intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Kiểm định giả thuyết thống kê - Lương Hồng Quang

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

100
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Kiểm định giả thuyết thống kê do Lương Hồng Quang biên soạn bao gồm những nội dung về các giả thuyết tương đồng; các nghiệm thức của 2 yếu tố; trắc nghiệm U; các bước thực hiện trắc nghiệm U. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Kiểm định giả thuyết thống kê - Lương Hồng Quang

  1. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG VÀ PPTN (210335) Kiểm định giả thuyết thống kê Lương Hồng Quang
  2. Giả thuyết tương đồng 0.8 Mean = ­2 0.7 STD = 0.5 0.6 Mean = 0 STD = 0.5 0.5 f(x) 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x Hình 1: Đồ thị minh họa giả thuyết tương đồng. Lương Hồng Quang, 2012; Hình được vẽ từ Matlab R2007a
  3. Các nghiệm thức của 2 yếu tố Nồng độ NaCl Nhiệt độ (oC) (%) 50 60 70 0,5 NT1 NT2 NT3 1,0 NT4 NT5 NT6 1,5 NT7 NT8 NT9
  4. Bảng 1: Điểm cảm quan về màu sắc Nồng độ NaCl Nhiệt độ (oC) (%) 50 60 70 0,5 3,5 3,8 4,5 1,0 3,0 4,0 3,6 1,5 3,5 3,2 3,5
  5. “Trắc nghiệm U” 0.4 0.35 0.3 0.25 f(x) 0.2 0.15 Up = U0,05 0.1      = 1,96 0.05 P 0,025 0 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 x Hình 2: Đồ thị hàm phân bố chuẩn. Lương Hồng Quang, 2012; Hình được vẽ từ Matlab R2007a
  6. Các bước thực hiện trắc nghiệm U 1) Đặt giả thuyết tương đồng Ho 2) Thiết lập biểu thức chứa các đại lượng cần so sánh  dưới dạng hiệu số. 3) Xác định phân phối của U (trong trường hợp này là  phân phối chuẩn) 4) Kiểm tra giả thuyết Ho  U U 0, 05 1,96 P 0 U  Nếu                                           ,05  0,   Bác bỏ giả  thuyết Ho  U U 0, 05 1,96 P 0 U  Nếu                                           ,05  0,   Chấp nhận giả  thuyết Ho
  7. Bộ môn Kỹ Thuật Thực phẩm – Khoa Công nghệ Thực phẩm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2