intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
37
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 - Quản trị chất lượng dự án. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái quát về quản trị chất lượng dự án, nội dung chủ yếu của quản trị chất lượng dự án, một số công cụ quản trị chất lượng dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT quát về quản HT lượng dự DHT<br /> 7.1. Khái<br /> án<br /> D<br /> D trị chất<br /> <br /> 7.2. Nội dung chủ yếu của quản trị chất lượng dự<br /> án<br /> MUcụ quản trị chấtMU dự án _TM<br /> _ công<br /> _T lượng<br /> 7.3. Một số T<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D Khái niệm về chất lượng dự án<br /> D<br /> 7.1.1.<br /> <br /> U<br /> <br /> 7.1.2 Quản trị chất lượng dự án<br /> MU trị chất lượng dự án<br /> MU<br /> 7.1.3 Vai tròT quản<br /> _ của<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D lượng dự án được hiểu là mức độ đảm bảo các<br /> D<br /> Chất<br /> <br /> tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án và đáp ứng nhu cầu của<br /> khách hàng.TMU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> DQuản trị chất lượngD án là tập hợp cácD động<br /> <br /> dự<br /> hoạt<br /> <br /> của chức năng quản trị, là một quá trình nhằm đảm<br /> bảo cho dự MU mãn tốt nhất MU cầu và mục M<br /> án thỏa<br /> các yêu<br /> _T<br /> _T<br /> _T<br /> tiêu đề ra.<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2