intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 - Hoàng Hải Yến

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
90
lượt xem
14
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 - Hoàng Hải Yến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 trình bày về nghiệp vụ huy động vốn. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại; các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn tham khảo.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 - Hoàng Hải Yến

 1. CHƢƠNG 2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
 2. Mục tiêu và nội dung  Mục tiêu:  Giúp sinh viên biết, phân loại được các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM  Nội dung  Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM  Các hình thức huy động vốn của NHTM
 3. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 581/2003/QĐ-NHNN ----- o0o ----- Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003 Quyết định của Thống đốc ngân hàng Nhà nước V/v: ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các TCTD
 4. Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi:  Quyết định 923/QĐ-NHNN 20/07/2004 Ngân hàng Nhà nước  Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN 01/08/2005 Ngân hàng Nhà nước  Thông tư 27/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước
 5. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1160/2004/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1160/2004/QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Lƣu ý: Quyết định 47/2006/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN
 6. NGHỊ ĐỊNH Số 89/1999/NĐ-CP, NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 7. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 109/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 8.  Luật bảo hiểm tiền gửi- Luật số 06/2012/QH
 9. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi Có hiệu lực: 19/8/2013
 10. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2008/QĐ-NHNN ----- o0o ----- Ngày 24 Tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nƣớc THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC
 11. I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM 1. Vai trò của huy động vốn 2. Nguyên tắc huy động vốn
 12. 1. Vai trò của nghiệp vụ huy động vốn  Đối với nền kinh tế  Đối với ngân hàng  Đối với khách hàng
 13. 2. Nguyên tắc huy động vốn  Hoàn trả có lãi  Đảm bảo bí mật  Đáp ứng kịp thời nhu cầu của KH
 14. II. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM  Nhận tiền gửi  Phát hành giấy tờ có giá  Vay của các tổ chức tín dụng khác và NHNN
 15. 1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi  Tiền gửi thanh toán  Đặc điểm  Đối tượng  Lãi suất  Tiền gửi có kỳ hạn  Tiền gửi tiết kiệm  Đặc điểm  Kỳ hạn  Đối tượng  Lãi suất  Các loại tiền gửi khác
 16. a.Tiền gửi thanh toán-demand deposits- checking account  Tiền gửi thanh toán: là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.  Đặc điểm  Đối tượng
 17.  Ý nghĩa:  Thủ tục • Đối với KH cá nhân • Đối với KH là DN • Đối với đồng chủ tài khoản
 18. Thủ tục mở tài khoản đối với KH cá nhân  Hồ sơ:  Thủ tục:
 19. Thủ tục mở TKTT đối với DN  Hồ sơ:  Thủ tục:
 20. Thủ tục mở TKTT đối với đồng chu DN sở hữu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2