intTypePromotion=3

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Estupendo Estupendo | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:21

0
150
lượt xem
23
download

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5: Kế hoạch vận hành. Sau khi học xong chương này người học có thể: Đề xuất được các nguồn lực cần thiết, thiết lập được mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, ra quyết định về nguồn lực cần có.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Chương 5:  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.huynh@oude.edu.vn
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG 5
 3. NỘI DUNG CHƯƠNG 5
 4. 1. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC
 5. 1. PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT
 6. 2. LẬP MỤC TIÊU SẢN XUẤT
 7. 2. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SẢN XUẤT
 8. 3. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 9. NỘI DUNG TRONG KH SẢN XUẤT
 10. QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Mô tả cấu trúc sản  phẩm Qui trình sản xuất  Nguyên vật liệu sản phẩm (số chủng loại, qui  cách, số lượng) Máy móc thiết bị Sản lượng sản xuất  (số loại, tính năng kỹ  Dự toán  theo kế hoạch thuật, số lượng) chi phí  sản xuất Lao động (cấp bậc, tay nghề, số  lượng)
 11. B1: MÔ TẢ CẤU TRÚC SẢN PHẨM
 12. B1: MÔ TẢ CẤU TRÚC SẢN PHẨM
 13. B1: MÔ TẢ CẤU TRÚC SẢN PHẨM
 14. B2: xác định quy trình sản xuất sản phẩm
 15. B3: XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT THEO KẾ HOẠCH Sản lượng sản xuất KH= Doanh số KH + Tồn kho đầu kỳ - Tồn kho cuối kỳ Sản phẩm Chỉ tiêu Nước Cam Nước Chanh Doanh số kế hoạch (1) 1080 540 Tồn kho đầu kỳ (2) 20 10 Tổng nhu cầu SP theo kế hoạch (1)+(2) 1100 550 Tồn kho cuối kỳ (3) 100 50 Sản lượng SP kế hoạch (1)+(2)-(3) 1000 500
 16. B4: XÁC ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CẦN THIẾT
 17. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM
 18. Phân tích điểm hòa vốn
 19. Phân tích điểm hòa vốn
 20. Phân tích lợi nhuận mong muốn Lợi nhuận mong muốn (1) 1,000,000,000 800,000,000 Định phí (2) 1,200,000,000 Giá bán (3) 7,000,000 7,000,000 Biến phí sản xuất chung (4) 1,200,000 1,200,000 Sản lượng cần bán = (1) + (2) / (3) - (4) 379 345
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản