intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng thành phố thông minh

Xem 1-20 trên 558 kết quả Xây dựng thành phố thông minh
 • Bài giảng có kết cấu nội dung trình bày: Thành phố thông minh; phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức); định hướng xây dựng thành phố thông minh thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; mô hình nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf86p tranhanh9196 18-10-2018 125 34   Download

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng du lịch số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới phát triển trở thành một hệ thống du lịch thông minh. Trong bài tham luận này, sẽ trình bày một số giải pháp và cách tiếp cận, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

  pdf9p tociitocii 24-04-2020 33 5   Download

 • Bài viết với các nội dung nghiên cứu mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thành phố thông minh tại Bình Dương và các kinh nghiệm được rút ra từ việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

  pdf8p cuongcuncon 03-09-2019 20 2   Download

 • Bài viết hệ thống hóa các quan điểm, lý thuyết về thành phố thông minh cũng như bài học kinh nghiệm về xây dựng thành phố thông minh trên thế giới. Từ đó, dựa trên điều kiện thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể tác giả đã đưa ra các kiến nghị cần thiết cho quá trình xây dựng thành phố thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf13p nguaconbaynhay9 04-12-2020 1 0   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát về đô thị thông minh và những lợi thế, thách thức khi xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển đô thị theo hướng thông minh và bền vững.

  pdf6p vihermes2711 02-10-2019 38 3   Download

 • Singapore là quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á nhưng lại rất nổi tiếng bởi hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại. Là một trong những quốc gia đi tiên phong xây dựng thành phố thông minh trên thế giới, hiện đất nước này sở hữu mạng lưới giao thông thông minh, dịch vụ công tiên tiến, mang lại những trải nghiệm vô cùng hiệu quả và tiện lợi cho người dân.

  pdf10p tociitocii 24-04-2020 15 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về chính sách xây dựng đô thị thông minh, thực trạng chính sách xây dựng đô thị thông minh tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

  pdf68p minhxaminhyeu1 06-05-2019 60 12   Download

 • Việc xây dựng kế hoạch, quản lý và điều hành, đảm bảo cho các đô thị phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường sẽ là những thách thức mà hầu như tất cả các quốc gia sẽ phải đối mặt trong thế kỉ XXI này. Nghiên cứu trình bày các nhân tố có khả năng tác động và mức độ tác động của từng nhân tố đến việc xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf4p vidanh95 12-12-2018 69 9   Download

 • Để đề ra hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, chúng ta cần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để các vấn đề còn tồn tại góp phần xây dựng một đô thị thông minh trong tương lai. Vì vậy, chuyển đổi “Thành phố truyền thống” thành “Thành phố thông minh” là một nhu cầu tất yếu.

  pdf7p vidili2711 08-07-2020 34 5   Download

 • Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.

  pdf8p vi4mua 01-03-2019 12 0   Download

 • Mô hình thành phố thông minh trên thế giới, thành phố thông minh Đà Nẵng và yêu cầu đào tạo xây dựng, kiến trúc phù hợp là những nội dung chính trong bài viết "Đào tạo xây dựng, kiến trúc cho thành phố thông minh". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập.

  pdf11p thuyhuynh1702 11-12-2015 53 11   Download

 • Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về Đô thị thông minh, từ phân tích thực trạng thành công cũng như những mặt hạn chế của công cuộc bảo tồn di sản đô thị, tác giả đề xuất những ý tưởng về bảo tồn di sản trong bối cảnh xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh. Trong đó, tác giả nhấn mạnh đến trách nhiệm chung của toàn xã hội phải đặt người dân vào trung tâm của chính sách bảo tồn, lồng ghép một cách sáng tạo nhiệm vụ bảo tồn và phát triển đô thị.

  pdf5p vi4mua 01-03-2019 30 2   Download

 • Bài viết này đề cập đến một số đặc điểm cơ bản cần có để xây dựng đô thị thông minh, xem xét thực trạng xây dựng đô thị thông minh ở một số tỉnh thành phố của Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị cho việc hình thành và xây dựng thành phố, đô thị thông minh.

  pdf2p viedison2711 03-09-2019 14 2   Download

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019 trình bày các nội dung chính sau: Các chỉ số hạ tầng kỹ thuật một nội dung quan trọng trong hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia, thành phố thông minh với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, tiêu chí quy hoạch phát triển mạng lưới đường hướng tới đô thị sinh thái tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf61p vimadrid2711 18-12-2019 24 2   Download

 • Bài này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với phát đô thị thông minh ở Việt Nam nói chung và phát triển tỉnh Thanh Hoá trong những năm qua và đề xuất các giải pháp để phát triển thành phố Thanh Hoá thành đô thị thông minh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 này.

  pdf10p tociitocii 24-04-2020 5 2   Download

 • Xây dựng trường PTTT theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế là hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Để thực hiện thành công mô hình trường PTTT, chúng ta cần thực hiện 6 giải pháp trên một cách đồng bộ. Kết quả thành công của Quận 1, Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh đã nhân rộng triển khai cho các quận/huyện khác.

  pdf6p larachdumlanat127 18-12-2020 3 0   Download

 • Bài viết khái quát về thành phố thông minh trong thời đại công nghệ thông tin, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh trên thế giới và ở Việt Nam, và nêu lên nhu cầu xây dựng Việt Trì theo hướng thành phố thông minh. Đồng thời lựa chọn các lĩnh vực và bước đi để xây dựng Việt Trì trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045.

  pdf7p viwisconsin2711 22-01-2021 0 0   Download

 • Lợi thế cạnh tranh tự nhiên và sự tối ưu hóa lợi thế đó qua công tác quản lý, giáo dục và chính sách cụ thể sẽ tạo nên một thương hiệu nổi bật cho Bình Dương. Dưới góc độ của ngành Quan hệ công chúng, quá trình truyền thông là một phần không thể thiếu cho các hoạt động quảng bá thương hiệu của tỉnh Bình Dương.

  pdf11p sieunhansoibac3 12-04-2018 44 8   Download

 • Công văn 13/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 178/SXD-CCQNĐ ngày 12/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

  pdf1p danguyen 19-08-2009 66 3   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2009 (tiếp theo ) I. 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (gọi tắt là 'Công ty') tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam được thành lập ngày 01/06/1993 theo Quyết định số 2162/QĐ-UB của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau đó được chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư và Xây...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 196 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng thành phố thông minh
p_strCode=xaydungthanhphothongminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2