Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 1 - ThS. Cao Tuấn Anh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
26
lượt xem
7
download

Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 1 - ThS. Cao Tuấn Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương 1: Khái niệm chung về công nghệ lắp ghép" cung cấp cho người học các kiến thức nhập môn công nghệ lắp ghép bao gồm: Khái niệm kỹ thuật, công nghệ và dây chuyền công nghệ; nội dung cơ bản của môn học Công nghệ lắp ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 1 - ThS. Cao Tuấn Anh

LOGO<br /> Website: www.bmthicong.com.vn<br /> <br /> CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP<br /> CHƯƠNG I<br /> KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP<br /> §1. NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP<br /> 1. Khái niệm kỹ thuật, công nghệ và dây chuyền công nghệ<br /> a. Kỹ thuật<br /> - Kỹ thuật là cách lao động tốt nhất để đạt được hiệu quả như mong muốn hoặc tốt hơn.<br /> - Kỹ thuật xây dựng là cách lao động để đạt được các mục tiêu:<br /> o Thời gian: ngắn nhất;<br /> o Chất lượng: tốt nhất;<br /> o Số lượng: nhiều nhất;<br /> o Giá thành: thấp nhất;<br /> o Đảm bảo ATLĐ và thân thiện với môi trường.<br /> - Hệ thống kỹ thuật thi công bao gồm: Con người + Thiết bị, công cụ + Vật liệu  sản phẩm xây<br /> dựng đơn chiếc, thành phần công việc (sản phẩm chưa hoàn chỉnh).<br /> b. Công nghệ<br /> - Công nghệ là một tập hợp các kỹ thuật theo một trình tự nhất định và tạo ra một sản phẩm hoàn<br /> chỉnh. Theo quan điểm xây dựng: sản phẩm hoàn chỉnh là san phẩm có thể thanh toán được, có thể<br /> bán được.<br /> - Công nghệ = ∑ kỹ thuật (theo một trình tự)  sản phẩm hoàn chỉnh.<br /> <br /> Giáo trình: Tổ chức thi công<br /> <br /> Trang 01<br /> <br /> Giảng viên: Th.s Cao Tuấn Anh<br /> <br /> CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP<br /> c. Dây chuyền công nghệ<br /> - Dây chuyển công nghệ là tập hợp các công nghệ thành phần theo một qui trình<br /> - Dây chuyền công nghệ = ∑ công nghệ (theo một qui trình)  sản phẩm hoàn chỉnh<br /> - Công nghệ = Vật liệu + Thiết bị + Qui trình.<br /> 2. Nội dung cơ bản của môn học: Công nghệ lắp ghép<br /> - Nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ và dây chuyền công nghệ lắp ghép xây dựng<br /> a. Khái niệm lắp ghép<br /> - Hệ thống lắp ghép xây dựng (LGXD) được mô tả trong mối quan hệ sau:<br /> THIẾT BỊ: máy móc,<br /> dụng cụ, công cụ…<br /> <br /> HỆ THỐNG<br /> LGXD<br /> <br /> VẬT LIỆU: Cấu kiện,<br /> linh kiện, liên kết<br /> <br /> Phát triển trong sự<br /> tương hỗ của hệ thống<br /> <br /> CON NGƯỜI: trình<br /> độ KHKT, TCQL…<br /> <br /> Giáo trình: Tổ chức thi công<br /> <br /> Trang 02<br /> <br /> Giảng viên: Th.s Cao Tuấn Anh<br /> <br /> CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP<br /> 3. Lịch sử phát triển công nghệ lắp ghép<br /> 3.1. Trên thế giới<br /> - Lịch sử phát triển và những thành tựu đạt được trong lĩnh vực lắp ghép của các nước phát triển<br /> gắn liền với:<br /> o Sự tiến bộ của công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng để chế tạo ra các kết cấu lắp ghép nhà<br /> và công trình;<br /> o Sự hoàn thiện trong thiết kế cấu kiện, thiết kế lắp ghép công trình;<br /> o Sự phát triển của ngành kiến trúc công trình theo hướng đa dạng hóa, đa năng hóa vì mục<br /> đích phục vụ con người và xã hội;<br /> o Sự pháp triển mạnh của ngành sản xuất thiết bị lắp ghép và các ngành khác có liên quan.<br /> o Lịch sử lắp ghép xây dựng ở mỗi quốc gia phát triển khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện,<br /> phong tục và chế độ xã hội của mỗi quốc gia đó.<br /> - Công trình được lắp ghép đầu tiên mang tính khoa học là dự án thành Loa của Lêônna Đờ<br /> Vanhxi thiết kế cho vua Pháp vào năm 1516.<br /> o Đầu tiên ông thiết kế một hệ nhà định hình cho toàn khu, từ hệ định hình đó ông sắp xếp<br /> thành nhiều phương án khác nhau, cho phép thay đổi không gian. Những nhà này lại được<br /> dựa trên một số kết cấu cơ bản.<br /> o Những kết cấu đó được chế tạo sẵn, khi thi công chỉ việc làm móng công trình, còn các kết<br /> cấu chỉ việc ghép các cấu kiện và liên kết chúng lại với nhau thành khối nhà.<br /> - Năm 1854 có bốn nhà được lắp ghép bằng gỗ xuất hiện trong khu triển lãm quốc tế ở Pháp. Sau<br /> đó những nhà này được chở đi Xitnây (Ôxtrâylia) lắp ghép trên quả đồi của những người thợ săn, đó<br /> là khu dân cư cổ nhất, xây dựng theo phương pháp lắp ghép.<br /> Giáo trình: Tổ chức thi công<br /> <br /> Trang 03<br /> <br /> Giảng viên: Th.s Cao Tuấn Anh<br /> <br /> CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP<br /> - Ở nước Anh:<br /> o Một trong những công trình xây dựng mang tính chất lắp ghép đầu tiên là nhà khung kính<br /> (pha lê) được xây dựng năm 1851 do ông Giôdép Paxtơn dùng làm khu trưng bày triển lãm<br /> thế giới. Năm 1854 công trình được dỡ và chuyển sang lắp ghép lại ở vị trí mới. Công trình<br /> này tồn tại đến năm 1936 và bị hủy hoại do hỏa hoạn.<br /> o Các công trình trường học phổ biến dùng khung lắp ghép bằng thép, hoặc bằng bêtông cốt<br /> thép (chiếm 90%). Tường sàn dùng vật liệu nhẹ như gỗ, chất dẻo, hoặc hợp kim lắp ghép.<br /> - Ở nước Pháp:<br /> o Là nước sớm đầu tư nghiên cứu một cách có hệ thống về các công trình lắp ghép. Năm<br /> 1948 ông Raymôngcamut đã nghiên cứu và đưa ra hệ thống lắp ghép đầu tiên được Trung<br /> tâm khoa học kỹ thuật, Phòng thí nghiệm kiểm chứng và Bộ kiến trúc cho phép áp dụng.<br /> o Năm 1950 hợp đồng đầu tiên lắp ghép nhà bốn tầng ở Havơrơ được thực hiện. Qua công<br /> trình này người ta đã rút ra được các kết quả khả quan. Những công trình tương tự ngày<br /> càng được hoàn thiện và các công trình đó cũng là biểu tượng mà Raymôngcamut đưa ra<br /> được áp dụng ở cuối thập niên 50, 60 của thế kỷ.<br /> o Việc lắp ghép nhà và các công trình ở Pháp hiện nay giữ một vai trò chủ đạo trong xây<br /> dựng, đã thực hiện theo nhiều chiều hướng khác nhau, ổn định về kết cấu và giá thành.<br /> - Ở nước Mỹ:<br /> o Năm 1936, các nhà ở lắp ghép định hình được sản xuất hàng loạt. Là nước sớm đưa vào thị<br /> trường thế giới các nhà lắp ghép được sản xuất sẵn.<br /> o Những nhà ở cao tầng thường làm bằng khung thép chịu lực, các tấm tường trong và ngoài<br /> làm bằng các tấm bêtông cốt thép hoặc bằng vật liệu nhẹ.<br /> Giáo trình: Tổ chức thi công<br /> <br /> Trang 04<br /> <br /> Giảng viên: Th.s Cao Tuấn Anh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản