intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
76
lượt xem
14
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.3: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Tờ trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Tờ trình, yêu cầu của Tờ trình, cấu trúc của Tờ trình, mẫu Tờ trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  1. BÀI 3 KỸ THUẬT SOẠN THẢO  TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH SỐ TIẾT GIẢNG: 1 TỰ HỌC: 2 January 16, 2017 1
  2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ◘ Khái niệm Tờ trình ◘ Yêu cầu của Tờ trình ◘ Cấu trúc của Tờ trình ◘ Mẫu Tờ trình ◘ Bài tập: Soạn Tờ trình January 16, 2017 2
  3. 1. KHÁI NIỆM ◘ Là loại văn bản hành chính ◘ Dùng cho CQ, TC cấp dưới ◘ Nội dung: Đề xuất, xin phê duyệt vấn  đề thuộc thẩm quyền quyết định của  CQ, TC cấp trên. January 16, 2017 3
  4. 2. YÊU CẦU ◘ Nêu tính cấp thiết của vấn đề xin phê  duyệt, đề xuất. ◘ Vấn đề xin phê duyệt, đề xuất phải  được diễn giải bằng phương án. ◘ Các giải pháp thực hiện phải mang tính  khả thi. January 16, 2017 4
  5. 3. CẤU TRÚC CỦA TỜ TRÌNH Phần mở đầu ◘ Nhận định tình hình thực tế (thuận lợi,  khó khăn) từ đó chỉ ra tính cấp thiết  của vấn đề xin phê duyệt, đề xuất. Phần nội dung ◘ Nội dung đề xuất, phương án thực  hiện Phần kết thúc ◘ Ý nghĩa, tác dụng của đề xuất January 16, 2017 5
  6. CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /TTr­… Địa danh, ngày …… tháng …… năm …. TỜ TRÌNH Về việc . . . . . . . . . . . . . .  Kính gởi: ………………………………………………… Phần mở đầu: Nhận định tình hình, phân tích thuận lợi, khó khăn làm  cơ sở cho việc đề xuất vấn đề. Phần nội dung: Nêu nội dung của đề xuất, các phương án thực hiện,  dự kiến vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện. ­ Nêu khó khăn, thuận lợi (chủ quan, khách quan) khi triển khai thực  hiện và dự kiến biện pháp khắc phục. Phần kết thúc: Nêu ý nghĩa, tác dụng của đề xuất; đề nghị cấp trên  xem xét chấp thuận để sớm triển khai thực hiện. Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ ­ ………………. ; ­ Lưu VT, PHC (3). January 16, 2017 6
  7. January 16, 2017 7
  8. CÂU HỎI ÔN TẬP 1) Nêu các yêu cầu của tờ trình? 2) Cấu trúc của tờ trình và những nội  dung chính của tờ trình? January 16, 2017 8
  9. BÀI TẬP TRÊN LỚP (45p)  Là Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Hoa  Mai tại Bình Dương, em hãy soạn Tờ  trình gởi Tổng Giám đốc Công ty xin  tuyển dụng 2 nhân viên cho Phòng Kinh  doanh, mua một ô­tô tải 2,5 tấn phục  vụ cho công việc kinh doanh của Chi  nhánh (Biết: Doanh thu 2013: 10 tỷ; lợi nhuận:  800 triệu; chỉ tiêu doanh thu 2014: 12  tỷ) January 16, 2017 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2