intTypePromotion=3

Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:61

0
125
lượt xem
19
download

Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing (2015)

 1. Chương 2 MÔI TRƯỜNG  MARKETING Marketing căn bản  Chương 2
 2. Mục tiêu chương Nội dung chương 1. Trình  bày  khái  niệm  về  môi  1. Khái  niệm  môi  trường  trường, các nhóm môi trường  marketing ảnh  hưởng  đến  hoạt  động  2. Môi trường marketing vĩ mô marketing  của  các  doanh  3. Môi trường marketing vi mô nghiệp 2.  Phân  tích  nội  dung  và  sự  tác  động  của  môi  trường  vĩ  mô,  vi  mô  và  môi  trường  nội  vi  đến  hoạt  động  kinh  doanh  của doanh nghiệp
 3. 1. Khái niệm môi trường 1.1 Khái niệm môi trườmarketing ng marketing  “Môi trường marketing của doanh  nghiệp  là  tập  hợp  những  tác  nhân  và  những  lực  lượng  hoạt  động  ở  bên  ngoài  chức  năng  quản  trị  marketing  của  doanh  nghiệp  và  tác  động  đến  khả  năng  quản  trị  marketing trong việc triển khai cũng  như  duy  trì  các  cuộc  giao  dịch  thành  công đối với khách hàng mục tiêu” Philip Kotler
 4. 1.1 Khái niệm môi trường marketing Tích cực Tiêu cực
 5. 1.1 Khái niệm môi trường  marketing  Môi trường Marketi ng
 6. 1.2 Tầm quan trọng của môi trường marketing -   Môi  trường  tạo  ra  những  cơ  hội  và  nguy  cơ  đe  dọa  đến doanh nghiệp  -   Nghiên  cứu  môi  trường  giúp  doanh  nghiệp  xác  định  được hướng đi đúng đắn khi ra các quyết định -  Dự báo xu hướng phát triển của thị trường
 7. 1.3 Phân loại môi trường marketing 
 8. 2. Môi trường Marketing vĩ mô Yếu tố tự nhiên Văn hóa Khoa học kỹ thuật Doanh  nghiệp Kinh tế Chính trị Nhân khẩu
 9. 2.1 Môi trường chính trị - luật pháp • Thể chế chính trị của một nước • Tính ổn định về mặt chính trị • Luật pháp và các quy định dưới luật • Lập trường, thái độ của nhà nước trong điều  hành nền kinh tế • Quan hệ chính trị thế giới • Mối quan hệ giữa một quốc gia với các quốc gia  khác trong khu vực và thế giới
 10. 2.1 Môi trường chính trị - luật ầpháp Họat động marketing của công ty c n tuân thủ: -  Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam -  Các bộ luật (luật kinh doanh, luật đầu tư, luật thương mại,  luật  chống  độc  quyền,  chống  bán  phá  giá,  luật  cạnh  tranh,  luật bảo hộ thương hiệu . . . ) -   Pháp  lệnh  (pháp lệnh quảng cáo,  pháp  lệnh  giá,  pháp  lệnh  bảo vệ người tiêu dùng -   Các  thông tư,  nghị định (chống  hàng  giả,  quảng  cáo,  dán  nhãn . . . ) - Các vấn đề về đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm . . . -  Luật quốc tế ....
 11. Doanh nghiệp và pháp - luật Pháp luật về các loại hình DN : Địa vị pháp lý của các loại hình DN theo luật DN, thành lập DN và đăng kí kinh doanh, giải thể DN. - Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại VN : đầu tư trực tiếp nước ngoài , các loại DN có vốn đầu tư nước ngoài - Pháp luật về hợp đồng kinh tế : Ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường , thực hiện hợp đồng kinh tế , hợp đồng kinh tế vô hiệu , thay đổi điều chỉnh và thanh lý hợp đồng , trách nhiệm tài sản trong quan hệ hợp đồng kinh tế . - Giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh : Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh  doanh,  giải  quyết  tranh  chấp  trong  kinh  doanh  thông  qua  tòa  án,  giải  quyết  tranh  chấp  kinh  doanh thông qua trọng tài .
 12. 2.2 Môi trường kinh tế • Tổng thu nhập quốc dân • Thu  nhập  cá  nhân,  phân  hóa thu nhập • Tình hình đầu tư Kinh tế  • Thất nghiệp Việt Nam 2009 • Chỉ số giá, Lạm phát • Cơ cấu kinh tế • Cở sở hạ tầng
 13. Số liệu về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) qua các năm Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tỉ lệ tăng trưởn ~6, g 5,8 4,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,2 5,3 theo 5 % ~ = ước Nguồn: bfai [18] tính
 14. Các chỉ số về GDP theo tỷ giá GDP tỷ giá GDP theo theo đầu Tăng Năm tỷ giá người trưởng (tỷ USD) (USD) 2007 71,4 823 8,5% 2008 89,83 1024 6,2% 2009 92,84 1040 5,3% 2010 6,5%* (*) - Dự kiến của Chính phủ Việt Nam[26]
 15. 2.3 Môi trường văn hóa - xã hội • Văn hóa là giá trị tinh  thần  và  vật  chất  do  lao  động  của  con  người  sáng  tạo,  hình  thành  những  bản  sắc  riêng  của  từng  dân  tộc  hay  từng  địa  phương
 16. 2.3 Môi trường văn hóa - xã hội ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN  • HÓA Văn hóa là tập quán • Văn hóa là sự quy ước • Văn hóa có thể học hỏi • Văn hóa mang tính kế thừa • Văn hóa có sự giao lưu và năng động • Các biểu trưng văn hóa (vật chất, tinh thần, trình độ dân  trí) • Giá trị văn hóa • Chuẩn mực văn hóa
 17. CÁC CẤP ĐỘ VĂN HÓA
 18. 2.3 Môi trường văn hóa - xã hội Một số đặc trưng về văn hóa – xã hội tác động đến hoạt động marketing v Tính bền vững của các giá trị văn hóa cốt lõi v Các nhóm văn hóa nhỏ
 19. 2.3 Môi trường văn hóa - xã hội Ứng dụng trong hoạt động marketing  • Có phương pháp tiếp cận khách hàng phù hợp • Thực hiện các chương trình marketing phù hợp với văn  hóa • Xây dựng văn hóa công ty phù hợp với văn hóa địa  phương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản