intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất FMS&CIM: Chương 5 - ThS Phạm Thế Minh

Chia sẻ: Manh Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
139
lượt xem
40
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất FMS&CIM: Chương 5 - ThS Phạm Thế Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch sản xuất là nội dung chính của chương 5 thuộc Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất FMS&CIMdo ThS Phạm Thế Minh biên soạn. Tham khảo bài giảng để nắm bắt các kiến thức cơ bản về hệ thống kế hoạch sản xuất, kế hoạch quá trình lao động, tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM, kế hoạch vị trí lao động, kế hoạch phương tiện lao động, vận tải sản xuất, xưởng số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất FMS&CIM: Chương 5 - ThS Phạm Thế Minh

 1. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Bài giảng Tự động hóa quá trình Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM sản xuất FMS & CIM Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 2. Nội dung môn học BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5.1 Hệ thống kế hoạch sản xuất 5.2 Kế hoạch quá trình lao động 5.3 Kế hoạch vị trí lao động Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM 5.4 Kế hoạch phương tiện lao động 5.5 Vận tải sản xuất 5.6 Xưởng số Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 3. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Mô hình bốn mặt bằng Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh (Lãnh đạo doanh nghiệp theo định hướng tương lai) Mặt bằng viễn cảnh Dự đoán phát triển của thị trường và công nghệ, để nhận biết sớm cơ hội và thách thức Phát triển chiến lược kinh doanh, chiến lược Mặt bằng chiến lược sản phẩm và công nghệ để tận dụng cơ hội Tổ chức quá trình kinh doanh Mặt bằng quá trình theo chiến lược phù hợp Triển khai hệ thống Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Mặt bằng hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ quá trình kinh doanh Quá trình phát triển: Tạo mẫu ảo Quá trình thực hiện nhiệm vụ: Hệ thống lập kế hoạch và điều khiển sản xuất, lập kế hoạch nguồn lực Quá trình sản xuất: Xưởng số/ Sản xuất ảo Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 4. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Mặt bằng chức năng trong các công ty Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh sản xuất công nghiệp Dịch vụ Marketing Kế hoạch sản xuất Tiêu thụ Phát triển(C AE)/ Kết cấu (CA D) Mua sắm Đảm bảo chất lượn Chuẩn bị g công việc (CAQ) Chuẩn bị Kế hoạch gia công côn g việc Điều khiể Kế hoạch n cô gia công Kế hoạch ng việc Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM (CAP) và điều Dòng thông tin kỹ thuật khiển sản xuất(CAP liên quan đến sản phẩm ) Vật liệu t hô Điều khiể Dòng thông tin Chi tiết g n gia côn kỹ thuật liên công từn ia Kho g quan đến nhiệm g phần Gia công vụ Kiểm tra từng phần Bảo quản Lắp ráp Vận tải Gửi đ i Gia công Kết quả C AM Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 5. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Chuẩn bị lao động Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chuẩn bị lao động bao gồm tất cả các biện ERP (Enterprice Resource pháp thành lập các tài liệu yêu cầu và phương Planning) tiện gia công, chúng đảm bảo cho việc gia công, giảm thiểu chi phí thông qua các việc lập kế Bao gồm quá trình, phương pháp hoạch, điều khiển và giám sát. và công nghệ để lập kế hoạch hiệu quả và điều khiển tất cả tài Kế hoạch lao Điều khiển lao nguyên cần thiết để cung cấp, động/Kế hoạch động/Điều khiển sản sản xuất, vận hành và sắp xếp gia công xuất nhiệm vụ trong doanh nghiệp sản xuất thương mại hay dịch vụ. Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Giải quyết vấn đề: Giải quyết vấn đề: -Vật liệu nào -Lập kế hoạch chương -Phương pháp gia trình sản xuất công nào và -Kế hoạch sản lượng -Phương tiện gia -Kế hoạch năng suất và công nào được sử thời hạn dụng để gia công -Sắp xếp nhiệm vụ chi tiết -Quan sát nhiệm vụ Gia công Gia công từng phần, tháo lắp… Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 6. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phần công việc Th.s Phạm Thế Minh Lập kế hoạch quá trình Kế hoạch quá trình lao động lao động Kế hoạch phương pháp Lập kế hoạch vị trí lao Kế hoạch phân xưởng Kế hoạch xí nghiệp, phạm vi sản xuất động Sắp xếp vị trí làm việc Lập kế hoạch phương Máy móc thiết bị, dụng cụ phương tiện, dụng cụ làm việc đặc biệt (máy tiện lao động chuyên dụng) Nhiệm vụ của việc Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Lập kế hoạch thời gian Phân chia thời gian theo kế hoạch lao động lập kế hoạch Nhu cầu phương tiện lao động với Lập kế hoạch nhu cầu mỗi đơn vị Nhu cầu vật liệu với mỗi đơn vị Nhu cầu lao động với mỗi đơn vị Lập kế hoạch thời hạn Tìm hiểu thời hạn với mỗi đơn vị lao động Tìm hiểu thống kê thời gian thực hiện Lập kế hoạch giá Giá thành vật liệu với mỗi đơn vị Giá thành phương tiện lao động với thành lao động mỗi đơn vị Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 7. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Phân tích tình -Thúc đẩy việc lập kế hoạch -Xác định trách nhiệm việc lập kế huống đầu ra hoạch Mô tả về chất lượng và -Thực hiện phân tích tình huống số lượng của mức độ mạnh yếu của hệ thống sản xuất hiện hành Phân chia nhiệm -Phân chia và định mức lại mục vụ lập kế hoạch đích -Vạch rõ nhiệm vụ Nhiệm vụ lao động, mô tả inputs và outputs Lập kế hoạch sơ -Xử lý quá trình sản xuất bộ hệ thống sản xuất -Phát triển hệ thống sản xuất -Đánh giá và lựa chọn giải pháp Triển khai năng lực cấu Triển khai Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM trúc của hệ thống sản Lập kế hoạch chi -Chi tiết hóa hệ thống từng phần xuất, quá trình sản xuất hệ thống tiết hệ thống sản xuất -Kế hoạch nhân sự -Hiện thực hóa sản xuất Hệ thống dòng vật liệu có kích thước, kế hoạch -Cung cấp vận hành thiết bị -Đào tạo nhân sự Chỉ đạo hệ thống -Cài đặt hệ thống sản xuất -Tiếp nhận hệ thống vận hành sản xuất Vận hành hệ thống sản xuất Vận hành hệ thống -Phân tích quan hệ hệ thống -Thành lập hồ sơ tài liệu cuối cùng -Kiểm soát kết quả Đảm bảo chất lượng Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 8. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Không gian lập kế hoạch lao động/ Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh kế hoạch sản xuất Mặt bằng lập kế hoạch Công cụ Chia nhỏ/Cụ thể hóa là một Hệ thống tạo Công nghệ phương pháp hướng hệ thống phát triển, giá trị thông thường một sự giải quyết Vận hành sản Thông tin Thông tin cụ thể được chia nhỏ để có thể xuất đầu vào Phác thảo đầu ra giải quyết được vấn đề một Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM cách tốt hơn. Hệ thống sản xuất Mặt bằng lập kế hoạch: xác Hệ thống lao Sắp xếp định đối tượng lập kế hoạch. động Quan hệ Phạm vi: Phương tiện vi ạm lao động Cấu trúc Đề cập đến ba phạm vi cấu trúc, Ph quan hệ và sắp xếp của một hệ Chia nhỏ/ thống kỹ thuật. Cụ thể hóa Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 9. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Kho đầu Tháo và vào kẹp Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống làm việc 1 làm việc 2 làm 3 làm việc 4 Hệ thống Mặt bằng lập kế hoạch vận tải Kho trung chuyển Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Phạm vi: Lưu không Sắp xếp Dẫn Cấu trúc trật tự trật tự Cụ thể hóa Ví dụ hệ thống gia công lập kế hoạch chia nhỏ Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 10. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Miêu tả cụ thể hệ thống sản xuất Mặt bằng lập kế hoạch Phạm vi: Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Sắp xếp Sắp xếp Quan hệ cũng như Cụ thể hóa sắp xếp và quan hệ Mô phỏng tế bào sản xuất Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 11. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Kho chứa hàng Kho chứa hàng Kho chứa hàng hóa hóa đầu ra hóa đầu vào đầu vào/Khách hàng Nhà cung cấp Vận chuyển Điểm a Gia công Điểm c Mô hình hóa ví dụ lập kế Vận chuyển hoạch sản xuất Vận hành quan Kho chứa hàng sát hóa đầu ra Điểm b Mặt bằng lập kế hoạch Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Phôi A Phôi B Sắp xếp Quan hệ Cấu trúc Cụ thể hóa Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 12. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Mô hình ba chu trình phát triển sản phẩm Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Ý tưởng kinh doanh Phát hiện khuynh hướng Khuynh hướng thành mang tính chiến lược công, lựa chọn thương mại cho tương lai Phát hiện sản phẩm Kế hoạch sản xuất Ý tưởng sản phẩm, Từ khuynh hướng dịch vụ thành công cho Yêu cầu tương lai đến Kế hoạch kinh doanh Khái niệm sản Chiến lược kinh doanh phẩm phù hợp Chiến lược sản phẩm í Kỹ Phác thảo sản Kế hoạch kinh doanh th kh khiể ật điề u ơ phẩm C n Cơ u Khái niệm sản Ph ư Phác thảo hệ thống h ơn điện tử n sản xuất trì g Đ phẩm m ghệ tiệ ến Phát triển hệ thống sản xuất iệ n ềm Ti ần n n Khái niệm sản xuất Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM ph ng Chỉ dẫn chức năng Xí Cô ng Phác thảo và chi tiết phù hợp hoàn toàn với i tả hi Phát triển sản phẩm ệp n Vậ Kỹ thuật Kỹ thuật chiến lược Cơ khí Điện điều khiển phần mềm Sản phẩm ảo Lập kế hoạch lao động Sản xuất ảo/ Lập kế hoạch phương Công nghệ Xí nghiệp số Máy tiện lao động Kế hoạch lao động Thiết bị Chương trình NC Tích hợp sản Công cụ phẩm Lập kế hoạch vị trí lao Hệ thống bao động Kế hoạch phân xưởng Vận tải sản xuất quát Tuyến sản xuất Nguyên tắc vận tải Sắp xếp vị trí lao động Hệ thống kho, dòng vật liệu Quản lý dữ liệu sản phẩm Quản lý dữ liệu sản xuất Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 13. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Tích hợp dữ liệu quá trình và quản lý Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh dữ liệu quá trình sản xuất Sản phẩm ảo Phát triển sản phẩm -Lập kế hoạch sản phẩm, thiết kế Thiết kế 3D-CAD -Dựng kết cấu -Tính toán -Thử nghiệm -Lập hồ sơ sản phẩm Thiết kế 2D-CAD Quản lý dữ liệu sản phẩm Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Sản xuất ảo/ Xưởng số Mô phỏng dòng vật Phát triển hệ thống sản xuất liệu/ Tế bào sản xuất -Lập kế hoạch phương tiện lao Phác thảo 3D-CAD động -Lập kế hoạch vị trí lao động -Lập kế hoạch tiến trình lao động -Vận tải sản xuất Phác thảo 2D-CAD Quản lý dữ liệu hệ thống sản xuất Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 14. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Quản lý dữ liệu trong lập Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh kế hoạch xí nghiệp Thông số kết cấu Nhiệm vụ trong quản lý dữ liệu Điều khiển dòng vật liệu Dữ liệu Dữ liệu sản phẩm quá trình Chương trình Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM sản xuất Dữ liệu tài nguyên Bố trí xí nghiệp Dữ liệu vận Dữ liệu máy chuyển và lưu trữ và công cụ Khả năng tài nguyên và chất lượng Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 15. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5.1 Hệ thống kế hoạch sản xuất 5.2 Kế hoạch quá trình lao động 5.3 Kế hoạch vị trí lao động Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM 5.4 Kế hoạch phương tiện lao động 5.5 Vận tải sản xuất 5.6 Xưởng số Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 16. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Lập kế hoạch quá trình lao động Mục đích: •Tìm công nghệ thích hợp để chế tạo sản phẩm •Lập kế hoạch lao Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM động •Lập chương trình NC Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 17. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5.1 Hệ thống kế hoạch sản xuất 5.2 Kế hoạch quá trình lao động 5.3 Kế hoạch vị trí lao động Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM 5.4 Kế hoạch phương tiện lao động 5.5 Vận tải sản xuất 5.6 Xưởng số Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 18. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Lập kế hoạch vị trí lao động Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Mục đích: •Lập kế hoạch Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM không gian Diễn tả Khả năng •Lập kế hoạch tuyến tầm với công nhân sản xuất •Sắp xếp vị trí làm việc Tầm nhìn công nhân Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 19. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM Kế hoạch bố trí Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5 Kế hoạch sản xuất
 20. BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Chương 5: Kế hoạch sản xuất 5.1 Hệ thống kế hoạch sản xuất 5.2 Kế hoạch quá trình lao động 5.3 Kế hoạch vị trí lao động Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM 5.4 Kế hoạch phương tiện lao động 5.5 Vận tải sản xuất 5.6 Xưởng số Chương 5 Kế hoạch sản xuất
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2