intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
131
lượt xem
17
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 3: Tổ chức công tác lễ tân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về công tác lễ tân; đón, tiếp khách tại cơ quan, tổ chức (giao tiếp đối mặt), tiếp khách qua điện thoại (giao tiếp không đối mặt). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. CHAPTER 3 ORGANIZE THE RECEPTION PERIODS FOR LECTURE: 3 HOME STUDY: 6 January 16, 2017 1
 2. CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC COÂNG  TAÙC LEàTAÂN SỐ TIẾT GIẢNG: 3 January 16, 2017 2
 3. CONTENT OF THE LECTURE ■ Overview of the reception ■ Welcome & Reception in agencies &  organizations ■ Phone reception January 16, 2017 3
 4. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ■ Tổng quát về công tác lễ tân ■ Đón, tiếp khách tại cơ quan, tổ chức  (giao tiếp đối mặt) ■ Tiếp khách qua điện thoại (giao tiếp  không đối mặt) January 16, 2017 4
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO http://stateprotocol.mofa. January 16, 2017 gov.vn 5
 6. 1. OVERVIEW OF RECEPTION 1.1. CONCEPT OF RECEPTION ■ Reception is a combination of activities that occur in the process of contact and exchange, working between organizations and individuals. ■ Active reception is happening in all areas of social life. January 16, 2017 6
 7. 1. TỔNG QUÁT CÔNG TÁC LỄ TÂN 1.1. KHÁI NIỆM LỄ TÂN ■ Lễ tân là tổng hợp các hoạt động diễn  ra trong quá trình tiếp xúc, trao đổi,  làm việc giữa các tổ chức, cá nhân. ■ Lễ tân là hoạt động diễn ra trong tất cả  lĩnh vực đời sống xã hội. January 16, 2017 7
 8. 1.2. CLASSIFICATION RECEPTION Diplomatic National Business Reception Internal Reception 1 2 3 Receptio n January 16, 2017 8
 9. 1.2. PHÂN LOẠI LỄ TÂN 1 Lễ tân 2 Lễ tân 3 Lễ tân ngoại giao nội bộ kinh doanh quốc gia January 16, 2017 9
 10. 1.2.1. DIPLOMATIC RECEPTION ■ Formal parts of the system state (diplomatic reception, celebrating the major holidays, a state funeral.) ■ Diplomatic activities between the countries and territories. ■ Regulations governing: International Practices; law, national practice. ◘ Content: ● Establish diplomatic relations. January 16, 2017 10
 11. 1.2.1. LỄ TÂN NGOẠI GIAO ■ Bộ phận của hệ thống nghi thức nhà nước  (lễ tân ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ  lớn, lễ tang cấp nhà nước.) ■ Hoạt động đối ngoại giữa các quốc gia,  vùng lãnh thổ. ■ Quy định điều chỉnh: Thông lệ quốc tế;  pháp luật, tập quán quốc gia. ◘ Nội dung: ● Thiết lập quan hệ ngoại giao. ● Thăm chính thức cấp nhà nước. January 16, 2017 11
 12. 1.2.2. NATIONAL INTERNAL RECEPTION ■ The activities occurring in the process of contact & exchange between agencies, organizations & individuals in the country. January 16, 2017 12
 13. 1.2.2. LỄ TÂN NỘI BỘ QUỐC GIA ■ Các hoạt động  diễn ra trong quá  trình tiếp xúc, trao  đổi giữa các cơ  quan, tổ chức, cá  nhân trong nước. January 16, 2017 13
 14. 1.2.3. BUSINESS RECEPTION ■ The activities occurring in the process of contact & exchange between the economic organization. January 16, 2017 14
 15. 1.2.3. LỄ TÂN KINH DOANH ■ Các hoạt động  diễn ra trong quá  trình tiếp xúc, trao  đổi giữa các tổ  chức kinh tế. January 16, 2017 15
 16. PHÂN LOẠI LỄ TÂN KINH DOANH 1 2 TIẾP KHÁCH TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN SỰ KIỆN ● Trực tiếp ● Hội nghị ● Điện thoại ● Lễ ký kết HĐ ● Lễ khởi công ● Sự kiện khác January 16, 2017 16
 17. REGULATIONS ON ADJUSTMENT OF  RECEPTION Law Practices January 16, 2017 17
 18. ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG LỄ TÂN Pháp luật Tập quán January 16, 2017 18
 19. January 16, 2017 19
 20. 1.3. THE ROLE OF RECEPTION well organize the reception 1 2 3 January 16, 2017 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2