intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 2 - ThS. Trương Quang Vinh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:181

188
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 2 - Các lý thuyết quản lý bao gồm những nội dung về các lý thuyết quản lý theo trường phái phương Tây; các trường phái quản lý phương Đông; lý thuyết quản lý của Cac-Mac, F. Aêngghen, V.I.Lenin. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 2 - ThS. Trương Quang Vinh

 1. CHƯƠNG II : Các lý thuyết quản lý I. Các lý thuyết quản lý theo trường  phái phương Tây  II. Các trường phái quản lý phương  Đông III. Lý thuyết quản lý của Cac­Mac,  F. Aêngghen, V.I.Lenin 10/20/15 Truong Quang Vinh 1
 2. I. Các lý thuyết quản lý theo trường phái  phương Tây 1. Các trường phái quản trị cổ điển (classical  management theory) 1. 1­Thuyết quản lý theo khoa học (scientific management) 1. 2­Thuyết quản lý hành chính (general administrative  theory) 1. 3­Thuyết quản lý kiểu thư lại ( bureaucretic management ) 1.10/20/15 4­ Đánh giá chung các lý thuy ết quản trị thuộc trường phái  Truong Quang Vinh 2
 3. 2. Trường phái tâm lý trong quản lý  (behavioral theory) 1. .1­ Mary Parker Follette (1868­1933) 2. .2­ Những nghiên cứu tại Hawthorne –  Elton Mayo (1880­1949) 2. .3­ Quan điểm hành vi học 10/20/15 Truong Quang Vinh 3
 4. 3. Thuyết X và Y 4.  Thuyết văn hoá quản lý 5.  Thuyết Z của Nhật Bản 6. Trường phái quản trị hệ thống 7. Trường phái quản trị theo tình huống 8. Trường phái quản trị định lượng 9. Một số khảo hướng quản trị hiện đại 10/20/15 Truong Quang Vinh 4
 5. II.Các trường phái quản lý phương  Đông 1. Thuyết “lễ trị” của Khổng Tử 2. Thuyết “an dân” của Mạnh Tử 3. Thuyết “pháp trị” của Hàn Phi Tử 4. Thuyết quản lý theo luật Hồng  Đức 10/20/15 Truong Quang Vinh 5
 6. III. Lý thuyết quản lý của C. Mac,  F. Aêngghen, V.I. Lenin 1. Tư tưởng của C. Mac về quản  lý 2. Tư tưởng của F. Aênghen  (1820­1885) 3. Tư tưởng của V.I.Lênin (1870­ 1924) 10/20/15 Truong Quang Vinh 6
 7. Chương II :  Các lý thuyết quản lý Các  tư  tưởng  quản  trị  được  hình  thành  trên  nền  tảng  của  những  tiến  bộ  khoa  học,  những  giá  trị  văn  hóa­tinh  thần  cùng với những kinh nghiệm thực tiễn  của các nhà quản lý.  Bởi  vậy,  tư  tưởng  quản  lý  trong  mỗi  giai  đoạn  lịch s ử, trong mỗi khu v 10/20/15 ực  đều có những sắc thái  Truong Quang Vinh 7 riêng biệt. 
 8. Tuy  nhiên,  về  nguyên  tắc,  tất  cả  mọi  lý  thuyết  quản  lý  đều  hướng  đến  việc  giải  quyết  những  vấn  đề  cơ  bản  do  thực  tế  kinh  doanh  đặt  ra  như  vấn  đề  nhân  sự,  ra  quyết  định,  sử  dụng  các  nguồn  tài  nguyên  hạn chế, phối hợp các nguồn lực và truyền  thông trong tổ chức. 10/20/15 Truong Quang Vinh 8
 9. Do  đó,  việc  nghiên  cứu  các  lý  thuyết  quản  lý  trong  quá  trình  phát  triển  của  chúng  có  ý  nghĩa  hết  sức  quan  trọng    đối  với  các  nhà  quản  lý  “hiện tại và tương lai”. Bởi vì, thông qua  đó, với  tư  cách  là  nhà  quản  lý  thì  bạn  sẽ  có  được    rất  nhiều  cách  xem  xét  những  nhiệm  vụ  quản  trị  dưới góc  độ khác nhau tuỳ theo ý mình để tìm ra  “phương  pháp  tốt  nhất”  để  quản  lý  một  tổ  chức.  Thật  vậy,  đối  với  những  vấn  đề  nào  đó  thì  cách  nhìn  nầy có thể có ích hơn so với những cách khác. Ví dụ, học  thuyết quản trị coi trọng việc làm hài lòng công nhân có  thể  giúp  ích  nhiều  hơn  khi  giải  quyết  vấn  đề  mức  độ  10/20/15 Truong Quang Vinh 9 biến  động nhân sự so với khi giải quyết vấn  đề trì trệ 
 10. Do  không  có  một  phương  thức  quản  lý  duy  nhất,  toàn  năng  nên  cần  phải  tìm  hiểu  những  lý  thuyết  quan  trọng khác nhau.  10/20/15 Truong Quang Vinh 10
 11. 1. Các  trường  phái  quản  trị  cổ  điển  (classical  management theory ) Lý thuyết quản trị cổ điển có lẽ lâu đời nhất  và được thừa nhận rộng rãi ở phương Tây.  Những lý thuyết nầy được phân chia thành  các hướng chính: Thuyết quản lý một cách khoa  học  Thuyết quản lý hành chính Thuyết quản lý kiểu thư lại 10/20/15 Truong Quang Vinh 11
 12. Tất cả các lý thuyết trên  ra  đời vào cuối thế kỷ 19  đầu  thế  kỷ  20­  đó  là  thời  điểm  thịnh  vượng  của  nền  công  nghiệp  đại  cơ  khí  và  các  kỹ  sư  là  những  người  điều  hành  doanh  nghiệp.  Những  nhà  quản  lý  nầy  quan  tâm  đặc biệt đến 2 vấn đề: Nâng cao năng suất của những người  thực hiện công việc Nâng cao hiệu quả của các tổ chức  mà tại đó  công việc đã được thực hiện. Họ đã chú ý đến  việc tìm cách quản trị công việc và tổ chức sao  cho có thể làm ra được nhiều sản phẩm hơn  với chi phí thấp hơn. Họ đã viết được rất nhiều tài  liệ10/20/15 u quản lý mà đến ngày nay  đã trở thành quan điểm kinh  Truong Quang Vinh 12
 13. 1. 1­ Thuyết quản lý theo (một cách) khoa học  (scientific management) Quản  trị  theo  khoa  học  là  một  hệ  thống  lý  thuyết  tập  trung  nghiên  cứu  mối  quan  hệ  giữa  người  công  nhân  và  máy móc trong quy trình sản xuất.   Mục tiêu của những nhà quản lý theo trường phái nầy  là  thông  qua  những  quan  sát,  thử  nghiệm  trực  tiếp  trên  công  việc  của  người  công  nhân  nhằm  nâng  cao  năng  suất  ,  hiệu  quả,  giảm  sự  lãng  phí.  Đó  là  quản  lý  công  việc,  đơn  giản  hoá  công  việc,  lập  lịch  tiến  độ  công tác và hiệu năng.  10/20/15 Truong Quang Vinh 13
 14. 1. 1.1­ Frederick Winslow Taylor(1856­1915) Học thuyết quản lý một cách khoa học gắn liền với tên  tuổi  của  Taylor  với  tác  phẩm  nổi  tiếng  “Những  nguyên  tắc  quản  trị  một  cách  khoa  học”  xuất  bản  năm 1911 tại Mỹ. Là kỹ sư cơ khí và  ở cương vị người giám  sát tại công ty thép Midvale ở Philadelphia  vào cuối những năm 1800, Taylor đã quan  tâm đến những phương cách cải tiến sự  vận hành của máy tiện. ông  đã bắt  đầu  thu  thập  các  sự  việc  và  áp  dụng  việc  phân tích khách quan.  10/20/15 Truong Quang Vinh 14
 15. Ông  đãnghiên  cứu  công  việc  của    từng công nhân tiện  để phát hiện  thật  chính  xác  họ  đã  thực  hiện  công việc của mình như thế nào. Oâng  đã  nhận  dạng  từng  khía  cạnh  của  từng  công  việc  và  định  lượng  mọi  cái  có  thể đo đạt được 10/20/15 Truong Quang Vinh 15
 16. Mục  đích  của  ông  là  cung  cấp  cho  người thợ tiện những tiêu chuẩn  khách  quan  có  căn  cứ  khoa  học  để  xác  định  khối  lượng  công  việc của một ngày thực sự. Những nổ lực của Taylor cuối cùng  đã dẫn  đến    4  nguyên  tắc  quản  trị  theo  khoa  học  như sau: 10/20/15 Truong Quang Vinh 16
 17. 4 Nguyên tắc quản trị của F . W .Taylor 1. Phân  chia  công  việc  của  mỗi  cá  nhân  thành  nhiều thao tác đơn giản . 2. Phát triển, áp dụng các phương pháp tốt nhất  một cách khoa học  để thực hiện mỗi thao tác  nầy thay thế cho phương pháp kinh nghiệm cũ  (hearsay and gesswork). 3. Tuyển  chọn  và  huấn  luyện  công  nhân  một  cách khoa học , mỗi công nhân chuyên về một  thao  tác  để  anh  ta  có  thể  thực  hiện  nó  một  cách hiệu quả nhất. 10/20/15 Truong Quang Vinh 17
 18. 4. Trả  lương  theo  sản  phẩm  và  thưởng  cho  những sản phẩm vượt định mức. 5. (thêm)  Cần  phải  thấy  rằng  bao  giờ  cũng  cần  phân  chia  công  việc  và  trách  nhiệm  giữa  những  nhà  quản  trị  và  công  nhân  để  mỗi  bên  làm tốt nhất công việc của mình thay vì phần  lớn trách nhiệm lại đổ lên đầu công nhân  như  trước đây. 10/20/15 Truong Quang Vinh 18
 19. 1. 1.2­ Frank và Lillian Gilbreth : FRANK GILBRETH (1868­1924) biến những nghiên  cứu  thành  một  khoa  học  chính  xác.  Oâng  đã  đi  tiên phong trong việc sử dụng những bức  ảnh  chụp  thao  tác  của  người  thợ  và  sắp  xếp  cho  hợp lý các thao tác làm việc.  Oâng là người mở  đường cho việc  đơn giản hoá  công việc bằng sự phân chia công việc thành 17  loại  thao  tác  khác  nhau.  Chẳng  hạn,  khi  nghiên  cứu  thao  tác  của  người  thợ  xây,  ông  đề  nghị  họ  thay đỗi cấu trúc công việc và  đã giảm các thao  tác  xây g 10/20/15 ạch từ 18 xu ống 5.  Truong Quang Vinh 19
 20. Do đó năng suất xây từ 120 viên gạch/giờ tăng lên  300  viên  gạch  /giờ  và  làm  giảm  sự  mỏi  mệt  của  công  nhân,  bởi  vậy,  năng  suất  chung  của  toán công  nhân đã tăng 200% . Frank đã đề xuất được ý tưởng về  việc tìm một phương pháp tốt  nhất để thực hiện  mọi công  việc . Ngày nay nhiều kỹ sư kết hợp phương pháp của  ông v 10/20/15 ới phương pháp c ủa Taylor nhằm làm  Truong Quang Vinh 20 cho công việc đạt hiệu quả hơn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2