intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp: Chương 5 - Đặng Trang Viễn Ngọc

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

139
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trình bày một số kỹ năng giao tiếp trong tổ chức. Chương này sẽ giúp người học biết được tầm quan trọng của giao tiếp trong tổ chức, biết được cách giao tiếp trong tuyển dụng và hòa nhập với tổ chức, biết cách giao tiếp ứng xử trong nội bộ tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng giao tiếp: Chương 5 - Đặng Trang Viễn Ngọc

  1. Kỹ năng Giao tiếp Nghệ thuật giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 1 Giảng viên: Ths ĐẶNG TRANG VIỄN NGỌC  Nguyên Trưởng Bộ Môn NN - Khoa Kinh tế ĐHQG-HCM  Trưởng Khoa Việt Nam học – CĐKT-CN Đồng Nai  Tổng Giám đốc - CT Cổ phần Du lịch và Giáo dục Lũy Tre – TPHCM ĐT: 091 805 7000 Email: ngoceo04@yahoo.com.vn GV Đặng Trang Viễn Ngọc 2 Thuật ngữ viết tắt giao tiếp GT hoạt động giao tiếp HĐGT kỹ năng KN kỹ năng giao tiếp KNGT khách hàng KH đời sống xã hội ĐSXH khái niệm KhN nghiên cứu NC mục đích MĐ phát triển PT vai trò VT mối quan hệ MQH đời sống ĐS ngôn ngữ NN xã hội XH trang phục TP thông tin TT trang sức TS yếu tố YT thường xuyên TX nội dung ND không thường xuyên GV Đặng Trang Viễn Ngọc KTX 3 quà tặng QT thuyết trình TTr GV Đặng Trang Viễn Ngọc 1
  2. Kỹ năng Giao tiếp Chương I: Khái quát về hoạt động giao tiếp Chương 2: Ấn tượng ban đầu và yếu tố ảnh hưởng Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp tiêu biểu Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức 24 Chương 6: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng GV Đặng Trang Viễn Ngọc 4 Chương 7: Hoạt động tiếp xúc và chiêu đãi Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức 5.1. Tầm QT của GT trong TC KNGT trong 5.3. tổ chức 5.2. GT ứng xử GT trong TD và trong nội bộ hòa nhập với TC TC GV Đặng Trang Viễn Ngọc 5 tôn trọng 5.1. Tầm quan trọng của GT trong tổ chức danh dự, mọi truyền GT là HĐ cần thiết và không thể thành thống, kỷ thiếu trong nội bộ tổ chức viên cương, đồng pháp luật tâm có kiến thức GT - ứng xử coi trọng và thường xuyên tham gia vào HĐGT GV Đặng Trang Viễn Ngọc 6 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 2
  3. Kỹ năng Giao tiếp 5.2. GT trong tuyển dụng và hòa nhập với tổ chức 5.2.1. Chuẩn bị (CB) phỏng vấn (PV) tuyển dụng (TD) GT trong tuyển dụng và hòa nhập với tổ chức 5.2.2. Hoạt động (HĐ) hòa nhập với tổ chức (TC) GV Đặng Trang Viễn Ngọc 7 5.2.1. Chuẩn bị phỏng vấn tuyển dụng 5.2.1.1. YN và TQT của PVTD 5.2.1.3. chuẩn bị (CB) 5.2.1.2. NDCB phỏng vấn (PV) NDCB của của người tuyển dụng (TD) người được PVTD PVTD GV Đặng Trang Viễn Ngọc 8 Slide 7 5.2.1.1. YN và TQT của PV TD KT-tìm hiểu TT về NLĐ người SDLĐ NSDLĐ hiểu, YN và TQT bố trí, SD hợp lý nhận xét CB của PV TD về các ƯV so sánh lựa chọn đúng GVhiểu Đặng mạnh–yếu Trang Viễn Ngọc 9 của cấp dưới GV Đặng Trang Viễn Ngọc 3
  4. Kỹ năng Giao tiếp 5.2.1.2. Nội dung chuẩn bị của người được PVTD TH HĐKD của DN DN mình sẽ LV 4 thông tin MQH của DN CV sẽ được giao NDCB của người được PVTD slide 11 cho bản thân một tinh thần thể hiện mức độ tâm huyết của chủ động, tự tin trong CPV bản thân với CV, DN 4 lý do cơ hội cho bản thân chủ sự ham học hỏi ngay từ tạo GV Đặng Trang Viễn Ngọc khi chưa bắt đầu10CV động, tự tin trong cuộc PV 5.2.1.2. Nội dung chuẩn bị của người được PVTD Hồ sơ TD: ĐXV, LLCN tư liệu: bằng cấp, CC ch bị uẩ ẩn n bị c hu Hồ sơ TD: Trình bày về BT NDCB của người ĐXV, LLCN hiểu nơi sẽ LV được PVTD tư liệu: bằng cấp, CC chuẩn bị GV Đặng Trang Viễn Ngọc 11 5.2.1.3. Nội dung chuẩn bị của người PVTD Nghiệp vụ Ngoại giao Xác định YC và TCTD-MH3N: Ngoại ngữ NV-NG – NNg NDCB của người PVTD sơ tuyển Xác định ND và PPTD Phỏng vấn GV Đặng Trang Viễn Ngọc trực12tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 4
  5. Kỹ năng Giao tiếp 5.2.1.3. Nội dung chuẩn bị của người PVTD hồ sơ Slide 8 kiến thức sơ tuyển nhân cách NDCB của người PVTD Khả năng bù trừ và chuyên hoà nhập với KT Giao lưu và PV trực tiếp TH môn, NV CV và ĐG đồng nghiệp Kiến thức GT-ƯX và khả năng hoà nhập cộng đồng, CV của ƯV GV Đặng Trang Viễn Ngọc 13 cá tính sở thích nghị lực nghị lực nghị lực 5.2.2. Hoạt động (HĐ) hòa nhập với tổ chức (TC) 5.2.2.1. Hoạt động YN và TQT hòa nhập 5.2.2.2. ND chủ yếu của của HĐ hòa với tổ chức HĐ hòa nhập với TC nhập với TC GV Đặng Trang Viễn Ngọc 14 5.2.2.1. YN và TQT của HĐ hòa nhập với tổ chức NC – học tập làm quen với CV người mới chủ động, tự tin trong CV được TD có hướng phấn đấu trong HT, RL, hạn chế va vấp và LV có KQ cần được ĐT, HD làm quen với CV, tạo cơ hội cho họ sớm hoà Tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ ban GV Đặng Trang Viễn Ngọc 15 nhập cộng đồng mới đầu khi về đơn vị mới GV Đặng Trang Viễn Ngọc 5
  6. Kỹ năng Giao tiếp 5.2.2.2. ND chủ yếu của HĐ hòa nhập với TC TC và HĐ của đơn vị a. Về TC và HĐ của đơn vị b. Về bộ phận trực tiếp LV c. Về công việc cụ thể được giao GV Đặng Trang Viễn Ngọc 16 VềVề d. công việclợi quyền cụvà được thểtrách giao của nhiệm CN a. Về TC và HĐ của đơn vị Quá trình HT và HĐ của đơn vị Qui mô và Thông tin hình thức về KH và HĐ của Về TC và HĐ bạn hàng đơn vị của đơn vị Nội qui Những lợi thế và qui định của tồn tại cần khắc đơn vị phục của đơn vị GV Đặng Trang Viễn Ngọc 17 b. Bộ phận trực tiếp LV TC của phòng, MQH với các CV được ban, tổ, nhóm phòng, ban khác phân công b. Bộ phận trực tiếp LV SD các TTB Nội qui Người phụ trách, hiện có qui định của động nghiệp, GV Đặng đơn Trang vị Viễn Ngọc cộng sự18 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 6
  7. Kỹ năng Giao tiếp c. Về công việc cụ thể được giao YC, đòi hỏi Các chuẩn mực về MQH trong của CV vận hành, phục vụ phạm vi CV Về công việc cụ thể được giao Người kèm Lịch, ca LV Tiếp xúc làm cặp, HD NV hàng ngày quen với đồng GV Đặng Trang Viễn Ngọc nghiệp, TTB 19 d. Về quyền lợi và trách nhiệm của CN Lương và các khoản Số ngày nghỉ Qui định về đau PC khác (nếu có) được hưởng ốm thai sản Về quyền lợi và trách nhiệm của CN Trách Các cơ hôi thăng YC về YC về nhiệm CN tiến (lương, cấp, KLĐặng GV đồng LĐTrang Viễn Ngọc phục với CV20và chức) và VS CN TC 5.3. Giao tiếp ứng xử trong nội bộ tổ chức 5.3.1. Mong đợi của NLĐ và ứng xử của người SDLĐ GT- ƯX trong NB tổ chức 5.3.2. Mong đợi của người SDLĐ và ứng GV Đặng Trang Viễn xử của NLĐ Ngọc 21 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 7
  8. Kỹ năng Giao tiếp 5.3.1. Mong đợi của NLĐ và ứng xử của Người SDLĐ thưởng nơi ăn, ở, lương 5.3.1.1. Về ĐS -VC ĐKLV, PT đi lại Mong đợi của NLĐ và ứng xử của người SDLĐ 5.3.1.2. Về ĐS-TT muốn được tôn đối xử bình yên học hành hoà nhập GV Đặng Trang Viễn Ngọc GĐ22hạnh trọng công bằng an toàn thăng tiến cộng đồng phúc 5.3.2. Mong đợi của người SDLĐ và ƯX của NLĐ NB đoàn kết, ổn định, KDPT DN HĐ có ĐN uy tín, Mong đợi của NLĐ LĐ kỷ thạo và ƯX của NSDLĐ cương nghề nề nếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 23 Hết chương 5 Cảm ơn đã chú ý lắng nghe! Hẹn gặp lại trong chuyên đề 6! GV Đặng Trang Viễn Ngọc 24 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2