Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 2 - Dương Phạm Tường Minh

Chia sẻ: Vu Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 2 - Dương Phạm Tường Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 2 do Dương Phạm Tường Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Biến dạng dọc, đồ thị ứng suất, ứng xử đàn hồi và dẻo, biến dạng khi kéo nén, hệ số poisson, định luật Hooke tổng quát, biến dạng trượt,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 2 - Dương Phạm Tường Minh

2<br /> <br /> Ứng suất và Biến<br /> dạng – Tải trọng<br /> dọc trục<br /> <br /> Nội dung<br /> Ứng suất & Biến dạng: Tải trọng dọc trục<br /> Biến dạng dọc<br /> Thí nghiệm Ứng suất-Biến dạng<br /> Đồ thị Ứng suất-Biến dạng: Vật liệu dẻo<br /> Đồ thị Ứng suất-Biến dạng: Vật liệu dòn<br /> Định luật Hooke: Mô đun đàn hồi<br /> Ứng xử đàn hồi và dẻo<br /> Mỏi<br /> Biến dạng khi kéo nén<br /> Ví dụ 2.01<br /> Bài tập ví dụ 2.1<br /> Bài toán siêu tĩnh<br /> Ví dụ 2.04<br /> Ứng suất nhiệt<br /> Hệ số Poisson<br /> <br /> Định luật Hooke tổng quát<br /> Sự giãn nở: Mô đun đàn hồi khối<br /> Biến dạng trượt<br /> Ví dụ 2.10<br /> Mối liên hệ giữa E, n, và G<br /> Bài tập ví dụ 2.5<br /> Vật liệu Composite<br /> Nguyên lý Saint-Venant<br /> Tập trung ứng suất: Lỗ<br /> Tập trung ứng suất: Góc lượn<br /> Ví dụ 2.12<br /> Vật liệu đàn dẻo<br /> Biến dạng dẻo<br /> Ứng suất dư<br /> Ví dụ 2.14, 2.15 và 2.16<br /> 2-2<br /> <br /> Ứng suất & Biến dạng: Tải trọng dọc trục<br /> • Việc thiết kế máy hoặc kết cấu cần phải quan tâm đến biến dạng và ứng<br /> suất sinh ra khi chúng chịu tác dụng của tải trọng. Vấn đề này chưa được<br /> quan tâm trong các bài toán tĩnh học.<br /> • Coi các kết cấu là các vật rắn biến dạng cho phép xác định được các lực<br /> và phản lực trong các bài toán siêu tĩnh.<br /> • Để xác định sự phân bố ứng suất trong một bộ phận kết cấu thì phải<br /> quan tâm đến các biến dạng của nó.<br /> <br /> • Chương này đề cập đến biến dạng của một bộ phận kết cấu chịu tác dụng<br /> bởi tải trọng dọc trục. Những chương tiếp theo sẽ giải quyết các bài toán<br /> xoắn và uốn thuần túy.<br /> <br /> 2-3<br /> <br /> Biến dạng dọc<br /> <br /> Hình 2.1 Thanh chịu kéo<br /> P<br />  Ứng suất<br /> A<br /> <br />    Biến dạng<br /> L<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2P P<br /> <br /> 2A A<br /> <br /> <br /> <br /> L<br /> <br /> P<br /> A<br /> 2 <br /> <br /> <br /> 2L L<br /> <br /> <br /> <br /> 2-4<br /> <br /> Thí nghiệm xác định quan hệ Ứng suất-Biến dạng<br /> <br /> Hình 2.2 Máy thí nghiệm kéo<br /> <br /> Hình 2.3 Mẫu thí nghiệm kéo<br /> 2-5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản