văn đề xuất các giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức khối phòng ban trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

  pdf26p phungducluan 01-06-2017 61 12   Download

 • Phân công chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy quản lý Do không phân định rõ ràng chức năng, trách nhiệm của các trong bộ máy quản lý nên nhiều công việc thực hiện trùng lắp, nhiều công việc bị bỏ sót, nhân viên các phòng ban khó phối hợp thực hiện công việc,lãnh đạo không hiểu rõ khối lượng công việc, mức độ bận việc thực tế trong từng phòng ban

  pdf2p banhtalong 24-07-2010 553 154   Download

 • Mẫu Bảng khảo sát hệ thống văn bản nhân sự của công ty được xâu dựng nhằm phục vụ công tác tự đánh giá, nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo và môi trường làm việc tại doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 33 5   Download

 • Bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng tổ chức hành chính được lập ra với mục đích đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc, các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi, đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.

  doc3p vrohtovitamin 21-06-2019 33 4   Download

 • Nhân viên Chánh văn phòng chịu trách nhiệm về các công việc: hoạch định kế hoạch hoạt động dài, trung, ngắn hạn của VPCTy theo chiến lược công ty và chỉ đạo cấp trên, tổ chức VPCTy nhằm hình thành một bộ máy hoạt động hữu hiệu có kết quả, hiệu quả, năng suất và chất lượng, quản lý nhân viên VP công ty; giám sát, nhắc nhở việc thực hiện các công việc hành chính, pháp chế, lễ tân, thông tin, đảm bảo hoạt động thông suốt toàn Công ty...

  doc3p vrohtovitamin 21-06-2019 53 4   Download

 • KPI Phòng Bảo vệ gồm các chỉ số đanh giá của chức danh Trưởng phòng bảo vệ, Phó phòng bảo vệ, Tổ trưởng tổ bảo vệ, nhân viên bảo vệ, mời các bạn cùng tham khảo. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

  xls9p vrohtovitamin 18-06-2019 52 3   Download

 • KPI chuyên viên Hành chánh công đoàn được đánh giá dựa trên các nội dung: thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản của văn phòng Công đoàn. Không sai sót, chậm trễ, xây dựng, theo dõi thực hiện ngân sách Công đoàn, lập thủ tục thăm hỏi ốm đau, chia buồn công đoàn viên từ kinh phí công đoàn... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.

  xls2p vrohtovitamin 18-06-2019 14 0   Download

 • KPI chuyên viên Quản trị nhân sự - BHXH được đánh giá dựa trên các nội dung: lập báo cáo trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của toàn Nhà máy và Ban QLDAHT2 theo quy định của cơ quan BHXH, đúng thời hạn, lập hồ sơ chế độ ốm đau và nghỉ dưỡng sức sau ốm đau cho CBCNV của Nhà máy và Ban QLDAHT2, đúng thời hạn... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 20 4   Download

 • KPI vị trí Nhân viên mua hàng nước ngoài là biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân của nhân viên mua hàng nước ngoài theo các mục tiêu cá nhân, các công việc thường xuyên theo mô tả công việc và tinh thần thái độ, các dự án và công việc đột xuất... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls6p vrohtovitamin 18-06-2019 33 3   Download

 • Nhân viên văn thư Ban Giám đốc được xét đánh giá kết quả công việc dựa trên KPI tổng hợp chức danh công việc, KPI bổ sung các công việc kiêm nhiệm, kế hoạch hành động và phối hợp với các bộ phận khác. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls2p vrohtovitamin 18-06-2019 89 6   Download

 • KPI phòng Công nghệ thông tin gồm các chỉ số đánh giá KPI cho chức danh Trưởng phòng, chức danh Quản trị hệ thống mạng, kiêm phụ trách hạ tầng CNTT, chức danh: Biên tập viên website, kiêm hỗ trợ vận hành hệ thống ứng dụng ERP, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 15 4   Download

 • KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án gồm các chỉ số đánh giá KPI cho chức danh Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phát triển dự án, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls6p vrohtovitamin 18-06-2019 7 0   Download

 • Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân vị trí Trưởng phòng Cung ứng gồm các mục tiêu cá nhân gắn liền với KPI phòng Cung ứng, các công việc thường xuyên theo mô tả công việc và tinh thần thái độ, các dự án và công việc đột xuất, tần suất đánh giá, tỷ lệ thực hiện, kết quả thực hiện tổng hợp... mời các bạn cùng tham khảo. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 21 1   Download

 • KPI phòng Đầu tư và phát triển dự án gồm các chỉ số đánh giá KPI cho chức danh Trưởng phòng Hành chính quản trị, nhân viên hành chính lễ tân, nhân viên văn thư, nhân viên hành chính, nhân viên lễ tân, tạp vụ mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls38p vrohtovitamin 18-06-2019 36 6   Download

 • Trưởng phòng thiết kế sản phẩm cần chịu trách nhiệm về các công việc như: thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của PTK theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, tham mưu cho giám đốc về toàn bộ các vấn đề liên quan nghiệp vụ và công tác thiết kế, hướng đến mục tiêu quay trở lại và phát triển thành công thị trường nội địa. Triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua 2p lottexylitol 24-06-2019 39 5   Download

 • Trưởng phòng IT cần chịu trách nhiệm về các công việc như: tham mưu cho ban lãnh đạo phương án triển khai công tác phòng ngừa sự cố hệ thống và kế hoạc triển khai thực hiện, thực hiện các công việc do phòng CNTT trực tiếp thực hiện, hoặc phối hợp với đơn vị bạn thực hiện, kiểm tra thực tế về lĩnh vực CNTT, các phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố hệ thống... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua 2p lottexylitol 24-06-2019 31 5   Download

 • Chuyên viên C&B chịu trách nhiệm về các công việc: chấm công và tính tiền lương hàng tháng đúng theo quy định, theo dõi, đề xuất việc nâng lương cơ bản cho người lao động theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, lập danh sách và làm thủ tục thanh toán cho cán bộ nhân viên công ty về chế độ lễ; tết; ốm đau; thai sản và các chế độ khác được nêu trong quy chế phúc lợi, xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện Nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật...

  doc2p vrohtovitamin 21-06-2019 34 4   Download

 • Nhân viên bảo vệ công ty chịu trách nhiệm về các công việc: kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn người, phương tiện ra vào cổng, trông giữ xe cho khách đến liên hệ công tác, CBCNV Công ty, ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư ra khỏi Công ty, ghi vào sổ thường trực nội dung theo dõi, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào Công ty, nhận và giao ca thường trực, thực hiện tuần tra địa bàn xung quanh và nội bộ công ty theo qui định...

  doc1p vrohtovitamin 21-06-2019 30 5   Download

 • Nhân viên phụ trách IT cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: quản trị hệ thống mạng LAN, internet, server nhằm đảm bảo hệ thống mạng được thông suốt, ổn định, cài đặt, bảo trì bảo dưỡng, quét virus và hướng dẫn vệ sinh/vệ sinh định kỳ các máy tính, thiết bị văn phòng, hướng dẫn, sửa chữa, khắc phục, hỗ trợ các thành viên sử dụng các thiết bị văn phòng và phần mềm hiệu quả... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua 1p lottexylitol 24-06-2019 73 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Viên chức khối phòng ban
p_strCode=vienchuckhoiphongban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2