intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy đình về hoạt động quản lý kinh doanh vàng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.501
lượt xem
134
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các quy đình về hoạt động quản lý kinh doanh vàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản, chỉ thị về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàng, quy chế quản lý điều hành quỹ vàng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy đình về hoạt động quản lý kinh doanh vàng

 1. Công văn 2241/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc 1p 200 11

  Công văn 2241/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các tổ chức tín dụng báo cáo hoạt động Sàn giao dịch vàng

 2. chỉ thị số 05/CT-NHNN

  pdf 2p 122 5

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG, GIỮ HỘ VÀNG VÀ SỬ DỤNG VÀNG HUY ĐỘNG, VÀNG GIỮ HỘ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

 3. Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 4p 124 2

  Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

 4. Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 1p 81 2

  Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

 5. Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  doc 6p 105 4

  Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

 6. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc 7p 387 9

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

 7. Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 5p 171 19

  Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2004/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

 8. Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 3p 367 23

  Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

 9. Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 123 15

  Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2