Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:112

0
233
lượt xem
71
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê do Nguyễn Văn Tiến biên soạn gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày về các biến cố – xác suất – các định lý, biến ngẫu nhiên một chiều – quy luật phân phối xác suất, các quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

 1. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT • 45 tiết=15 buổi=7 chương • Slide của giảng viên: (bắt buộc) – Lí thuyết – Bài tập – Đề tham khảo • Tham khảo: (tùy chọn) – Xác suất thống kê và ứng dụng Lê Sĩ Đồng – Thống kê Ứng dụng Chu Nguyễn Mộng Ngọc Bài giảng Xác suấtsuống thống – Xác Thất kê 2014 kê Nguyễn ThànhTiCả Nguyễn Văn ến 1
 2. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT • Chương 1: Biến cố – Xác suất – Các định lý • Chương 2: Biến ngẫu nhiên một chiều – Qui luật phân phối xác suất • Chương 3: Các qui luật phân phối xác suất thông dụng • Chương 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều • Chương 5: Luật số lớn Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 2
 3. Kiểm tra giữa kì • Hình thức: tự luận (50%) + trắc nghiệm (50%) • Tự luận: chương 1, 2, 3 • Trắc nghiệm: chương 4,5 Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 3
 4. THỐNG KÊ CƠ BẢN • Chương 6: Lý thuyết mẫu • Chương 7: Ước lượng tham số • Chương 8: Kiểm định giả thuyết Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 4
 5. Thi hết học phần • Hình thức: trắc nghiệm + Tự luận Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 5
 6. Yêu cầu giảng viên • Đến lớp phải học bài • Phải làm bài tập về nhà • Phải tham gia ít nhất 12 buổi (được vắng nhiều nhất 3 buổi) • Kí tên điểm danh trước khi ra khỏi lớp • Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của giáo viên về thi cử… Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 6
 7. Dặn dò • Đây là môn học khó Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 7
 8. CHƯƠNG 1 BIẾN CỐ – XÁC SUẤT CÁC ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 8
 9. Phép thử ngẫu nhiên • Khi ném một hòn đá lên trời, chắc chắn hòn đá sẽ rơi xuống Đây là phép thử không ngẫu nhiên • Khi tung một cục xúc sắc, ta không biết chắc chắn mặt ngửa có mấy chấm Đây là phép thử ngẫu nhiên. • LT xác suất nghiên cứu Nguyễn Văn Tiến thử ngẫu các phép Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 9
 10. Phép thử ngẫu nhiên • Là các thí nghiệm, quan sát mà kết quả của nó không thể dự báo trước được. • Kí hiệu: T. • Ta có thể liệt kê hoặc biểu diễn được tất cả các kết quả của phép thử. • Ví dụ: – Tung một đồng xu, quan sát mặt ngửa. – Gieo 100 hạt giống và quan sát số hạt nảy mầm. Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 10
 11. Biến cố sơ cấp – Không gian mẫu • Các kết quả của phép thử được gọi là các biến cố sơ cấp (bcsc). Kí hiệu: wi • Không gian mẫu: tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp. Kí hiệu: Ω • Ví dụ: T : gieo một đồng xu • Không gian mẫu là: Ω={S, N} Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 11
 12. Biến cố (sự kiện) • Khi gieo một con xúc sắc sẽ ra số chấm lẻ nếu kết quả là ra mặt có số chấm thuộc {1, 3, 5}. Như vậy các kết quả (bcsc) này thuận lợi cho sự kiện ra số chấm lẻ. Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 12
 13. Biến cố (sự kiện) • Một biến cố (bc) liên quan đến phép thử T là một sự kiện mà việc nó xảy ra hay không xảy ra tùy thuộc vào kết quả của phép thử T. • Kí hiệu: chữ cái in hoa A, B, C,…, A1, A2,… • Kết quả w của T được gọi là thuận lợi cho biến cố A nếu A xảy ra khi kết quả của T là w. • Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố Bài giảng Xác suấtệu ng kê 2014 A kí hi Thố là: ΩA Nguyễn Văn Tiến 13
 14. Biến cố (sự kiện) • Ví dụ: T: tung một cục xúc sắc • B: bc ra số chấm chẵn thì ta có: ΩB={2, 4, 6} Chú ý: • Mỗi bc A tương ứng với một và chỉ một tập con ΩA  Ω. • Mỗi biến cố sơ cấp w cũng là một biến cố. Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 14
 15. Ví dụ 1 • T1: Tung một đồng xu Ω1={S; N} hay Ω1={w1; w2} • T2: Tung hai đồng xu phân biệt Ω2={SS; SN; NS; NN} hay Ω2={w1; w2; w3; w4} • T3: tung 10 đồng xu phân biệt. – Hỏi: có bao nhiêu bcsc? Biểu diễn KG mẫu? Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 15
 16. Ví dụ 1 • Số bcsc: 1024=210 • Biểu diễn: { Ω3 = a1a2 ...a10 ai { S, N}} • Hay: { Ω3 = a1a2 ...a10 ai { 0,1} } – Với qui ước: 0 là sấp và 1 là ngửa Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 16
 17. Ví dụ 2 Tung ngẫu nhiên 2 đồng xu phân biệt • A=“Có ít nhất một đồng sấp” • B=“Số đồng ngửa nhiều hơn” • C=“Số đồng ngửa bằng số đồng sấp” • D=“Nhiều nhất hai ngửa” • E=“Trời hôm nay không mưa” • F=“Hôm sau thầy bị ốm” • G=“Số đồng ngửa gấp đôi Văn Tiđn ng sấp”17 Nguyễn số ế ồ Bài giảng Xác suất Thống kê 2014
 18. Biến cố đặc biệt • Bc không thể: là bc không bao giờ xảy ra khi thực hiện T. Nó không chứa bcsc nào. Kí hiệu: ϕ • Bc chắc chắn: là bc luôn luôn xảy ra khi thực hiện T. Nó chứa tất cả các bcsc. Kí hiệu: Ω Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 18
 19. Kéo theo Ø Biến cố A được gọi là kéo theo biến cố B, ký hiệu AB, nếu A xảy ra thì B cũng xảy ra Ta có: Ω A �Ω B Ø Ω A B Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 19
 20. Tương đương (bằng nhau) Ø Biến cố A đgl tương đương với biến cố B nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại Ø Kí hiệu: A=B A B A=B B A Ø Ta có: Ω A = ΩB Bài giảng Xác suất Thống kê 2014 Nguyễn Văn Tiến 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản