Xét hoàn thuế

Xem 1-20 trên 54 kết quả Xét hoàn thuế
 • Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

  pdf7p thanh_trieu 25-12-2009 397 262   Download

 • Nội dung của Bài giảng Miễn thuế - xét miễn thuế giảm thuế - hoàn thuế nhằm trình bày về các đối tượng được miễn thuế, xem xét giảm thuế và hoàn thuế. Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định.

  pdf11p idol_12 05-05-2014 30 3   Download

 • Công văn 4639/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn xét hoàn thuế

  doc1p thinhlien 14-08-2009 33 1   Download

 • Công văn 1211/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung hồ sơ xét hoàn thuế

  pdf1p hueman 16-08-2009 42 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 04/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Căn cứ quy định của pháp luật về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, sau khi xem xét các điều kiện quy định; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số: ...................................... Quyết định hoàn trả cho: ...............................

  pdf1p butanyc 19-08-2010 216 30   Download

 • Quyết định 2424/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  pdf23p nguyenchien 08-08-2009 239 28   Download

 • Chương 2 Thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Thuế ứng dụng gồm một số nội dung chính sau: Khái niệm, mục đích thuế xuất nhập khẩu, đối tượng chịu thuế, nộp thuế xuất nhập khẩu, căn cứ và phương pháp tính thuế, kê khai thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, kê khai thuế xuất khẩu, miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu.

  ppt49p muadongcotuyet 01-04-2014 49 12   Download

 • Công văn 10061/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu để xét hoàn thuế nhập khẩu

  doc3p thuylam 16-08-2009 25 2   Download

 • Công văn 2581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn thuế hoặc không thu thuế loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

  doc2p trucmoc 16-08-2009 46 2   Download

 • Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

  doc1p tuuyen 17-08-2009 34 2   Download

 • Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Minh Đức trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế xuất nhập khẩu, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế, cách tính, miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, kê khai và nộp thuế.

  pdf41p kloi1234 20-09-2017 2 1   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và thực tiễn xét xử trên địa bàn TP. Hải Phòng.

  pdf16p truongtien_06 03-04-2018 1 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Minh Khôi gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu Cơ sở lý luận về thuế, kế toán thuế GTGT và thuế TNDN. Chương 2 trình bày Thực trạng kế toán thuế tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Minh Khôi. Chương 3 đưa ra Nhận xét và kiến nghị.

  doc89p kim1611 09-04-2014 928 303   Download

 • Khái niệm :Xét trên quyền lực nhà nước:thuế là những khoản thu của nhà nước đối với các tổ chức cá nhân trong xã hội.Nó mang tính chất bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp Xét trên góc độ kinh tế chính trị học: thuế là công cụ mà nhà nước sử dụng để phân phối lại lợi ích giữa các tầng lớp trong xã hội.

  ppt36p sinhvienmoi 08-03-2010 194 129   Download

 • Mục đích của đề tài "Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần Vật Tư Nghiệp Hà Nội" là vận dụng lý thuyết về kế toán thuế vào nghiên cứu thực tế tại công ty CP vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội, qua đó nêu lên nhận xét về thực tế quản lý phần hành kế toán thuế của công ty và đề xuất ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.

  doc36p phuonghoanghuong 07-06-2014 244 120   Download

 • Giữ nguyên các quy định cũ đồng thời bổ sung thêm: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không của hàng hóa xuất khẩu, dầu thô bán cho nước ngoài Các dịch vụ cung cấp cho khu chế xuất như : các dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ 3 bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%. ...

  pdf4p quochung 20-07-2009 210 45   Download

 • Vấn đề trọng tâm mà đề tài muốn giải quyết là trên cơ sở xem xét thực trạng, phân tích những vấn đề còn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện chính sách thuế đối với NTNN tại Việt Nam. Thông qua đó, giúp cho chính sách thuế NTNN nói riêng, và hệ thống chính sách thuế nói chung đạt hiệu quả cao, góp phần vào công cuộc phát triển nền kinh tế quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế....

  pdf77p bidao13 17-07-2012 106 43   Download

 • ·Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát. ·Việc thực hiện chuẩn mực các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, chọn mẫu nghiên cứu, thu thập số liệu điều tra khảo sát.

  doc5p nun_sa_ram 04-10-2011 275 13   Download

 • Đề tài hệ thống hóa về mặt lý luận và bản chất của thuế GTGT và quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính; tìm hiểu thực tế quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong Báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán; nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT tại công ty kiểm toán.

  pdf112p bautroibinhyen1 02-11-2016 22 8   Download

 • Đề tài được tiến hành với những mục tiêu nghiên cứu sau: Hệ thống hóa những vấn đề về thuế và kế toán thuế GTGT, thuế TNDN; tìm hiểu tình hình và thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế mà đi sâu là thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH SX TM & DV Duy Trí; qua việc đánh giá thực trạng tại Công ty, đưa ra nhận xét, kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế GTGT và TNDN tại Công ty.

  pdf110p thangnamvoiva26 21-10-2016 13 7   Download

Đồng bộ tài khoản