intTypePromotion=1

Bài giảng Chức năng của nhà nước - Phạm Duy Nghĩa

Chia sẻ: Codon_10 Codon_10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
81
lượt xem
4
download

Bài giảng Chức năng của nhà nước - Phạm Duy Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chức năng của nhà nước - Phạm Duy Nghĩa tập trung trình bày các vấn đề về đo lường quản trị nhà nước; quản trị tốt; quản trị tốt và phát triển con người; chức năng của nhà nước; chức năng và hiệu quả của nhà nước;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng của nhà nước - Phạm Duy Nghĩa

 1. Chức năng của nhà nước MPP7-G3
 2. Nội dung thảo luận  Bovaird et al: Ch 15 và Ch 19  Ch 15: Network Society, Stakeholders  Ch 19: Engagement  Fukuyama: Ch 1 7/6/2015 1
 3. Đo lường Quản trị nhà nước  Tổng quan: Có nhiều thước đo khác nhau, Zhuang tr. 11-13  WGI: So sánh theo 06 chỉ số  Tiếng nói người dân, trách nhiệm giải trình của chính quyền  Ổn định chính trị  Hiệu lực chính quyền  Chất lượng pháp quy  Mức độ thực hiện nhà nước pháp quyền  Chống tham nhũng 7/6/2015 2
 4. VNF-UNDP: PAPI : Những thử nghiệm đầu tiên 1. Sự tham gia của người dân ở cơ sở 2. Công khai, minh bạch của chính quyền 3. Giải trình của chính quyền với người dân 4. Kiểm soát tham nhũng 5. Thủ tục hành chính công 6. Cung ứng dịch vụ công: Chất lượng dịch vụ 7/6/2015 3
 5. So sánh với khu vực 300 280 260 240 220 India 200 Vietnam China 180 Indonesia 160 140 120 100 2000 2006 2013 7/6/2015 4
 6. Quản trị tốt UNDP 1997: định nghĩa về quản trị tốt:  Quản trị quốc gia có sự tham gia của người dân: người dân có tiếng nói trong hoạch định c/s, có dân chủ đại diện=> có tự do ngôn luận và lập hội  Có chế độ pháp quyền  Có chính quyền minh bạch: Quy trình, thông tin phải tiệm cận được với người dân, giúp họ giám sát  Chính quyền quan tâm tới lợi ích xã hội của tất cả các bên hữu quan  Tạo đồng thuận rộng rãi trong xã hội  Đối xử công bằng: về cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người dân  Chính quyền có hiệu lực và hiệu quả: Hiệu lực của các thể chế và quy trình, hiệu quả so với tài nguyên đã đầu tư  Có trách nhiệm giải trình: Người quyết định c/s có trách nhiệm giải trình trước công chúng  Người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược: Tầm nhìn rộng và lâu dài phát triển quản trị quốc gia và nguồn nhân lự trong quốc gia phục vụ cho phát triển 7/6/2015 5
 7. Quản trị tốt và phát triển nguồn lực con người UNDP 2002: - Nhân quyền và các quyền tự do cơ bản được bảo đảm, bảo đảm nhân phẩm con người - Người dân được quyền tham gia trong các quyết sách của chính quyền - Người dân có thể yêu cầu những người ra chính sách của chính quyền phải chịu trách nhiệm giải trình về quyết định của mình - Các thể chế điều chỉnh quan hệ xã hội giữa người dân phải rõ ràng, minh bạch, công bằng - Nam nữ bình quyền - Không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tầng lớp - Nhu cầu của các thế hệ tương lai phải được lưu ý khi cây dựng chính sách hiện tại - Các chính sách phải đáp ứng nguyện vọng của người dân 7/6/2015 6
 8. 7/6/2015 Chức năng tối thiểu Cung cấp dịch vụ công Quốc phòng, anh ninh trật tự Bảo vệ sở hữu tư nhân Điều hành kinh tế vĩ mô Sức khỏe, y tế cộng đồng Cải thiện, đảm bảo công bằng Bảo vệ người nghèo Chức năng trung bình Can thiệp khi thị trường bất lực Giáo dục, bảo vệ môi trường Kiểm soát độc quyền Bình đẳng về cơ hội Chức năng của Nhà nước Bảo hiểm An sinh xã hội Nhà nước can thiệp có hiệu quả Chính sách công nghiệp Phân phối phúc lợi 7
 9. Chức năng và hiệu quả của nhà nước Hiệu quả của nhà nước Nhà nước Nhà nước hiệu quả hiệu năng Nhà nước tối Nhà nước thiểu toàn trị Chức năng của nhà nước 7/6/2015 8
 10. Thảo luận: Fukuyama (2004)  Khái niệm nhà nước (State =>State Apparatus) và tính nhà nước (Stateness => State Building)  Chức năng, phạm vi và sức mạnh của nhà nước  Tính chính đáng của nhà nước  Những góc nhìn về cung trong quá trình xây dựng nhà nước  Thiết kế, quản lý tổ chức (state apparatus)  Hệ thống chính trị  Tính chính đáng (legitimacy)  Các khía cạnh văn hóa, truyền thống  Những góc nhìn về cầu trong quá trình xây dựng nhà nước  Nhu cầu nội địa  Những cú sốc ngoại sinh 7/6/2015 9
 11. Why Nations Fail ― or Succeed Acemoglu and Robinson Paradigm Extractive Economic Inclusive Economic and Political and Political Institutions Institutions Critical Junctures A P Elite groups narrow B Elite groups enlarge into broad L Many skilled workers leave S coalitions U Disunity and lack of popular O support State Effectiveness (e.g. R macropolicy) L State driven poverty and A Deregulation for U inequality competitiveness L T Political and economic power Rule of Law/Parliament I merge I Property rights, land policy S High cost economy that cannot S compete Health, education and safety M M net The persistence and strengthening Pluralism transcends authoritarian of absolutism have impoverished growth, creating modern South North Korea and Myanmar 10 Korea and Taiwan
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2