intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu & chính sách tài khóa

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
67
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu & chính sách tài khóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng cầu và sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa. Bên cạnh đó, bài giảng còn đưa ra một số bài tập giúp các bạn củng cố kiến thức một cách tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu & chính sách tài khóa

VĨ MÔ<br /> Kinh tế học<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 3<br /> • Tổng cầu<br /> • và chính sách tài khóa<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.Tổng cầu và sản lượng cân bằng<br /> 1.1 . Tổng cầu trong mô hình đơn giản<br /> • 1.1.1. Một số giả định nghiên cứu :<br /> •<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Trong mô hình đơn giản khi chỉ có gia đình và doanh<br /> nghiệp (không có chính phủ và nước ngoài) ta có : GNP<br /> = GDP gọi chung là sản lượng quốc gia ký hiệu Y như<br /> thế:Y = YD<br /> Cho rằng không có khấu hao nên GNP=NNP không có<br /> chính phủ:NNP = NI =Y<br /> Tổng cung ( AS) cho trước sẵn sàng đáp ứng mọi nhu<br /> cầu của nền kinh tế tại mọi mức giá cả và tiền lương . Vì<br /> vậy tổng cầu (AD) quyết định sản lượng thực tế (Yt) ,<br /> AD = C + I<br /> 3<br /> <br /> 1.1 . Tổng cầu trong mô hình đơn giản<br /> <br /> • 1.1.2. Hàm tổng cầu:<br /> • 1.1.2.1Hàm tiêu dùng C (Consume)<br /> •<br /> C  C  MPC . YD<br /> <br /> VôùiC : tieâu<br /> duøng ñònh möùc duøng thieåu<br /> töï<br /> :<br /> tieâu<br /> toái<br /> ,<br /> <br /> haytieâu<br /> duøng YD  0<br /> khi<br /> dC<br /> MPC (Marginal Propensity to Consume) MPC <br /> <br /> dYD<br /> <br /> • khuynh hướng tiêu dùng biên còn gọi là tiêu dùng<br /> trung bình: là mức thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập<br /> khả dụng thay đổi 1 đơn vị:<br /> 4<br /> <br /> 1.1 . Tổng cầu trong mô hình đơn giản<br /> • 1.1.2.2. Hàm tiết kiệm S (Savings )<br /> <br /> S  C  MPS . YD<br /> Với MPS (Marginal Propencity to Save ) khuynh hướng<br /> tiết kiệm biên : là mức thay đổi của tiết kiệm khi thu<br /> nhập khả dụng thay đổi 1 đơn vị:<br /> <br /> dS<br /> MPS <br /> dY D<br /> • . YD = C + S vì vậy theo định nghĩa :<br /> MPC + MPS = 1<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2