intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.1 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
78
lượt xem
14
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.1 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.1: Kỹ thuật soạn thảo trình bày quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thẩm quyền ban hành, cấu trúc của quyết định, mẫu quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.1 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. CHƯƠNG 9 KỸ THUẬT SOẠN THẢO & TRÌNH  BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH January 16, 2017 1
 2. CHAPTER 9 TECHNICAL DRAFTING  & PRESENTING  OFFICIAL DOCUMENTS January 16, 2017 2
 3. CONTENTS OF CHAPTER Lecture 1 Technical drafting Decision Lecture 2 Technical drafting Notification Lecture 3 Technical drafting Report Lecture 4 Technical drafting Proposal Lecture 5 Technical recording the Minutes Lecture 6 Technical drafting Contract Lecture 7 Technical drafting Dispatches Lecture 8 Technical drafting Letters Personally January 16, 2017 3
 4. NỘI DUNG CHƯƠNG Bài 1 Kỹ thuật soạn thảo Quyết định Bài 2 Kỹ thuật soạn thảo Thông báo Bài 3 Kỹ thuật soạn thảo Tờ trình Bài 4 Kỹ thuật soạn thảo Báo cáo Bài 5 Kỹ thuật ghi Biên bản Bài 6 Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng Bài 7 Kỹ thuật soạn thảo Công văn Bài 8 Kỹ thuật soạn thảo Đơn thư cá  January 16, 2017 nhân 4
 5. January 16, 2017 5
 6. BÀI 1 KỸ THUẬT SOẠN THẢO TRÌNH BÀY QUYẾT ĐỊNH SỐ TIẾT GIẢNG: 1 TỰ HỌC: 2 January 16, 2017 6
 7. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ◘ Khái niệm ◘ Thẩm quyền ban hành ◘ Cấu trúc của quyết định ◘ Mẫu quyết đinh ̣ ◘ Bài tập trên lớp: Soạn Quyết định January 16, 2017 7
 8. 1. KHÁI NIỆM 1.1. QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP  LUẬT ◘ Quy định chế độ, chính sách, nhiệm vụ  quyền hạn tổ chức bộ máy nhà nước. Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu nội dung   Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường  16/2013/QĐ­TTg 04/03/2013    trong nước của Ngân hàng Nhà nước Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài 05/2013/QĐ­TTg 15/01/2013     15/2013/QĐ­TTg 23/02/2013    Về tín dụng đối với hộ cận nghèo  50/2012/QĐ­UBND 14/11/2012  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v January 16, 2017 8
 9. Monday, January January 16, 2017 16, 2017 9
 10. 1.2. QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ◘ Quy định chế độ,  chính sách trong  nội bộ tổ chức. ◘ Quyết định công  tác nhân sự, lao  động tiền lương,  sản xuất kinh  doanh ... January 16, 2017 10
 11. 1.3. QUYẾT ĐỊNH TƯ PHÁP ◘ Tiến hành các thủ  tục điều tra, truy  tố, xét xử các vụ  án hình sự ◘ Giải quyết các vụ  án dân sự, thương  mại, hành chính,  lao động tại Tòa  án ◘ Thi hành án January 16, 2017 11
 12. January 16, 2017 12
 13. 2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH 2.1. QUYẾT ĐỊNH QPPL ◘ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ,  Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân  dân các cấp. 2.2. QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ◘ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn  vị January 16, 2017 13
 14. 2.3. QUYẾT ĐỊNH TƯ PHÁP ◘ Thủ trưởng các cơ quan tư pháp: Cơ  quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án,  Thi hành án. ◘ Các chức danh tư pháp: Điều tra viên,  Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành  viên. January 16, 2017 14
 15. 3. CẤU TRÚC CỦA QUYẾT ĐỊNH 1 CĂN CỨ BAN HÀNH HAI PHẦN 2 NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH January 16, 2017 15
 16. 3.1. CĂN CỨ BAN HÀNH (1) CĂN CỨ THẨM QUYỀN CĂN CỨ PHÁP LÝ CĂN CỨ CĂN CỨ BAN HÀNH ÁP DỤNG CĂN CỨ THỰC TẾ January 16, 2017 16
 17. 3.1. CĂN CỨ BAN HÀNH (2) CĂN CỨ THẨM QUYỀN ◘ Chứng minh quyền hạn của chủ thể  ban hành QĐ. CĂN CỨ ÁP DỤNG ◘ Cơ sở pháp lý sử dụng trong nội dung  điều chỉnh của QĐ. CĂN CỨ THỰC TẾ ◘ Điều kiện hoặc cơ sở thực tiễn để ban  hành QĐ. January 16, 2017 17
 18. 3.2. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (1) QUYẾT ĐỊNH  V/v nâng lương, khen thưởng (2 Điều)  Điều 1: Quy định về hành vi, đối tượng,  mức độ và thời gian điều chỉnh. Điều 2: Điều khoản thi hành. (ngày có hiệu lực của Quyết định;  người có trách nhiệm thi hành Quyết  định) January 16, 2017 18
 19. 3.2. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (2) QUYẾT ĐỊNH  V/v bổ nhiệm, điều động, cho thôi việc (3 điều): Điều 1: Quy định về hành vi, đối tượng,  mức độ và thời gian điều chỉnh. Điều 2: Quy định lương, phụ cấp, trợ  cấp. Điều 3: Điều khoản thi hành. January 16, 2017 19
 20. 3.2. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (3) QUYẾT ĐỊNH  V/v thành lập tổ chức, đơn vị (4 điều)  Điều 1: Quy định về hành vi, đối tượng,  mức độ và thời gian điều chỉnh. Điều 2: Quy định chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn của tổ chức. Điều 3: Quy định về cơ cấu tổ chức,  nhân sự của tổ chức. Điều 4: Điều khoản thi hành. January 16, 2017 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2