intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập văn bản luật quy định về chế độ bồi dưỡng

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.047
lượt xem
174
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Tuyển tập văn bản luật quy định về chế độ bồi dưỡng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên tư pháp (sau đây gọi tắt là giám định viên), đề nghị Bộ Tư pháp đưa vào danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, những người làm việc trong cơ quan nhà nước, trường đại học, cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định tại thông tư này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập văn bản luật quy định về chế độ bồi dưỡng

 1. Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP

  pdf 3p 110 15

  Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp...

 2. Quyết định số 3792/QĐ-UBND

  pdf 4p 50 0

  QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 3. Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND

  pdf 3p 53 0

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

 4. Thông Tư Số: 04/2010/TT-BTTTT

  pdf 9p 128 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, ĐỀ NGHỊ DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC; THỦ TỤC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH VÀ ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 5. Thông tư liên tịch số 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  pdf 3p 100 2

  Thông tư liên tịch số 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Địa chất do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính cùng ban hành

 6. Thông tư liên tịch 355-TT/LB

  pdf 3p 93 3

  Thông tư liên tịch 355-TT/LB về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

 7. Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg

  pdf 2p 87 4

  Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

 8. Nghị quyết số 91/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 35 3

  Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 91/2012/nq-hđnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2