intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số quyết định kế hoạch kiểm toán

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.362
lượt xem
167
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số quyết định kế hoạch kiểm toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động kiểm toán là một hoạt động độc lập, trong quá trình kiểm toán, KTV luôn luôn phải tôn trọng nguyên tắc trung thực, khách quan, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp. Do vậy, mọi hoạt động của kiểm toán phải được thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật hoặc được pháp luật thừa nhận. Bất kỳ một cuộc kiểm toán nào cũng được thực hiện theo trình tự thống nhất, trong đó kế hoạch kiểm toán là bước đầu tiên của quy trình kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung công việc được kiểm toán theo phương pháp kiểm toán phù hợp với chi phí về vật chất, thời gian và số lượng KTV cần thiết.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quyết định kế hoạch kiểm toán

 1. Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước

  pdf 17p 193 46

  Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước

 2. Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf 8p 103 18

  Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 3. Quyết định số 04/2009/QĐ-KTNN

  pdf 2p 105 10

  Quyết định số 04/2009/QĐ-KTNN về việc kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 4. Quyết định số 418/QĐ-KTNN

  pdf 2p 72 4

  Quyết định số 418/QĐ-KTNN về việc giao bổ sung kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 5. Quyết định số 03/QĐ-KTNN

  pdf 2p 71 2

  Quyết định số 03/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 6. Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN

  pdf 7p 91 11

  Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN về việc kế hoạch kiểm toán năm 2009 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 7. Quyết định số 1420/QĐ-KTNN

  pdf 10p 84 2

  Quyết định số 1420/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 8. Quyết định số 10/2007/QĐ-KTNN

  pdf 8p 77 5

  Quyết định số 10/2007/QĐ-KTNN về việc kế hoạch kiểm toán năm 2008 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 9. Quyết định số 916/2006/QĐ-KTNN

  pdf 8p 62 3

  Quyết định số 916/2006/QĐ-KTNN về việc kế hoạch kiểm toán năm 2007 do Kiểm toán nhà nước ban hành

 10. Quyết định số 21/QĐ-KTNN

  pdf 6p 99 9

  Quyết định số 21/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2006 do Kế toán Nhà nước ban hành

 11. Quyết định số 1530/QĐ-KTNN

  pdf 10p 55 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2