intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
102
lượt xem
9
download

Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo và tổng quan về quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

11/28/2017<br /> <br /> MÔN HỌC:<br /> <br /> QUẢN TRỊ KÊNH<br /> PHÂN PHỐI<br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Ths. HUỲNH HẠNH PHÚC<br /> Email: hanhphuc25@gmail.com<br /> Phone: 0938925987<br /> Web: thayphuchuynh.wordpress.com<br /> <br /> Thông tin về môn học<br /> Tài liệu học tập<br /> Giáo trình quản trị kênh phân phối, trường Đại học<br /> Kinh tế Quốc dân, Hà Nội<br /> <br /> Phương pháp dạy và học<br /> Thuyết trình và thảo luận<br /> <br /> Đánh giá môn học<br /> Hoạt động<br /> 1. Đánh giá quá trình<br /> (1a) Quá trình (20%)<br /> - Các bài tập tình huống/case study<br /> -<br /> <br /> Bài tập thảo luận<br /> <br /> -<br /> <br /> Thuyết trình nhóm<br /> <br /> (1b) Chuyên cần (10%)<br /> (1c) Kiểm tra giữa kỳ (20%), 60 phút<br /> <br /> Phần trăm<br /> 50%<br /> 20%<br /> <br /> 10%<br /> 20%<br /> <br /> Tự luận + trắc nghiệm<br /> Đề đóng<br /> 1. Kiểm tra cuối kỳ (90 phút)<br /> <br /> 50%<br /> <br /> Lý thuyết: 70%, (trắc nghiệm 30 câu)<br /> Case study: 30% (tự luận 2 câu)<br /> Đề đóng<br /> Total<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 1: Tổng Quan về Quản Trị Kênh Phân Phối<br /> 1.1. Khái niệm kênh phân phối<br /> 2.1. Lý thuyết về quá trình phân phối<br /> 3.1. Các thành viên trong kênh phân phối<br /> Chương 2: Môi Trường và Hành Vi Trong Kênh Phân Phối<br /> 2.1. Môi trường của kênh phân phối<br /> 2.2. Các yếu tố môi trường của kênh phân phối<br /> 2.3. Các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối<br /> 2.4. Sức mạnh của thành viên<br /> 2.5. Các vấn đề về thông tin trong kênh phân phối<br /> Chương 3: Chiến lược phân phối<br /> 3.1. Vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing<br /> 3.2. Mối quan hệ giữa chiến lược phân phối và chiến<br /> lược Marketing<br /> 3.3. Thiết kế chiến lược phân phối<br /> 3.4. Mô hình kênh phân phối liên kết dọc<br /> 3.5. Quản lý kênh phân phối<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 4: Thiết kế kênh phân phối<br /> 4.1. Khái niệm thiết kế kênh phân phối<br /> 4.2 Những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối<br /> 4.3. Xác định mục tiêu của kênh phân phối<br /> 4.4. Các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối<br /> 4.5. Xác định cấu trúc kênh phân phối<br /> 4.6. Chọn kênh phân phối tối ưu<br /> <br /> Chương 5: Phân phối hàng hóa và vật chất<br /> 5.1. Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật<br /> 5.2. Đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng<br /> 5.3. Hiệu ứng số không<br /> 5.4. Thực hiện phân phối<br /> <br /> Chương 6: Quản lý kênh phân phối<br /> 6.1. Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối<br /> 6.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối<br /> 6.3. Thúc đẩy hoạt động của các thành viên<br /> 6.4. Sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối<br /> <br /> Chương 7: Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh<br /> 7.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá<br /> 7.2. Kiểm tra hoạt động của kênh<br /> 7.3. Đánh giá hoạt động của thành viên<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> 1. Khái niệm kênh phân phối<br /> <br /> 2. Lý thuyết về quá trình phân phối<br /> 3. Các thành viên trong kênh phân phối<br /> <br /> 1. Khái niệm kênh phân phối<br /> <br /> Kênh phân phối là một tổ chức hệ thống các quan hệ với<br /> các doanh nghiệp và các cá nhân bên ngoài để quản lý các<br /> hoạt động phân phối tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các<br /> mục tiêu trên thị trường của doanh nghiệp<br /> <br /> 1. Khái niệm kênh phân phối<br /> Các thành viên tham gia vào kênh phân phối<br /> ◦ Người sản xuất (nhập khẩu): cung cấp nguồn<br /> hàng<br /> ◦ Người kinh doanh thương mại: đường dẫn<br /> hàng hóa trên thị trường<br /> ◦ Người tiêu dùng cuối cùng: điểm đến của hàng<br /> hóa<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> 1. Khái niệm kênh phân phối<br /> Quản trị kênh phân phối: là quá trình phát triển và<br /> điều hành các quan hệ liên kết với các doanh<br /> nghiệp và cá nhân bên ngoài tham gia vào quá trình<br /> tiêu thụ sản phẩm theo hướng hỗ trợ và nâng cao<br /> <br /> hiệu quả của các chiến lược và công cụ khác của<br /> marketing-mix nhằm đáp ứng nhu cầu của thị<br /> trường mục tiêu<br /> <br /> 1. Khái niệm kênh phân phối<br /> Mâu thuẫn/khác biệt cơ bản<br /> •Khác<br /> <br /> biệt về số lượng<br /> <br /> •Khác<br /> <br /> biệt về không gian<br /> <br /> •Khác<br /> <br /> biệt về thời gian<br /> <br /> •Khác<br /> <br /> biệt về chủng loại<br /> <br /> •Khác<br /> <br /> biệt về thông tin<br /> <br /> •Khác<br /> <br /> biệt về giá trị<br /> <br /> •Khác<br /> <br /> biệt về sở hữu<br /> <br /> Những hoạt động cơ bản<br /> của quá trình phân phối<br /> Phân loại, sắp xếp hàng hóa<br /> loại: giải quyết sự khác biệt về loại hàng<br /> hóa, giảm sự tìm kiếm, tìm hiểu không cần thiết<br /> của khách hàng<br />  04 hoạt động của phân loại: tiêu chuẩn hóa, tập<br /> hợp, phân bổ, sắp xếp<br /> •Sắp xếp: giải quyết sự khác biệt về số lượng,<br /> •Phân<br /> <br /> chủng loại<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> Những hoạt động cơ bản<br /> của quá trình phân phối<br /> Làm gần về mặt không gian: tạo ra sự ăn khớp về<br /> không gian dựa trên nguyên tắc tối thiểu hóa tổng<br /> số các trao đổi.<br /> Dịch vụ của hệ thống phân phối:<br /> Khả năng cung cấp các số lượng nhỏ<br /> Thời gian chờ đợi – độ dài của kênh phân phối<br /> Khả năng gần người mua về không gian và sự tiện lợi<br /> Tập hợp sản phẩm thích hợp với mong muốn của người<br /> mua<br /> <br /> Những hoạt động cơ bản<br /> của quá trình phân phối<br /> Làm gần về mặt thời gian: sự khác biệt về<br /> thời gian sản xuất và tiêu dùng<br /> Quyết định tồn kho, dữ trữ,<br /> Các dòng chảy trong kênh phân phối<br /> <br /> Chức năng của phân phối<br /> ◦ Nghiên cứu thị trường<br /> ◦ Xúc tiến cho sản phẩm<br /> ◦ Thương Lượng<br /> ◦ Phân phối vật chất<br /> <br /> ◦ Thiết lập các mối quan hệ<br /> ◦ Hoàn thiện hàng hóa<br /> ◦ Tài trợ<br /> ◦ Chia sẻ rủi ro<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2