Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Ts.Lê Thành Long

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
56
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Ts.Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Chiến lược và quản lý chiến lược thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về chiến lược, quản lý chiến lược, mô hình quản lý chiến lược, tầm nhìn nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu của công ty, lợi ích và rủi ro của quản lý chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Ts.Lê Thành Long

 1. QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TS. LÊ THÀNH LONG 1
 2. Mục tiêu môn học  Hiểu khái niệm và qui trình hoạch định chiến lược.  Có khả năng phân tích môi trường  Tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. 2
 3. Nội dung  Chương 1: Chiến lược và quản lý chiến lược  Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài & bên trong  Chương 3: Chiến lược tổng thể  Chương 4: Chiến lược cạnh tranh cơ bản  Chương 5: Thực thi chiến lược, Đánh giá và điều chỉnh chiến lược 3
 4. Tài liệu tham khảo  Hoạch Định Chiến Lược theo Quá Trình – Rudolf Gruenig – Phạm Ngọc Thuý, Lê Thành Long và Võ Văn Huy dịch, NXB KHKT, 2003  Chiến lược và sách lược kinh doanh – Garry D. Smith và cộng sự, Bùi Văn Đông dịch, NXB Thống Kê, 2000  Khái luận và Quản trị chiến lược – Fred R. David – Trương Công Minh dịch, NXB Thống Kê - 1995  Crafting and Implementing Strategy – Arthur A. Thompson, A. J. Stricklan III, 10th Edition, McGraw-Hill, 1998 4
 5. Yêu cầu  Đọc bài giảng và tài liệu  Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)  Tham gia thảo luận trên lớp  Đi học đúng giờ  Tập trung trong giờ học 5
 6. Hình thức thi  Trắc nghiệm/viết  Giải quyết một tình huống 6
 7. Liên hệ  TS. Lê Thành Long Ban Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh  Email: ltlong@vnuhcm.edu.vn  Phone: 7242181 – 1456  Mobile: 0918041187 7
 8. Kỳ vọng và Kiến nghị  Kỳ vọng/Kiến nghị: 8
 9. CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 9
 10. Nội dung  Chiến lược?  Quản lý chiến lược  Mô hình quản lý chiến lược  Tầm nhìn, Nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu của công ty  Lợi ích và rủi ro của quản lý chiến lược. 10
 11. Chiến lược là gì?  “Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của công ty, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó” (Alfred Chander)  “Chiến lược là một dạng thức hoặc một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các trình tự hành động thành một tổng thể thống nhất” (James B. Quinn)  “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện, và tính phối hợp, được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của công ty sẽ được thực hiện” (William J. Glueck) 11
 12. Chiến lược là gì? (tt) Phương hướng Mục tiêu hành động Phân bổ nguồn lực 12
 13. Quản lý chiến lược – Định nghĩa  “Quản lý chiến lược (Strategic Management) là quá trình nghiên cứu, phân tích môi trường bên ngoài và bên trong công ty; hiện tại cũng như tương lai; xác lập các mục tiêu của công ty, hoạch định, thực hiện và kiểm tra chiến lược nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu mong muốn.” 13
 14. Quản lý chiến lược – Định nghĩa (tt)  Phân tích môi trường, xác định mục tiêu  Hoạch định, thực hiện, kiểm tra chiến lược  Sử dụng hiệu quả các nguồn lực (resources) 14
 15. Yêu cầu của quản lý chiến lược  Tạo được lợi thế cạnh tranh  Hạn chế rủi ro  Phải có mục tiêu & phân tích khả năng thực hiện  Phân tích môi trường kinh doanh  Giải pháp thay thế và biện pháp hỗ trợ  Kết hợp chiến lược có dự định và chiến lược mới xuất hiện 15
 16. Chiến lược dự định và thực hiện Chiến lược Chiến Chiến lược dự định lược cân thực hiện nhắc Chiến lược Chiến lược không thực mới xuất hiện hiện 16
 17. Mô hình quản lý chiến lược Phân tích Yếu tố bên ngoài Xây dựng và lựa chọn chiến lược Tầm nhìn Phân tích Xác định Thực thi Kiểm soát, Nhiệm vụ môi trường Mục tiêu Chiến lược Chiến lược Đánh giá và chiến lược kinh doanh chiến lược Tổng thề Điều chỉnh chiến lược Chiến lược Cạnh tranh Phân tích Yếu tố bên trong 17
 18. Tầm nhìn  Tầm nhìn (Vision):  Gợi ra một định hướng cho tương lai, một khát vọng mà công ty muốn đạt tới.  Hướng mọi thành viên đến một điểm chung trong tương lai.  Không phải là một mục tiêu hành động cụ thể  Khác với Nhiệm vụ chiến lược (mission) 18
 19. Nhiệm vụ chiến lược  Nhiệm vụ chiến lược (Mission):  là lý do tồn tại, ý nghĩa của sự tồn tại và các hoạt động của công ty.  là mục đích chính của công ty nhằm phân biệt đặc trưng của công ty với các công ty khác cùng ngành 19
 20. Tầm nhìn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản