BÀI TẬP NGUYÊN HÀM

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
141
lượt xem
15
download

BÀI TẬP NGUYÊN HÀM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.  Các tính chất cơ bản của nguyên hàm. Bảng nguyên hàm của một số hàm số.  Các phương pháp tính nguyên hàm. Kĩ năng:  Tìm được nguyên hàm của một số hàm số đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP NGUYÊN HÀM

  1. Chương III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Bài 1 : BÀI TẬP NGUYÊN HÀM I. MỤC TIÊU: Củng cố: Kiến thức:  Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.  Các tính ch ất cơ b ản của nguyên hàm. Bảng nguyên hàm của một số hàm số.  Các phương pháp tính nguyên hàm. Kĩ năng:  Tìm được nguyên hàm của một số hàm số đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần. 1
  2. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng  Sử dụng đư ợc các phương pháp tính nguyên hàm để tìm nguyên hàm của các hàm số đơn giản. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Bảng công thức đạo hàm và nguyên hàm. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các công thức đạo h àm. III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2 . Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập ) H. Đ. 2
  3. 3. Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 10' Hoạt động 1: Củng cố khái niệm nguyên hàm H1. Nhắc lại định nghĩa Đ1. F(x) = f(x) 1 . Trong các cặp hàm số sau, nguyên hàm của một hàm h àm số nào là 1 nguyên hàm số? a) Cả 2 đều là nguyên hàm của hàm số còn lại: của nhau. a) e  x và  e  x b ) sin 2 x là 1 nguyên hàm của sin2x b ) sin 2 x và sin 2 x  4 x 2  1   e là 1 nguyên c) 1  2  e x và  1  4  e x c)      x  x  x 2 2  h àm của 1   e x x  H2. Nhắc lại bảng nguyên Đ2. 2 . Tìm nguyên hàm của các hàm? h àm số sau: 5 7 2 3 6 3 a) 3 6 3 x  x  x C 4 7 2 x  x 1 a) f ( x )  3 x 3
  4. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng 2x  1 2 x  ln 2  1 b) f ( x )  b) C ex e x (ln 2  1) c) f ( x)  sin 5 x.cos 3x 11  c)   cos8 x  cos 2 x   C 3 4   Hướng dẫn cách phân tích 1 d) f ( x )  phân thức. (1  x)(1  2 x) 1 1 x d) C ln 3 1 2x 1 1 1 2     (1  x)(1  2 x) 3  1  x 1  2 x  15' Hoạt động 2: Luyện tập phương pháp đổi biến số H1. Nêu công thức đổi biến Đ1. 3. Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính: ? a) t = 1 – x  A = a)  (1  x )9 dx (1  x)10  C 10 3 b)  x(1  x 2 ) 2 dx 2 b) t = 1 + x  c)  cos3 x sin xdx 5 1 B= (1  x 2 ) 2  C 5 4
  5.  1 c) t = cosx C = d)  ex  e x  2dx 1  cos 4 x  C 4 d ) t = ex + 1  D = 1  C 1  ex 15' Hoạt động 3: Luyện tập phương pháp nguyên hàm từng phần 5
  6. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng 4. Sử dụng phương pháp H1. Nêu cách phân tích? Đ1 . nguyên hàm từng phần, hãy tính: u  ln(1  x) a)   dv  xdx a)  x ln(1  x)dx 12 1 x A= ( x 1)ln(1  x)  x2   C 2 4 2 b)  ( x 2  2 x  1)e x dx u  x 2  2 x  1  b)  x  dv  e dx  c)  x sin(2 x  1)dx B= e x ( x 2  1)  C d)  (1  x) cos xdx u  x c)   dv  sin(2 x  1)dx C = x 1  cos(2x  1)  sin(2 x  1)  C 2 4 u  1  x d)   dv  cos xdx D= (1  x )sin x  cos x  C 6
  7. 3' Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh: – Bảng các nguyên hàm. – Các sử dụng các phương ph áp tính nguyên hàm. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập th êm.  Đọc trước bài "Tích phân". IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ 7
  8. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng ................................ ........................................................................................................ 8
Đồng bộ tài khoản