intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Phạm Thị Minh Lan

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:34

0
54
lượt xem
3
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Phạm Thị Minh Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm về Marketing, sự ra đời và phát triển của Marketing, vai trò và chức năng của Marketing trong doanh nghiệp, quản trị Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Phạm Thị Minh Lan

 1. HOC VIÊN CÔNG NGHÊ B ̣ ̣ ̣ ƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  KHOA QUAN TRI KINH DOANH ̉ ̣ BÀ I GIANG  ̉ MARKETING CĂN BAN ̉ GV: PHAM THI MINH LAN ̣ ̣ Email: lan_mtp@yahoo.com
 2. NỘI DUNG Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing Chương 4: Phân đoạn thị trường,Thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm Chương 5: Hành vi của khách hàng Chương 6: Các quyết định về sản phẩm Chương 7: Các quyết định về giá cả Chương 8: Các quyết định về phân phối Chương 9 : Các quyết định về xúc tiến Chương 10: Chiến lược, Kế hoạch, Tổ chức và Kiểm tra Marketing Chương 11: Marketing quốc tế
 3. Chương 1 Khái niệm về Marketing  Sự ra đời và phát triển của Marketing  Vai trò và chức năng của Marketing trong DN  Quản trị Marketing 
 4. MỤC TIÊU - Các định nghĩa về Marketing - Bản chất của Marketing - Vai trò, chức năng của Marketing - Mối quan hệ của chức năng Marketing với các chức năng khác trong doanh nghiệp. - Các quan điểm quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản trong “Quản trị Marketing”
 5. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Marketing là các hoạt động được thiết kế để tạo ra và thúc đẩy bất kỳ sự trao đổi KHÁI NIỆM nào nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. Marketing là quá trình quản lý của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các nhu cầu đó một cách có hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
 6. HOAT ĐÔNG MARKETING  ̣ ̣ Người thực  Đối tượng  Đối tượng tiếp  hiện Marketing   được  nhận sản phẩm    (Marketer) Marketing     (Khách hàng) (Sản phẩm)
 7. Ý NGHĨA QUAN TRỌNG • Marketing là một triết lý kinh doanh mới, triết lý vì khách hàng. Đồng thời, để đảm bảo các hoạt động Marketing, trong tổ chức cần có một chức năng quản trị mới – chức năng quản trị Marketing. • Chức năng quản trị Marketing của tổ chức nhằm đảm bảo cho toàn bộ các hoạt động của tổ chức phải hướng tới khách hàng. Muốn vậy, tổ chức phải xác định đúng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng và thoả mãn các nhu cầu đó một cách hiệu quả • Doanh nghiệp thu được lợi nhuận thông qua thoả mãn nhu cầu của khách hàng. • Marketing nhằm đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp trong dài hạn.
 8. NHU CẦU • Nhu cầu tự nhiên, hay nhu cầu con người (human need) là nhu cầu được hình thành khi con người cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. • Nhà kinh tế học Maslow đã phân loại nhu cầu tự nhiên của con người thành 5 bậc khác nhau Nhu cầu tự nhiên là vốn có đối với con người. • Marketing chỉ phát hiện ra các nhu cầu tự nhiên của con người chứ không tạo ra nó.
 9.  THANG BÂC NHU CÂ ̣ ̀ U CUA  ̉ MASLOW Nhu cầu tự  khẳng định mình Nhu cầu được  tôn trọng Nhu cầu xã hội (tình cảm, giao lưu…) Nhu cầu an toàn (được bảo vệ,  yên ổn...) Nhu cầu tự nhiên (ăn, uống, thở, duy  trì nòi giống…)
 10. MONG MUỐN Mong muốn là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc  thù, cụ thể. Mỗi cá nhân có cách riêng để thoả  mãn mong muốn của mì nh tuỳ theo nhận thức,  tính cách, văn hoá của họ.
 11. NHU CẦU Nhu cầu có khả năng thanh toán là nhu cầu tự nhiên và mong muốn  phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Nếu không có gì  trở  ngại đối với hành vi mua, như chưa có sẵn để bán, bán không đúng  lúc, đúng chỗ… thì  nhu cầu có khả năng thanh toán sẽ chuyển thành  quyết định mua. Nhu cầu có khả năng thanh toán còn được các nhà  kinh tế gọi là cầu của thị trường (Demand). 
 12. CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU CỦA CẦU VÀ NHIỆM VỤ  MARKETING -  Cầu âm  -  Không có cầu  -  Cầu tiềm tàng  -  Cầu suy giam ̉ -  Cầu không đều theo thời gian -  Cầu đầy đủ -  Cầu vượt quá kha năng cung câ ̉ ́p -  Cầu không lành manh ̣
 13. TRAO ĐỔI, GIAO DỊCH, QUAN HỆ Trao đổi là hành động mà một bên trao cho bên khác một thứ  gì  đó để nhận lại một sản phẩm mà mì nh mong muốn. Trao đổi là một quá trì nh. Trong quá trì nh trao đổi, hai bên  tham gia trao đổi cùng thương lượng và đi đến các thoả  thuận. Khi hai bên đạt được một thoả thuận thì  ta nói một  giao dịch đã được thực hiện. Giao dịch là một trao đổi giá trị  giữ a hai bên, là đơn vị đo lường cơ bản của trao đổi. Một  giao dịch bao gồm các điều kiện sau: có ít nhất 2 thứ có giá  trị để giao dịch; có các điều kiện giao dịch được thoả thuận;  có thời gian giao dịch thoả thuận; và địa điểm giao dịch thoả  thuận. 
 14. Thị trường, sản phẩm Thị trường The o  quan ®iÓm Marke ting , thÞ tr­ê ng  bao  g åm c o n ng ­ê i hay tæ   c hø c  c ã c ïng  nhu c Çu hay mo ng  muè n c ô  thÓ, s ½n s µng  vµ c ã kh¶  năng  tham g ia trao  ®æ i ®Ó tho ¶ m∙n c ¸c  nhu c Çu mo ng  muè n ®ã  San phõm  ̉ ̉ Con người sử dụng hàng hoá, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu của mì nh.  Marketing dùng khái niệm sản phẩm (Product) để chỉ chung cho hàng  hoá, dịch vụ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng khách hàng không mua  chính sản phẩm, mà mua lợi ích sản phẩm mang lại. 
 15. ĐINH NGHI ̣ ̃ A THI TR ̣ ƯỜ NG Có nhu cầu,  Sẵn sàng  mong muụ́ n  trao đổi Thị  trường  Người hay  Tổ chức Có khả năng  tham gia
 16. CÁC LUỒNG TRAO ĐỔI TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG Thị trường các  CÁC YẾU TỐ yếu  tố sản  Các yếu tố sản SẢN XUẤT xuất Các yếu tố sản xuấtTiền xuất Tiền Thuế, Tiền, hg.hoá dịch vụ Tiền, dịch Thuế Thị trường vụ Thị  trường  Thị trường  nhà sản xuất Chính phủ người tiêu dùng Tiền, Thuế,dịch Dịch vụ vụ Hàng hoá Dịch vụ, Thuế, Tiền. Hàng hoá Tiền Tiền Thị trường các trung gian Hàng hoá, dịch Hàng hoá, dịch vụ vụ
 17. 1.2. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING HOÀN CẢNH RA ĐỜI Marketing ra đời trong nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu. Xuất phát từ nước Mỹ, sau đó được truyền bá dần dần sang các nước khác. Marketing là quá trình tổng kết thực tiễn sản xuất kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và dần dần được khái quát hoá và nâng lên thành lý luận khoa học
 18. QUÁ TRÌNH TIẾN TRIỂN TƯ DUY Quan  điểm  hướng về  Quan điểm  bán hàng hướng về sản  xuất Quan điểm hoàn  thiện sản phẩm Quan điểm  Marketing  đạo đức xã  hội Quan điểm  hướng về  khách hàng
 19. 1. Quan điểm hướng về sản xuất   Quan điểm hướng về sản xuất cho rằng khách  hàng sẽ ưa thích nhiều sản phẩm với giá phải  chăng được bán rộng rãi. Do vậy, các doanh  nghiệp cần phải mở rộng quy mô sản xuất và mở  rộng phạm vi phân phối, bán hàng. 2.Quan điểm hoàn thiện sản phẩm Quan niệm hoàn thiện sản phẩm cho rằng người tiêu dùng  ưa thích những sản phẩm có chất lượng cao nhất, có tính  năng sử dụng tốt nhất. Từ đó, doanh nghiệp cần phải nỗ  lực hoàn thiện sản phẩm không ngừng.
 20. 3. Quan điểm hướng về bán hàng   Quan điểm hướng về bán hàng cho rằng khách  hàng hay ngần ngại, chần chừ trong việc mua sắm  hàng hoá. Do vậy, doanh nghiệp phải nỗ lực thúc  đẩy bán hàng thì mới thành công. 4.Quan điểm hướng về khách hàng Quan điểm này khẳng định rằng chìa khoá để  doanh nghiệp thành công là họ phải xác định  chính xác nhu cầu và mong muốn của thị trường  mục tiêu, đồng thời có thể thoả mãn các nhu cầu  mong muốn đó sao cho có hiệu quả hơn các đối  thủ cạnh tranh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2