intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
24
lượt xem
2
download

Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 Định giá tài sản vô hình với các nội dung chính được trình bày như sau: Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình, mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình, các phương pháp định giá tài sản vô hình, tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

 1. BỘ MÔN TÀI CHÍNH D DOANH NGHIỆP H ĐỊNH GIÁ TM TÀI SẢN _T M Đại học thương mại U
 2. Chương 4: Định giá tài sản vô hình D 4.1. Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình H 4.2. Mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình TM 4.3 Các Phương pháp định giá tài sản vô hình _T M U
 3. 4.1. TSVH và giá trị tài sản vô hình 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình D H 4.1.2. Giá trị của các tài sản vô hình TM _T M U
 4. 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình D H Theo Tiêu chuẩn của IVSC TM Tài sản là một khái niệm pháp lý, bao gồm tất cả các quyền, quyền lợi, lợi nhuận có liên quan đến quyền sở hữu Khái niệm Tài sản _T M U
 5. 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình D H Theo Tiêu chuẩn của IVSC TM Tài sản vô hình là những tài sản tự biểu lộ, thể hiện thông qua đặc điểm kinh tế của chúng. Khái niệm Tài sản Vô hình _T M U
 6. 4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình D H Theo Tiêu chuẩn TĐG Việt Nam TM TSVH là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất, nhưng có thể tạo ra các Khái niệm Tài sản Vô hình _T quyền và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu M U
 7. Đặc điểm của TSVH - Không mang hình thái vật chất cụ thể, - Được pháp luật công nhận và bảo vệ; D - Được sở hữu hợp pháp và có thể chuyển giao quyền sở H hữu theo pháp luật; TM - Có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của TSVH - Giá trị của TSVH có thể định lượng được; _T - Có chu kỳ sống xác định. M U
 8. Phân loại tài sản vô hình o Theo lĩnh vực sử dụng (IVSC), gồm 4 nhóm chính: (i) TSVH liên quan đến tiếp thị: - D - H (ii) TSVH liên quan đến khách hàng hoặc nhà cung cấp: TM _T M U
 9. Phân loại (tiếp). - (iii) TSVH liên quan đến công nghệ: (iv) TSVH liên quan đến nghệ thuật như: - D H TM _T M U
 10. Phân loại (tiếp) o Dưới góc độ pháp lý, gồm 3 nhóm chính: (i) TSVH có thể sở hữu và chuyển giao, D H (ii) TSVH có thể kiểm soát nhưng không thể chuyển giao, TM (iii) TSVH khác như các mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ nhóm, uy tín. _T M U
 11. Phân loại (tiếp) o Theo đặc điểm, bao gồm: (i) Các sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng; D H (ii) Bản quyền và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật; TM (iii) Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hoá; (iv) Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng; _T (v) Phương pháp, chương trình, hệ thống (vi) Các loại TSVH khác M U
 12. 4.1.2. Giá trị của các tài sản vô hình Khái niệm: D Giá trị của TSVH là giá trị của các lợi ích kinh tế mà tài sản có thể đem lại cho chủ sở hữu trong một H khoảng thời gian nhất định TM - _T Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản vô hình Các yếu tố thuộc về tâm lý - Các thông tin liên quan M U
 13. 4.2. Mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình * Khái niệm: D Định giá TSVH là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy H cao nhất về lợi ích mà TSVH có thể mang lại sở hữu tại TM một thời điểm nhất định * Mục đích định giá: _T Chuyển nhượng, xác định mức phí bản quyền, báo cáo tài chính, tranh chấp và tố tụng phá sản, mua lại hoặc sát M nhập doanh nghiệp và các mục đích khác U
 14. 4.2.2. Cở sở giá trị của định giá tài sản vô hình - D Sử dụng giá trị thị trường của TSVH để định giá - H Trong một số trường hợp có thể sử dụng giá phi thị TM trường để dịnh giá TSVH _T M U
 15. 4.3. Phương pháp định giá tài sản vô hình D 4.3.1. Các phương pháp định giá dựa trên thu nhập H 4.3.2. Các phương pháp định giá dựa trên thị trường TM 4.3.3. Các phương pháp định giá dựa trên chi phí _T M U
 16. 4.2.1. Các PP định giá dựa trên thu nhập Cơ sở: D Giá trị của một TSVH sẽ được tính ra từ việc hiện tại hóa H các lợi ích kinh tế (tức là thu nhập/ dòng tiền) mà tài sản TM đó mang lại trong tương lai Các phương pháp cụ thể: - Vốn hóa thu nhập _T Dòng tiền chiết khấu: - M Phương pháp Tiền sử dụng tài sản vô hình Phương pháp lợi nhuận vượt trộiU Phương pháp thu nhập tăng thêm
 17. 4.2.1. Các PP định giá dựa trên tiếp cận thu nhập - Phương pháp Vốn hóa thu nhập: D Một mức thu nhập đại diện được chia cho một tỷ lệ vốn H hóa để chuyển thu nhập thành giá trị. TM V = I/r Trong đó: _T V là giá trị hiện tại của các lợi ích trong tương lai. I là thu nhập của tài sản. M r là tỷ lệ vốn hóa. U
 18. 4.2.1. Các phương pháp thẩm định giá dựa trên thu nhập Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF): - D H Các khoản tiền nhận được sẽ được xác định cho từng giai đoạn trong tương lai. Những khoản nhận được này được chuyển sang giá TM trị bằng cách áp dụng một tỷ lệ chiết khấu có sử dụng các kỹ thuật giá trị hiện tại. _T M U
 19. 4.2.1. Các phương pháp thẩm định giá dựa trên thu nhập - Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF): Chú ý: D - H Các phương pháp chiết khấu thường được sử dụng nhất đối với các - TM TSVH có đời sống kinh tế hữu hạn Các tỷ lệ vốn và tỷ lệ chiết khấu đời sống được rút ra từ thị trường và biểu hiện bằng nhiều yếu tố giá cả - dụng các tính toán _T Những lợi ích hay thu nhập dự báo được chuyển thành giá trị có sử M U
 20. Phương pháp Tiền sử dụng tài sản vô hình a. Nội dung phương pháp - D Giá trị của TSVH được tính toán trên cơ sở giá trị hiện tại của H dòng tiền sử dụng TSVH - TM chiết khấu dòng tiền trong tương lai là khoản tiền sử dụng TSVH tiết kiệm được đã trừ _T M U
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2