intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 Kế toán doanh thu dịch vụ là: Nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U M _T TM H D U U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T TM _T M H H D 6.1- Doanh thu dịch vụ và nhiệm vụ kế toán 6.2- Kế toán doanh thu dịch vụ _T M U M _T TM TM H D H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H CHƢƠNG 6 KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ H TM _T _T H D D U U M U U H D D U M M _T _T TM TM H H D D U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M U M U U M _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: - Nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ - Nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ - Nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong DNDV TM _T M H TM H H TM TM TM H TM _T _T _T TM H MỤC TIÊU H TM _T TM TM H H U _T TM H D U M _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D M M M U U M _T TM H D M U _T TM H D _T TM H D D U _T M TM H D U M U U _T M H TM TM _T H D U M _T _T D D D M U U TM _T M H TM H H TM _T _T _T H TM 6.1.1 Doanh thu dịch vụ * Khái niệm Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. * Phân loại DTDV - Căn cứ vào nội dung dịch vụ + Doanh thu dịch vụ vận tải + Doanh thu dịch vụ khách sạn + Doanh thu dịch vụ du lịch + Doanh thu dịch vụ viễn thông + Doanh thu dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu + Doanh thu dịch vụ y tế… D H TM _T 6.1 Doanh thu dịch vụ và nhiệm vụ kế toán H TM _T TM TM H H U _T TM H D U M _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D M M M U U M _T TM H D M U _T TM H D _T TM H D D U _T M TM H D U M U U _T M H TM TM _T H D U M _T _T D D D M U U TM _T M H TM H H TM _T _T _T H TM 6.1.1 Doanh thu dịch vụ * Phân loại DTDV - Căn cứ vào phương thức thanh toán + Doanh thu dịch vụ nhận trƣớc + Doanh thu dịch vụ thanh toán theo mức độ hoàn thành + Doanh thu dịch vụ thanh toán theo từng kỳ - Căn cứ theo mối quan hệ với khu vực địa lý + Doanh thu dịch vụ cung ứng trong nƣớc + Doanh thu dịch vụ cung ứng ra nƣớc ngoài 6.1.2 Nhiệm vụ kế toán ( Đọc tài liệu) D H TM _T 6.1 Doanh thu dịch vụ và nhiệm vụ kế toán H TM _T D D D H H TM TM H TM D H U U U U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M M U U D D H H TM TM _T _T M M _T M _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M U U D D H H TM TM _T U M U U 6.2.1 Qui ®Þnh kÕ to¸n doanh thu dịch vụ C¸c ®Þnh nghÜa: Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua dịch vụ với số lƣợng lớn. Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho khách hàng do dịch vụ kém chất lƣợng, sai qui trình... Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền ngƣời bán giảm trừ cho ngƣời mua, do ngƣời mua thanh toán tiền mua hàng trƣớc thời hạn theo hợp đồng. TM _T M H TM H H TM _T _T _T _T TM 6.2- Kế toán doanh thu dịch vụ

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2