intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp: Chương 2 - Lê Ngọc Thắng

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

207
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chương 2 Các quá trình cơ bản của hoạt động giao tiếp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp gồm có các nội dung chính quá trình truyền thông, quá trình nhận thức và quá trình ảnh hưởng lẫn nhau...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về hoạt động giao tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng giao tiếp: Chương 2 - Lê Ngọc Thắng

 1. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 2 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 3 1
 2. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 4 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 5 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 6 2
 3. Kênh Hiệu Ai Cái gì Với ai nào quả gì 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 7 Ý nghĩ Thông điệp Tiếp nhận Nguồn phát Kênh truyền thông Nguồn nhận (Mã hóa) (Truyền thông điệp) (Giải mã) Các yếu tố gây nhiễu 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 8 Thông điệp Mã hóa Giải mã Thông dịch Tiếng ồn Thông dịch Giải mã Mã hóa Thông điệp 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 9 3
 4. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 10 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 11 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 12 4
 5. Mạng dây chuyền Mạng hình sao Mạng hình tròn Mạng đan chéo Mạng phân nhóm 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 13 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 14 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 15 5
 6. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 16 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 17 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 18 6
 7. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 19 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 20 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 21 7
 8. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 22 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 23 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 24 8
 9. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 25 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 26 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 27 9
 10. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 28 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 29 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 30 10
 11. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 31 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 32 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 33 11
 12. 6/5/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 34 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2