intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

84
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của chương 5 Đánh giá trách nhiệm quản lý nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về sự cần thiết của việc định giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các trung tâm trách nhiệm khác nhau và giải thích cách lập & phân tích báo cáo bộ phận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

 1. WELCOME TO MY LECTURE
 2. CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TRÁCH 5 NHIỆM QUẢN LÝ Trình bày: Ths. Hồ Sỹ Tuy Đức
 3. MỤC TIÊU 1. Giải thích được sự cần thiết của việc định giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền. 2. Trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm. 3. Giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các trung tâm trách nhiệm khác nhau. 4. Giải thích cách lập & phân tích báo cáo bộ phận.
 4. 1 KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM I’m in Các nhà quản lý chỉ control nên được đánh giá trên cơ sở doanh thu và chi phí mà họ kiểm soát. Về mặt lý thuyết, nhà quản lý CHỈ chịu trách nhiện với những gì mà họ kiểm soát được. 4
 5. 5 PHÂN QUYỀN Nhà quản lí các đơn vị nội bộ doanh nghiệp được trao quyền và trách nhiệm ra quyết định về các vấn đề liên quan tới nội bộ đơn vị mình. Các nhà quản lý nên được đánh giá trên cơ sở những gì thuộc quyền và trách nhiệm kiểm soát của họ.
 6. PHÂN QUYỀN Tăng chất lượng của Nâng cao các quyết định. năng suất. Cải thiện việc Phát triển các đánh giá nhà quản lý hoạt động. cấp thấp hơn. Ưu điểm Khuyến khích các nhà quản lý cấp cao tập trung vào các quyết định chiến lược. 6
 7. PHÂN QUYỀN Có thể khó khăn Có thể thiếu sự phối hợp trong việc phổ biến giữa các nhà quản lý tự trị. các sáng kiến trong toàn DN. Mục tiêu của các nhà quản lý cấp thấp có thể không phải là mục tiêu của DN. Nhược điểm Các quyết định của các nhà quản lý cấp thấp có thể không dựa trên việc xem xét tổng thể DN. 7
 8. Nhược điểm của phân quyền  Các nhà quản lý cấp thấp không thấy được tổng thể  Các nhà quản lý cấp thấp có mục tiêu không nhất quán với mục tiêu của toàn tổ chức  Thiếu sự phối hợp giữa các quản lý được giao quyền chủ động Cần thiết một hệ thống kế toán trách nhiệm để phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý
 9. TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 9 Trung tâm Trung tâm Trung tâm Chi phí Lợi nhuận Đầu tư Trung tâm trách nhiệm
 10. CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Trung tâm Chi phí Nhà quản trị kiểm soát chi phí, nhưng không kiểm soát doanh thu hay các nguồn lực đầu tư vào bộ phận. 10
 11. Trung tâm chi phí Trung tâm chi phí bao gồm:  Trung tâm chi phí định mức  Trung tâm chi phí linh hoạt (trung tâm chi tiêu)
 12. Trung tâm chi phí định mức Trung tâm chi phí định mức là trung tâm chi phí mà đầu ra có thể xác định và lượng hóa bằng tiền được trên cơ sở đã biết lượng đầu vào cần thiết cho một đơn vị sản phẩm ở đầu ra.
 13. Trung tâm chi phí linh hoạt Trung tâm chi phí linh hoạt là trung tâm mà đầu ra không thể lượng hóa bằng tiền hoặc hầu như không có mối quan hệ chặt chẽ̃ giữa đầu vào và đầu ra.
 14. CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Trung tâm Lợi nhuận Một bộ phận mà nhà quản trị kiểm soát cả chi phí và doanh thu, nhưng không kiểm soát các nguồn lực đầu tư vào bộ phận. 14
 15. Trung tâm lợi nhuận Người quản lý trung tâm lợi nhuận có quyền và trách nhiệm trong việc quyết định về nguồn cung cấp và lựa chọn thị trường, nhưng không có trách nhiệm và không kiểm soát về vấn đề đầu tư.
 16. CÁC LOẠI HÌNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM Corporate Headquarters Trung tâm đầu tư Một bộ phận mà nhà quản trị kiểm soát chi phí, doanh thu và cả việc đầu tư vào các tài sản sử dụng cho HĐKD của bộ phận. 16
 17. ĐÁNH GIÁ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 17 TRUNG TÂM ĐẦU TƯ Tỉ suất sinh lời TRUNG TÂM LỢI NHUẬN trên vốn đầu tư (ROI) TRUNG TÂM CHI PHÍ Khả Lợi năng nhuận sinh lời Kiểm soát chi Số lượng & chất thặng phí lượng dịch vụ dư (RI)
 18. Bạn có biết? Một nghiên cứu do James S. Reece và William R. Cool tiến hành trên 620 công ty sản xuất tại Mỹ (công bố trên Fortune 1000 năm 1976), trong đó chỉ có 26 công ty là không sử dụng cả trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư. Trong 594 công ty còn lại, có 135 công ty chỉ có trung tâm lợi nhuận và 459 công ty có ít nhất 2 trung tâm đầu tư.
 19. 2 Đánh giá thành quả quản lý  Đánh giá thành quả quản lý là xác định thành quả của nhà quản lý ở các cấp khác nhau trên phương diện hữu hiệu và hiệu quả.  Các trung tâm trách nhiệm khác nhau sẽ được đánh giá khác nhau dựa trên những gì mà họ có thể kiểm soát được.  Cần đánh giá thêm bằng các chỉ tiêu phi tài chính
 20. Đánh giá trung tâm chi phí định mức Về hiệu quả, trung tâm chi phí định mức được đánh giá dựa trên so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự toán. CP NVLTT Phân xưởng CP NCTT sản xuất ? CP SXC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2