intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Báu

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
130
lượt xem
37
download

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Báu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 cung cấp cho người học các nội dung về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản trong công việc hành chính văn phòng. Chương này trình bày một số nội dung khái quát hệ thống văn bản, soạn thảo văn bản hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Báu

 1. Chương 2 VĂN BẢN  VÀ  KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN  BẢN 
 2.  I. Khái quát hệ thống văn bản ­ Khái niệm văn bản Văn bản là sản phẩm và phương tiện của  hoạt động giao tiếp để ghi tin và truyền đạt  thông tin bằng ngôn ngữ (ký hiệu) từ một  chủ thể này đến một chủ thể khác, nhằm  thỏa mãn những yêu cầu hoặc mục đích  nhất định. ­ Chức năng văn bản
 3. ­ Các loại văn bản + Văn bản QPPL + Văn bản hành chính + Văn bản kinh doanh + Văn bản chuyên môn
 4. II. Soạn thảo văn bản hành chính 1. Y/c đối với soạn văn bản hành chính 1. 1. Ngôn ngữ +  Ngắn gọn. +  Dễ hiểu  +  Chính xác + Khuôn mẫu    + Khách quan   + Lịch sự 
 5. • 1.2. Xưng hô trong văn bản • + Khi soạn thảo văn bản gửi lên cấp trên, cơ quan  soạn thảo phải ghi đầy đủ tên cơ quan của mình. • + Văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và các cơ quan  cấp dưới, cơ quan soạn thảo chỉ xưng hô một cách  chung chung.  • +  Văn bản gửi ngang cấp (đối tác) khi xưng hô trong  văn bản, cơ quan soạn thảo cần ghi đầy đủ tên cơ  quan, sau lần xưng hô đầu có thể sử dụng “chúng  tôi”. • + Xưng hô cá nhân trong văn bản thì sử dụng từ  tôi,  ông, bà. + Đối với các thư từ mang tính xã giao sử dụng từ  ngài, quý ông, quý bà, tôi.
 6. 1.3. Thể thức của văn bản hành chính  Thể thức văn bản là tập hợp các thành  phần  cấu thành văn bản bao gồm những thành  phần chung áp dụng đối với các loại văn bản  và các hành phần bổ sung trong những trường  hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản  nhất định theo qui định tại Nghị định số 110/  2004/NĐ­CP
 7. Kỹ thuật soạn thảo văn bản ­ Quốc hiệu ­ Cơ quan ban hành ­ Số và ký hiệu văn bản ­ Địa danh ngày tháng ban hành văn bản ­ Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản ­ Nội dung văn bản ­ Nơi nhận văn bản ­ Chữ ký và dấu trong văn bản
 8. 2. Soạn thảo văn bản hành chính • 2.1. Soạn thảo quyết định • Khái niệm •        ­ Quyết định là văn bản của các cơ quan dùng để quyết  định quy định các vấn đề về chủ trương chính sách, về chế  độ thể lệ tổ chức nhân sự thuộc phạm vi thẩm quyền của cơ  quan. Quyết định là loại văn bản rất thông dụng, được nhiều  cơ quan, tổ chức, ban hành.
 9. Các loại quyết định • Quyết định tăng lương; • Quyết định khen thưởng; • Quyết định kỷ luật; • Quyết định thành lập phòng ban; • Quyết định bổ nhiệm; • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; • Quyết định phê duyệt dự án.
 10. Cấu trúc của quyết định.  + Phần căn cư:ù gồm căn cứ pháp lý và căn cứ  thực tế. Căn cứ pháp lý là văn bản của các cơ quan nhà  nước quy định nội dung quyết định.   Căn cứ thực tế là điều kiện hay tình hình thực tiễn  làm cơ sở để ban hành quyết định. + Phần điều khoản. Các điều khoản phụ thuộc vào ndung QĐ. (quyết  định tối thiểu là phải có hai điều) Các điều khoản của quyết định phải trình bày ngắn  gọn, cô đọng và theo một trình tự nhất định.
 11. Soạn thảo quyết định thành lập cơ quan, văn  phòng đại diện ­ Căn cứ + Thẩm quyền của bộ phận, cơ quan… + Kế hoạch, nhu cầu của cơ quan đơn vị + Theo đề nghị của người có chức năng ­ Điều khoản + Điều khoản thành lập cơ quan, văn phòng + Điều khoản quy định chức năng của cơ quan, văn phòng + Quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan, văn phòng + Bộ phận thực hiện
 12.  Soạn thảo quyết định bổ nhiệm cán bộ ­ Căn cứ + Quyết định thành lập cơ quan (bộ phận mới thành  lập) + Căn cứ thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan + Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ ­ Nội dung  + Điều khoản bổ nhiệm cán bộ + Điều khoản trách nhiệm quyền hạn + Điều khoản thi hành
 13. Quyết định tăng bậc lương ­ Căn cứ + Căn cứ thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan + Căn cứ thời hạn tăng lương + Xét đề nghị ­ Nội dung  + Điều khoản tăng bậc lương + Điều khoản thi hành
 14. Soạn thảo quyết định khen thưởng ­ Căn cứ + Thẩm quyền thủ trưởng cơ quan + Căn cứ biên bản hội đồng thi đua khen thưởng ­ Nội dung  + Điều khoản công nhận danh hiệu lao động + Điều khoản khen thưởng thể hiện bằng vật chất + Các bộ phận thi hành
 15. Soạn thảo quyết định kỷ luật ­ Căn cứ + văn bản quy định về việc kỷ luật cán bộ + Xét tính chất và mức độ vi phạm của ông bà + Theo đề nghị của trưởng phòng tổ chức ­ Nội dung  + Điều khoản kỳ luật ông bà.. Với hình thức …vì … vi phạm chế độ + Điều khoản bộ phận thi hành
 16. 2.2. Soạn thảo công văn • ­ Khái niệm. • ­ Công văn là thư công dùng để liên hệ giao dịch giải  quyết công việc mang tính hành chính với nhiều cơ  quan : • ­ Các loại công văn : • + Công văn đề nghị, yêu cầu • +  Công văn trả lời, phúc đáp • + Công văn chỉ đạo, hướng dẫn • +  Công văn đôn đốc, nhắc nhở • + Công văn mời họp…
 17. ­ Yêu cầu soạn thảo công văn + Về thể thức + Bố cục + Hiểu nội dung công việc (vấn đề). Ví dụ:  PĐT Trường  Kinh tế­Luật soạn thảo công văn gửi  Công ty điện thoại Viettel đề nghị về việc tiếp nhận  sv của Khoa Quản trị kinh doanh đến thực tập. Phòng  Đtạo Trường cần gửi tới Cty các thông tin như: ­ Số lượng sv thực tập ­ Thời gian thực tập ­ Nội dung thực tập ­ Ý nghĩa và yêu cầu của đợt thực tập đối với sv
 18. 2.2.1. Soạn thảo công văn đề nghị • Mở  đầu  •   Trình bày mục đích, lý do (cơ sở) dẫn đề nghị. • Nội dung :  • ­ Trình bày các đề nghị (yêu cầu). • ­  Cam kết nếu cần. • Kết thúc : •  Mong muốn được quan tâm giải quyết.
 19. ­ Công văn đề nghị cần  đưa ra những  đề nghị cụ thể,  đề  nghị càng cụ thể càng nhanh chóng được giải đáp.  Không nên diễn giải dài dòng mà nên trình bày lý do  đề  nghị. Sau  đó trình bày những vấn  đề chi tiết mà cơ quan, đơn  vị  muốn  đề  nghị,  cuối  thư  đưa  ra  đề  nghị  muốn  được  giải  quyết.  Ví dụ:Công văn đ/nghị xin kinh phí sửa chữa  Tham  khảo–  Congvanmau:/D
 20. • ­ Nội dung đề nghị phải có tính thuyết phục.  Muốn vậy người viết công văn phải hiểu rõ nội  dung cần đề nghị, trình bày cho người giải quyết  công văn thấy rằng các ý kiến đề nghị là cần thiết  •     VD: Công văn đề nghị xin kinh phí mua sắm trang  thiết bị trong cơ quan, người soạn thảo phải trình  bày được các ý: +  Các trang thiết bị cần để phục vụ công việc. + Số lượng các trang thiết bị cần có (trình bày trực  tiếp trong công văn hoặc có phụ lục kèm + Số tiền để mua sắm. + Đề nghị khác nếu co
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2