intTypePromotion=3
ADSENSE

Xã hội đa văn hóa

Xem 1-20 trên 4151 kết quả Xã hội đa văn hóa
 • Ngày nay đa số thổ dân không còn sống trong môi trường nguyên thuỷ của họ như ngày xa xưa nữa, mà họ đang sống trong một xã hội đa văn hoá với nền văn hoá chủ đạo của người phương Tây. Trong quá khứ, chính sách đồng hoá, chính sách diệt tộc, chính sách nước Úc trắng đã làm thổ dân đã phần nào mất đi nền văn hoá của mình. Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng, hướng đến lối sống, cách sống, nói chung là văn hoá phương Tây, và họ đã vô tình bỏ lại...

  pdf18p can_loc 24-07-2012 139 26   Download

 • Bài viết đặt trọng tâm vào tổng kết các đặc điểm của hôn nhân Hàn-Việt và phân tích các xung đột, bao gồm cả xung đột văn hóa mà gia đình đa văn hóa đang phải đối mặt, với hy vọng góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân gây ra sự bất ổn của loại gia đình này, đồng thời đề xuất những định hướng giải pháp ở tầm vĩ mô cho việc giảm thiểu các xung đột trong gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.

  pdf11p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 105 14   Download

 • Bài viết tìm hiểu chính sách ngôn ngữ ở Australia từ thế kỉ XIX cho đến nay, thể hiện qua những thay đổi trong chính sách của Nhà nước đối với ngôn ngữ và sự thay đổi trong những thiết chế chủ yếu của cộng đồng do tình trạng nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại ở Australia. Trọng tâm là những thay đổi trong giáo dục và trong hệ thống truyền thông, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của ngôn ngữ trong một xã hội đa văn hóa. ...

  pdf8p trongminh123 17-10-2012 112 15   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Văn hóa trong xã hội học trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Nội dung thứ 5 (các chương VII và VIII): Tập trung thảo luận về tính đa dạng bên trong của mỗi nền văn hoá cũng như mối liên hệ liên văn hoá và những vấn đề đang đặt ra trong việc giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hoá. Nội dung thứ 6 (chương IX và X): Xem xét sự biến đổi văn hoá. đồng thời cũng nêu lên những trường hợp đặc thù trong sự vận hành của văn hoá trong các xã hội khác nhau - như xung đột văn hoá, khủng hoảng văn hoá, văn hoá và tự do của con người...

  pdf141p hanh_tv27 09-04-2019 26 3   Download

 • Khác biệt trong nhận thức về khái niệm thời gian và xung đột tâm lý trong giao tiếp đa văn hóa Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra stress trong học tập của học sinh cho thấy: Nguyên nhân khách quan bao gồm: phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự quan tâm của giáo viên đối với một số học sinh khá hay kém trong lớp mục đích của môn học đối với kỳ đại học, cao đẳng . Nguyên nhân chủ quan tập trung chủ yếu là: chưa biết phân bổ hợp lý thời gian học tập nghỉ...

  pdf9p butmauluc 31-08-2013 123 8   Download

 • Những năm gần đây, ngành xã hội học đã triển khai một loạt hoạt động nghiên cứu cụ thể trên nhiều lĩnh vực của dời sống xã hội. Nhiều vấn đề đã có những nghiên cứu chuyên sâu, song cũng còn những mảng vấn đề lớn thuộc nhiều lĩnh vực chưa được tìm hiểu và khảo sát thấu đáo. Hoạt động giao tiếp của dân cư là một trong những mảng vấn đề như vậy. Đề cập đến hoạt động giao tiếp, có thể gặp những câu hỏi khá rộng. Trong cuộc sống hằng ngày người ta (các cá...

  pdf8p banhukute 24-06-2013 63 6   Download

 • Bài viết nhìn nhận chủ nghĩa đa văn hóa dưới hai góc độ: Thứ nhất, với tư cách là một chính sách xã hội, chủ nghĩa đa văn hóa là giải pháp nhằm ứng phó với tính đa dạng sắc tộc trong các nhà nước dân tộc; thứ hai, với tư cách là một học thuyết triết học, chủ nghĩa đa văn hóa hướng đến việc luận giải tính tất yếu và khách quan của trạng thái đa dạng văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 48 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020. Tác giả thu thập, phân tích các số liệu, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các giải pháp và môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để phân tích thực trạng huy động nguồn lực tài chính thời gian 2005 đến 2012 tác động đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội của Khánh Hòa.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 39 3   Download

 • Vào thế kỷ XVI - XVII, kinh tế thương mại ở Việt Nam đã có chân đứng vững chắc trong xã hội, hơn nữa, xứ Thanh xa kinh đô, nên sản phẩm thủ công nghiệp của làng nghề được phát triển hơn ở các nơi khác, nhất là với làng đá núi Nhồi (An Hoạch). Các sản phẩm này đã có mặt ở nhiều trung tâm văn hóa của đất nước, kèm theo đó là tên thợ, tên làng An Hoạch cũng được ghi trên sản phẩm, phần nào đã đánh dấu một hướng phát triển của lịch sử, xã hội và văn hóa.

  pdf7p cumeo4000 05-08-2018 33 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích 6 vấn đề bức xúc cần chú ý trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Đó là, 1/ Phải quan tâm tới thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá của đất nước trong mối tương quan với các nước khác; 2/ Phải chú ý tới các hệ hình tư duy gắn với những lợi ích; 3/ Vấn đề gia tăng dân số và...

  pdf89p subtraction1122 27-04-2013 364 96   Download

 • Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như thời gian gần đây. Sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và vai trò ngày càng tăng của nó trong thế giới hiện đại đang đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cho nghiên cứu khoa học về văn hóa. Mặt khác, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đem lại những khả năng to lớn cho con người trong việc nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa. ...

  pdf96p vascaravietnam 15-08-2012 111 32   Download

 • Trong những năm qua, tạp chí Xưa Nay đã dành một vị trí quan trọng cho các bài viết về Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu tư tưởng chính trị, xã hội và văn hóa, đóng góp những tư liệu mới về cuộc đời hoạt động phong phú của Người, cung cấp những Tài liệu đánh giá nhận định của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau mười năm tồn tại của tạp chí, số lượng bài viết về Hồ Chí Minh tập hợp lại quả thật là phong phú.Để giúp bạn đọc tiện tham khảo, Tài liệu này tập hợp những bài viết đó với nhan đề: Hồ Chí Minh - hiện thân của văn hóa hòa bình.

  pdf485p uocvongxua04 22-07-2015 89 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 3', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p dongta03 04-01-2012 91 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 2', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p dongta03 04-01-2012 84 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 4', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p dongta03 04-01-2012 91 17   Download

 • Luận văn "Hình tượng Bụt trong văn hóa dân gian Việt Nam" được nghiên cứu nhằm góp phần tìm hiểu thêm về dòng Phật giáo dân gian và các giá trị của văn hóa Phật giáo trong văn hóa Việt Nam, qua đó, tác giả sẽ rút ra những nhận định về ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống xã hội và văn hóa người Việt. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf177p sutihana 13-12-2016 58 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 10', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p dongta03 04-01-2012 130 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 6', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p dongta03 04-01-2012 88 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 9', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p dongta03 04-01-2012 80 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai part 5', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p dongta03 04-01-2012 101 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội đa văn hóa
p_strCode=xahoidavanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản