Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
24
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U M U KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG HÓA _T M _T TM H D U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H CHƢƠNG 2 _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H H TM _T _T TM TM H D D D U M TM H D M U M U _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D _T _T TM H D U M _T TM H D M U _T TM H D M _T M H TM D U _T M TM H D U M _T U U M U TM _T H D U M _T H H TM D Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: - Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa - Nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa - Nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong DN U TM _T M H TM H H TM _T _T _T TM H MỤC TIÊU U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H  D U M _T H TM H TM _T M H U  U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T 2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng và nhiệm vụ kế toán 2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng D _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chƣơng 2 H TM _T _T _T _T _T H D D U M M _T _T TM H TM _T M U U M U TM _T D M U M U U _T _T H TM TM H H H TM TM _T 2.1.4 Phương thức và hình thức thanh toán _T TM M _T M M U U 2.1.3 Giá bán hàng hóa H H H D D D H H 2.1.2 Các phương thức và hình thức bán hàng TM H D D U 2.1.1 Khái niệm TM _T M TM TM H TM TM H 2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng và nhiệm vụ kế toán D D D D 2.1.5 Thời điểm ghi nhận DT thoe chuẩn mực 14 M H TM _T D _T M H TM D TM H D U U U M _T _T TM H D H TM _T M M U U 2.1.6 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng H TM _T D D _T U M _T TM H D U M H TM _T D D H TM _T M U U M _T TM H D TM H D M U _T TM H D D M U _T TM M M _T TM H D U M _T TM H H D H D U U U _T M H TM D U _T M TM 2.1.2 Các phƣơng thức bán hàng - Phương thức bán buôn hàng hoá - Phương thức bán lẻ hàng hoá - Phương thức bán hàng đại lý - Phương thức bán hàng trả góp U M _T H H D M U TM _T H D U M _T TM H  TM TM H TM D 2.1.1 Khái niệm Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại, nó chính là quá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá từ doanh nghiệp sang người mua để nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền được đòi tiền ở người mua U H TM _T M  H TM _T _T _T _T TM H 2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng và nhiệm vụ kế toán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản