ÂM NHẠC - ÔN TẬP BÀI : TRÊN NGỰA TA PHI NHANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
241
lượt xem
8
download

ÂM NHẠC - ÔN TẬP BÀI : TRÊN NGỰA TA PHI NHANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố lại cho hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca , biết thể hiện tình cảm của bài. -Hs biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu , nhịp phách, tập biểu diễn bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÂM NHẠC - ÔN TẬP BÀI : TRÊN NGỰA TA PHI NHANH

  1. ÂM NH C ÔN T P BÀI : TRÊN NG A TA PHI NHANH I- M c tiêu: -C ng c l i cho hs hát úng giai i u và thu c l i ca , bi t th hi n tình c m c a bài. -Hs bi t hát k t h p gõ m theo ti t t u , nh p phách, t p bi u di n bài hát. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh Y/c hs ôn hát c bài: Trên ng a ta phi nhanh. -Hs hát l i 2 l n. -Y/c nhóm 1 hát , nhóm 2 gõ m và -Hát theo nhóm. ngư c l i . -T ch c các t p ca , m i t p 5 hs Hát theo gv .k t h p m t s ph lên bi u di n k t h p m t s ng ho . tác ph ho . +1- ng tác phi ng a ( câu 1, 2 ). +2-Tay trái ưa ra phía trư c ,sang bên trái .( câu 4).Tay ph i ưa ra phía trư c sang bên ph i ( câu 5)
  2. +3- như ng tác1 .( câu 6 , 7, 8 ) -C l p ng t i ch hát và bi u di n m ts ng tác ph ho .( t p 3 ,4 -C l p hát k t h p ph ho . l n ). -Y/c hát theo nhóm có ph ho .( 4 -Nhóm hát. nhóm ). -Các nhóm khác nh n xét. -Y/c hs hát theo dãy :.dãy 1 hát , dãy 2 gõ m và ngư c l i. -Hát theo dãy k t h p gõ m. -GV nh n xét . 3- Trò chơi : Thi làm ca sĩ. GV ph bi n trò chơi ,. cách chơi và -Hs thi hát th i gian chơi. -Bình chon ngư i hát hay nh t. +Tiêu chí ánh giá : -L i gi i thi u ,gi ng hát , c ch . -L p l ng nghe và ch n ai hát hay nh t . -Tuyên dương và thư ng quà. -Nh n xét ti t hoc.
  3. K CHUY N K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA (TI T 9) I-M c tiêu: -Chon ư c câu chuy n có n i dung k v m t ư c mơ p c a em . -Bi t cách s p x p câu chuy n thành m t trình t h p lí. -Hi u ý nghĩa câu chuy n mà các b n k . -L i k t nhiên ,h p d n ,sáng t o . -Bi t nh n xét ánh giá n i dung truy n và l i k c a b n . II- dùng d y h c: -B ng ph vi t v n t c ph n g i ý. III- Ho t ng d y và h c : Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -2 hs k chuy n . -G i 2 hs lên b ng k câu chuy n em ã nghe , ã c v nh ng ư c mơ. -L p nêu ý nghĩa . -Hs dư i l p nêu ý nghĩa câu chuy n b n v a k . -Nh n xét và ghi i m. 2- Bài m i: -Hs l ng nghe.
  4. 2.1 Gi i thi u : 2.2 Hư ng d n k chuy n. a- Tìm hi u bài. -1 hs c . -G i 1 hs c bài. -L p phân tích . -Hs phân tích bài + bài y/c ây là ư c mơ ph i có th t. +H i : Y/c c a bài v ư c mơ là +Nhâ v t chính trong truy n là em ,b n bè gì? ho c ngư i thân. -Nhân v t chính trong truy n là ai? -3 hs c thành tiéng.. -1 hs c n i dung trên b ng ph . -G i hs cg iý2. +Em k v ư c mơ em tr thành côgiáo…. -Treo b ng ph . +Em ư c mơ tr thành m t kĩ sư tin gi i + H i : Em xây d ng c t truy n c a vì em r t thích vi c làm này…. mình theo hư ng nào? Hãy gi i thi u cho các b n cùng nghe. b- K trong nhóm. -Ho t ng trong nhóm. -Chia thành nhóm 6 .: Trao i trong nhóm v n i dung , ý nghĩa và cách t tên cho chuy n. -Gv giúp nh ng nhóm g p khó khăn . c- c-K trư c l p. -10 hs tham gia k chuy n -T ch c cho hs thi k . -M i hs k , gv ghi nhanh lên b ng tên hs , tên truy n , ư c mơ trong
  5. truy n. -Nh n xét n i dung truy n và l i k c a b n. G i hs nh n xét b n k theo các tiêu chí ã nêu.. -Nh n xét ,ghi i m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà vi t l i m t câu chuy n các b n v a k mà em cho là hay nh t và chu n b bài k chuy n : Bàn chân kì di u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản