intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 4 - Đại học Thương mại

Chia sẻ: Bing Bing | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
24
lượt xem
4
download

Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 4 - Đại học Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Quan niệm về bản thân và lối sống của người tiêu dùng. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm và các thành tố cấu thành quan niệm về bản thân, cá tính, vai trò của giới tính, đặc điểm tâm lý của lối sống, phân đoạn thị trường theo lối sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 4 - Đại học Thương mại

Chương 4<br /> <br /> D<br /> <br /> Quan niệm về bản thân và lối sống<br /> của người tiêu dùng<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 4.1. Quan niệm về bản thân<br /> 4.1.1. Khái niệm và các thành tố cấu thành<br /> quan niệm về bản thân<br /> 4.1.2. Cá tính<br /> 4.1.3. Vai trò của giới tính<br /> 4.2. Lối sống của người tiêu dùng<br /> 4.2.1. Khái niệm<br /> 4.2.2. Đặc điểm tâm lý của lối sống<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.2.3. Phân đoạn thị trường theo lối sống g<br /> <br /> 4.1. Quan niệm về bản thân<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.1.1. Khái niệm và các thành tố cấu thành<br />  Khái niệm<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Tự quan niệm bản thân là thái độ của cá nhân đối với<br /> bản thân.<br /> Tự quan niệm bản thân là tổng hợp những đặc điểm<br /> cá nhân mình và mức độ đánh giá về đặc điểm đó.<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 38<br /> <br />  Các thành tố cấu thành<br /> <br /> D<br /> <br />  Tính chất<br /> <br />  Cường độ<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br />  Nội dung<br /> <br /> Sự ổn định:<br /> <br /> M<br /> <br />  Độ phù hợp<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 39<br /> <br /> 4.1.2. Cá tính<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> •Khái niệm cá tính:<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Là các đặc điểm tâm lý riêng có của cá nhân có ảnh<br /> hưởng nhất quán tới cách con người phản ứng với<br /> môi trường của người đó.<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 40<br /> <br />  Đặc điểm của cá tính<br /> <br /> D<br /> <br /> Thể hiện sự khác biệt giữa các cá nhân<br />  Cá tính nhất quán và bền vững<br /> Cá tính có thể thay đổi<br /> Bộc lộ qua hành vi, cử chỉ, hành động, lời nói<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 41<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản