intTypePromotion=1

Bài giảng Tập huấn: Giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh phổ thông

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
99
lượt xem
18
download

Bài giảng Tập huấn: Giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn Giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh phổ thông nhằm giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn; quan niệm về kỹ năng sống; mục tiêu, nguyên tắc, ND giáo dục kỹ năng sống cho HS trong trường phổ thông; phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho HS trong nhà trường phổ thông;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn: Giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh phổ thông

 1. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG HĐGD NGLL CHO HS PHỔ THÔNG Đà Lạt, 17/11/2010
 2. MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng:  Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về KNS và GD KNS cho HS phổ thông.  Hiểu được ND, PP GD KNS cho HS qua HĐGD NGLL.  Có kĩ năng thiết kế hoạt động và thực hiện các hoạt động GD KNS cho HS trong HĐGD NGLL.  Nghiêm túc, tự tin trong quá trình thực hiện GD KNS cho HS
 3. NỘI DUNG TẬP HUẤN - Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn - Quan niệm về KNS - Mục tiêu, nguyên tắc, ND GD KNS cho HS trong trường phổ thông - Phương pháp GD KNS cho HS trong nhà trường phổ thông - GD KNS cho HS qua HĐGD NGLL - Thiết kế bài dạy HĐGD KNS qua hoạt động NGLL
 4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN  Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo PP cùng tham gia. Có nghĩa là trong quá trình tập huấn, HV sẽ được tạo cơ hội tham gia tích cực vào các HĐ tập huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm về KNS và GD KNS của bản thân,…để thông qua đó, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của BCV, HV sẽ cùng nhau xây dựng và chiếm lĩnh được các ND tập huấn.
 5. Quan niệm về KNS Nhiệm vụ  Mỗi người hãy nêu tên một KNS mà mình biết.
 6. Có rất nhiều KNS: - KN giao tiếp - KN tự nhận thức - KN xác định giá trị - KN tự tin - KN kiềm chế cảm xúc - KN thương lượng - KN từ chối - KN ra quyết định và giải quyết v/đ - KN ứng phó với căng thẳng - KN tìm kiếm sự giúp đỡ - KN kiên định - KN đặt mục tiêu - KN tìm kiếm và xử lí thông tin - KN tư duy phê phán - KN tư duy sáng tạo -…
 7. Động não  Theo Thầy Cô, KNS là gì? Yêu cầu - Cá nhân suy nghĩ, ghi vào giấy A4 - Thời gian 5 phút
 8. Quan niệm về KNS Có nhiều quan niệm khác nhau về KNS:  WHO: KNS là khả năng để có hành vi thích ứng và tích cực, giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.  UNICEF: KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành HV mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và KN.
 9. I. QUAN NIỆM VỀ KNS (tiếp)  UNESCO: KNS là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày
 10. Quan niệm về Kỹ năng sống (Life skills) UNESCO: Kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục  Học để biết (Learning to know): bao gồm các KN tư duy như: giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, ra quyết định, nhận thức được hậu quả  Học làm người (Learning to be): bao gồm các KN cá nhân như ứng phó với căng thẳng, cảm xúc, tự nhận thức, tự tin  Học để sống với người khác (learning to live together): bao gồm các KN xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông  Học để làm: (Learning to do): KN thực hiện công việc và các nhiệm vụ như: kỹ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm
 11. Kỹ năng sống  KNS bao gồm một loạt các kỹ năng cụ thể cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người.  Bản chất của KNS là KN làm chủ bản thân và KN XH cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói cách khác, KNS là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với XH, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.  KNS thúc đẩy sự phát triển cá nhân và XH, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp
 12. Lưu ý:  Một KNS có thể có những tên gọi khác nhau, ví dụ: - KN hợp tác còn gọi là KN làm việc nhóm;.. - KN kiểm soát cảm xúc còn gọi là KN xử lí cảm xúc, KN làm chủ cảm xúc, KN quản lí cảm xúc… - KN thương lượng còn gọi là KN đàm phán, KN thương thuyết,…
 13. Lưu ý (tiếp):  Các KNS thường ko tách rời mà có mối liên quan chặt chẽ với nhau  KNS không phải tự nhiên có được mà phải được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống. Quá trình hình thành KNS diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục.
 14. Lưu ý (tiếp):  KNS vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội. KNS mang tính cá nhân vì đó là khả năng của cá nhân. KNS mang tính XH vì KNS phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển lịch sử xã hội, chịu ảnh hưởng của truyền thống và văn hóa của gia đình, cộng đồng, dân tộc.
 15. Trong giáo dục ở nước ta những năm qua, KNS thường được phân loại theo các mối quan hệ:  Nhóm các KN nhận biết và sống với chính mình: tự nhận thức, xác định giá trị, kiểm soát cảm xúc, ứng phó với căng thẳng,…  Nhóm các KN nhận biết và sống với người khác: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ sự cảm thông, hợp tác,…  Nhóm các KN ra quyết định một cách có hiệu quả: tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề
 16. CÁC KNS CỐT LÕI  Theo UNESCO, WHO và UNICEF, có thể xem KNS gồm các kỹ năng cốt lõi sau:  Giải quyết vấn đề  Suy nghĩ/tư duy phân tích có phê phán  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả  Ra quyết định  Tư duy sáng tạo  Kỹ năng giao tiếp ứng xử cá nhân  Kỹ năng tự nhận thức/ tự trọng và tự tin của bản thân, xác định giá trị  Thể hiện sự cảm thông  Ứng phó với căng thẳng và cảm xúc
 17. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG GD KNS CHO HS PHỔ THÔNG
 18. MỤC TIÊU GD KNS - Trang bị cho HS những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày - Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức
 19. NGUYÊN TẮC GD KNS (Nguyên tắc 5 chữ T)  Tương tác  Trải nghiệm  Tiến trình  Thay đổi hành vi  Thời gian
 20. NGUYÊN TẮC GD KNS  Tương tác: KNS không thể được hình thành qua việc nghe giảng & tự đọc tài liệu. Cần t/c cho HS tham gia các HĐ, tương tác với GV và với nhau trong quá trình GD  Trải nghiệm: Người học cần được đặt vào các tình huống để trải nghiệm & thực hành  Tiến trình: GD KNS không thể hình thành trong “ngày một, ngày hai” mà đòi hỏi phải có cả quá trình: nhận thứchình thành thái độ thay đổi HV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản