intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

200
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nhằm giúp sinh viên có thể xác định khách hàng của mình: Khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài, tầm quan trọng và nội dung của việc chăm sóc khách hàng, mô tả một số nguyên tắc ứng xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng, xác định khách hàng của mình mong muốn những điều gì, sinh viên nắm được việc quản trị khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới, đánh giá hiệu quả kinh tế trong quản trị quan hệ khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

11/28/2017<br /> <br /> MÔN HỌC<br /> <br /> QUẢN TRỊ QUAN HỆ<br /> KHÁCH HÀNG<br /> <br /> (Customer Relationship Management – CRM)<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> GV: Th.s Huỳnh Hạnh Phúc<br /> thayphuchuynh@gmail.com<br /> Thayphuchuynh.wordpress.com<br /> 0938925987<br /> <br /> Mục tiêu môn học<br /> 1. Sinh viên có thể xác định khách hàng của mình:<br /> Khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài, tầm<br /> quan trọng và nội dung của việc chăm sóc khách hàng<br /> 2. Mô tả một số nguyên tắc ứng xử trong các tình huống<br /> tiếp xúc với khách hàng, xác định khách hàng của<br /> mình mong muốn những điều gì<br /> 3. Sinh viên nắm được việc quản trị khách hàng cũ và<br /> tìm kiếm khách hàng mới<br /> 4. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong quản trị quan hệ<br /> khách hàng<br /> <br /> Đánh giá môn học<br /> Hoạt động<br /> 1. Đánh giá quá trình<br /> (1a)<br /> Quá trình (20%)<br /> - Các bài tập tình huống/case study<br /> -<br /> <br /> Bài tập thảo luận<br /> <br /> -<br /> <br /> Phần trăm<br /> 50%<br /> 20%<br /> <br /> Thuyết trình nhóm<br /> Chuyên cần (10%)<br /> Kiểm tra giữa kỳ (20%), 60 phút<br /> <br /> (1b)<br /> (1c)<br /> <br /> 10%<br /> 20%<br /> <br /> Tự luận + trắc nghiệm<br /> <br /> Đề đóng<br /> 1. Kiểm tra cuối kỳ (90 phút)<br /> <br /> 50%<br /> <br /> Lý thuyết: 70%, (trắc nghiệm 30 câu)<br /> Case study: 30% (tự luận 2 câu)<br /> Đề đóng<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> Total<br /> <br /> 3<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng<br /> 1.1. Khái niệm<br /> 1.2 Nguồn gốc của quản trị quan hệ khách hàng<br /> 1.3 Ý nghĩa, vai trò của quản trị quan hệ khách hàng<br /> 1.4 Mô hình quản trị quan hệ khách hàng tổng quát<br /> Chương 2: Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng<br /> 2.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp<br /> 2.2 Chiến lược khách hàng<br /> 2.3 Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng<br /> Chương 3: Hoạt động tạo ra giá trị<br /> 3.1 Những giá trị doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng<br /> 3.2 Những giá trị mà doanh nghiệp nhận được<br /> 3.3 Giá trị trọn đời của khách hàng<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 4: Quản trị sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp<br /> 4.1 Tổng quan về sự tương giữa khách hàng và doanh nghiệp<br /> 4.2 Các loại kênh tương tác<br /> 4.3 Quản trị các kênh tương tác<br /> <br /> Chương 5: Quản trị thông tin khách hàng<br /> 5.1 Vai trò của thông tin khách hàng đối với hoạt động quản trị quan hệ khách hàng<br /> 5.2 Các phương pháp thu nhập, khai thác, sử dụng thông tin khách hàng<br /> 5.3 Những khó khăn trong việc quản trị thông tin khách hàng<br /> 5.4 Công nghệ và hoạt động quản trị thông tin khách hàng<br /> Chương 6: Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng<br /> 6.1 Những vấn đề chung<br /> 6.2 Các phương pháp đánh giá<br /> Chương 7: Quản trị vòng đời mối quan hệ với khách hàng<br /> 7.1 Thu hút khách hàng<br /> 7.2 Duy trì và phát triển khách hàng<br /> 7.3 Chấm dứt mối quan hệ với khách hàng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> “MỤC ĐÍCH CỦA MỘT ĐƠN<br /> VỊ KINH DOANH LÀ TẠO<br /> RA KHÁCH HÀNG”<br /> - Peter Drucker<br /> <br /> “KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM<br /> DUY NHẤT TẠO RA LỢI NHUẬN”<br /> - Peter Drucker<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> Hoạt động hiệu<br /> quả nhất<br /> Sản phẩm hấp dẫn<br /> nhất<br /> Hiểu rõ khách<br /> hàng nhất<br /> <br /> CRM là gì ?<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/28/2017<br /> <br /> CRM là gì ?<br /> <br /> CRM là gì ?<br /> <br /> CRM là gì ?<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2