intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Đàm Lê Anh

Chia sẻ: Nguyên Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

89
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị dự án công nghệ thông tin là một bài giảng nhằm hướng dẫn cách lập một dự án công nghệ thông tin từ khâu định hình đến xây dựng.Tài liệu sẽ hướng dẫn: Cách lập 1 kế hoạch, Hoạch định chiến lược cho dự án, Tổ chức một dự án công nghệ thông tin sao cho hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Đàm Lê Anh

 1. QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người trình bày: Đàm Lê Anh
 2. Kế hoạch làm việc • Tổng quan • Kỹ năng trao đổi • Tư duy chiến lược dự án • Lập kế hoạch dự án • Theo dõi và kiểm soát dự án • Khoán ngoài • Quản lý thay đổi và kết thúc dự án • Kỹ năng quản lý chung • Quản lý dự án Việt nam
 3. Chào các bạn! Xin hãy tự giới thiệu: • Tên • Bộ phận công tác • Sở thích • Kinh nghiệm về công việc
 4. Tổng quan về quản lý dự án • Quản lý và Tổ chức • Quản lý dự án và Lãnh đạo • Quản lý công việc cụ thể con người • Kỹ năng trao đổi – Kĩ năng nghe – Kĩ năng hiểu – Kĩ năng viết – Kĩ năng trình bày – Kĩ năng làm việc tập thể: động não tập thể
 5. Quản lý • Chủ thể quản lý • Đối tượng quản lý • Mục tiêu • Môi trường • Chủ thể quản lý tác động lên Đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường.
 6. Quản lý dự án • Dự án là một nỗ lực của một tổ chức nhằm tạo nên các sản phẩm mới hoặc các dịch vụ mới • Các yếu tố chính của dự án • Công việc • Cá nhân, nguồn lực • Thời gian thực hiện • Chi phí
 7. Quản lý dự án • Là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. • Quản lí dự án hiện đang trở thành cách quản lí chính thay thế cho cách quản lí hành chính mệnh lệnh, quan liêu.
 8. Các công việc quản lý dự án o Mô tả các mục tiêu của dự án o Các yêu cầu về tài chính, thời gian, hiệu quả công việc o Các nguồn tài nguyên o Các yếu tố rủi ro o Kê hoạch cuối cùng của dự án o Quản trị các giai đoạn của dự án/Vòng đời của một dự án
 9. Một cách nhìn khác • Quản lí về kĩ thuật : – công việc, – ngân sách – tiến độ – chất lượng thuật: • Quản lí về con người, kỹ năng mềm: – con người – các tổ chức tham gia thực hiện dự án • Vấn đề con người thường là vấn đề ảnh hưởng tới sự thành bại của các dự án. • Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, cần phát triển các kĩ năng con người trên cơ sở các chuẩn kĩ năng: suy nghĩ, trao đổi, giao tiếp, trình bày
 10. Dự án – Các khái niệm • 1. Định nghĩa dự án • 2. Đặc trưng của dự án • 3. Dự án công nghệ thông tin • 4. Quản lí dự án là gì? • 5. Người quản lí dự án • 6. Các qui trình quản lí dự án • 7. Các bên tham gia dự án
 11. Định nghĩa dự án • Một dự án là nỗ lực nhằm tạo nên các sản phẩm mới hoặc các dịch vụ mới duy nhất • Mục đích (kết quả dự án) • Sản phẩm • Dịch vụ • “Tạm thời”: Dự án có điểm đầu và điểm kết thúc • “Duy nhất”- Có tính đặc trưng riêng biệt • Dự án thường có nhiều bên tham gia • Dự án luôn không có tính chắc chắn
 12. Đặc điểm của Dự án • Các hành động để đạt tới một mục tiêu xác định. • Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. • Có ràng buộc về chi phí, thời gian và nguồn lực. • Có nhiều rủi ro và quản trị rủi ro • Trong quá trình thực hiên có thay đổi và vấn đề xuất hiện. • Được thực hiện bởi một tổ chức đặc biệt thành lập tạm thời (Tổ dự án) • Nội dung công việc thay đổi trong các pha (khoảng thời gian) tiếp diễn. • Nhiều người và tổ chức với nhu cầu và mối quan tâm khác nhau cùng tham gia. • Hoạt động hợp tác bên trong một tổ • Các nguồn lực thay đổi tuỳ theo từng tác vụ
 13. Dự án công nghệ thông tin • Là một dự án được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin. • Tuân thủ các nguyên tắc của quản lí dự án nói chung. • Tuân thủ các nguyên tắc của công nghệ thông tin: Sản phẩm Công nghệ thông tin
 14. Quản lý dự án • Ứng dụng kiến thức kỹ năng, công cụ kỹ thuật để nhằm thỏa mãn các yêu cầu của dự án • Yếu tố con người :Chính là Bạn – Người quản trị dự án
 15. Mục tiêu: Quản lý dự án • Hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật, trong phạm vi ngân sách, đúng tiến độ ( Kỹ thuật-Tài chính- Thời gian) • Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. • Quản lí dự án hiện đang trở thành cách quản lí chính thay thế cho cách quản lí hành chính mệnh lệnh, quan liêu.
 16. Quản lý dự án • Quản lí dự án bao gồm 2 cấu phần chính: – Quản lí về kĩ thuật : bao gồm công việc, ngân sách, tiến độ, chất lượng kỹ thuật: – Quản lí về con người : bao gồm con người và các tổ chức tham gia thực hiện dự án và sự trao đổi người: • Vấn đề con người thường là vấn đề ảnh hưởng tới sự thành bại của các dự án. • Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, cần phát triển các kĩ năng con người trên cơ sở các chuẩn kĩ năng: suy nghĩ, trao đổi, giao tiếp, trình bày…
 17. Các kiến thức chính cần có • Kiến thức về quản lý dự án chung được chấp nhận • Khả năng thực hành ứng dụng thực tế • Khả năng về quản lý chung
 18. Kỹ năng với các dự án phần mềm Xây dựng phần mềm Quản lý quy Quản lý yêu cầu Thiết kế chi Xây dựng sản Tích hợp và trình sản phẩm tiết phẩm kiểm thử Lập kế Phân tích Phần Phần Đặc tả thiết kế mềm mềm hoạch Tài liêu Tổ chức Tài liêu Tài liêu Tài liêu chương họp NSD phân tích chấp nhận trình Các công Tài liêu Tài liêu Tài liêu Tài liêu tác hành huấn kiểm chính Thiết kế Kiểm thử luyện thử
 19. Các bước chung của dự án • Đưa ra ý tưởng • Hoạch định chiến lược • Lập kế hoạch • Tổ chức • Thực hiện • Vận hành
 20. Đưa ra ý tưởng • Bản đồ tư duy Mind Maps
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2