intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C

Chia sẻ: Lê Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

182
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, báo cáo thực tập "Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C" trình bày tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C, thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C, hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C

 1. 1 MỤC LỤC CHƯƠNG 1..........................................................................................................................9  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN .......................................................................9 CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C.............................................................................9 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại  3C.......................................................................................................................................9 1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C ..........................................................................................................................................10 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Công Nghệ và  Thương Mại 3C...............................................................................................................12 1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C......16 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty như sau:....................................................17 1.4.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán  ......................................................................................................................................17 1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty. ..............................................................18 CHƯƠNG 2........................................................................................................................21  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C...........................................................................21 2.1 Đặc điểm thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C............21 2.2 Kế toàn thuế GTGT đầu vào ( TK 133 ) .................................................................23 2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng.........................................................................23 2.2.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu vào ................................................................24 2.2.3 Kế toán tổng hợp với thuế GTGT đầu vào ......................................................28 2.3 Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331) ...................................................................35 2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng.........................................................................35 2.3.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra ..................................................................37 2.3.3 Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu ra ...............................................................42 2.4. Kế toán khấu trừ thuế GTGT và báo cáo quyết toán thuế GTGT.........................47 2.4.1. Kế toán khấu trừ thuế GTGT...........................................................................47 2.4.2. Báo cáo quyết toán thuế....................................................................................52 CHƯƠNG 3........................................................................................................................58 HOÀN THIỆN KẾ  TOÁN NGHIỆP VỤ  THUẾ  GTGT TẠI CÔNG TY CỔ  PHẦN  CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C...........................................................................58 3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty 3.1.1 Những ưu  điểm:................................................................................................................................58 3.1.2 Những tồn tại, nguyên nhân...............................................................................59 3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty ..........................................60
 2. 2 3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán:.........................................................................60 3.2.2 Kiến nghị về tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ..............................61 3.2.3. Kê khai nộp thuế đúng kì..................................................................................61 3.2.4. Hòan thiện hệ thống sổ kế toán.......................................................................63 3.2.5. Kiến nghị về  báo cáo quyết toán thuế ............................................................66 3.2.6. Các kiến nghị khác.............................................................................................67 KẾT LUẬN.........................................................................................................................70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................72
 3. 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT                                  STT Kí hiệu Nội dung 1    GTGT Giá trị gia tăng 2    TNDN Thu nhập doanh nghiệp 3    TNHH Trách nhiệm hữu hạn 4    TK Tài khoản 5    TSCĐ Tài sản cố định 6    NSNN Ngân sách nhà nước 7    HĐ Hoá đơn 8    BTC Bộ tài chính
 4. 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu                                      Tên sơ đồ  Trang   1 Sơ đồ tổ chức công ty 3C network 8 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 13 3 Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 15 4 Kế toán thuế GTGT đầu vào 21 10 Kế toán thuế GTGT đầu ra 32                                              DANH MỤC BẢNG BIỂU Số                                    Tên biểu Trang hiệu 5 Hóa đơn GTGT 23 6 Phiếu nhập kho 24 7 Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào 26 8 Chứng từ ghi sổ 27 9 Sổ cái tài khoản 133­thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 28 11 Hóa đơn bán hàng 34 12 Hóa đơn GTGT 35 13 Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra 37 14 Chứng từ ghi sổ  38 15 Sổ cái TK 3331 40 16 Tờ  khai thuế GTGT 42 17 Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ  45 18 Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 47 19 Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại và miễn giảm 48
 5. 5 LỜI CẢM ƠN ­­­­­­***­­­­­­ Chuyên đề thực tập là một phần quan trọng trong kết quả học tập tại   trường Đại Học và cũng là hình thức vận dụng lý thuyểt vào thực tế . Qua thời một thời gian tiếp cận với công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  VÀ THƯƠNG MẠI 3C , ít nhiều đã giúp đỡ  tôi hoàn thiện hơn kiến thức   trong nhưng năm theo học tại trường ĐẠI HỌC KINH TẾ  QUỐC DÂN .  Bằng những kiến thức tôi đã được các thầy cô giáo chỉ  dạy , cùng sự  tận  tình chỉ  bảo của các anh chị  phòng Kế  Toán   công ty   tôi đã hoàn thành  chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình . Thời gian tiếp cận với công việc thực tế  so với quá trình tôi học tại   trường thì thật là ngắn . Mặc dù bản thân đã cố gắng trong việc học hỏi và   nghiên cứu them song do năng lực còn hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tế  cũng như kiến thức , cho nên chuyên đề tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi   những thiếu sót . Vậy tôi rất mong nhận được những ý kiến nhận xét , góp  ý hướng dẫn thêm của phòng kế  toán , của giáo viên hướng dẫn cùng các   thầy cô giáo trong trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN .Chắc chắn đó  sẽ  là những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn chỉnh thêm kiến thức của  mình và là nền tảng vững bước cho nghề nghiệp của tôi sau này. Tôi xin chân thành cảm  ơn tất cả  các thầy cô giáo trường ĐẠI HỌC  KINH TẾ  QUỐC DÂN   và đặc biệt là thầy NGUYỄN NGỌC QUANG ,  người đã trực tiếp và nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên  cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này . Qua đây tôi xin cảm  ơn ban GIÁM ĐỐC cùng các anh chị  phòng KẾ  TOÁN công ty CỔ  PHẦN CÔNG NGHỆ  VÀ THƯƠNG MẠI 3C đã tạo  điều kiện và giúp đỡ tôi nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này    Một lần nữa tôi xin chân thành cảm  ơn và kính chúc quý thầy cô   giáo , cùng các cô chú, anh chị đang công tác tại công ty dồi dào sức khoẻ ,  thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống.  Hà Nội , ngày 02 tháng 07 năm 2009.
 6. 6                                                                                            Sinh viên thực tập                                                                                                                        Lê Na LỜI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .           Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng , nó chiếm tỷ lệ  lớn nhất trong tổng thu ngân sách của Nhà nước ( khoảng 70% ­ 80 % ) .   Ngày nay với xu thế  toàn cầu hoá nền kinh tế  thế  giới , hội nhập kinh tế  quốc tế  với kinh tế  khu vực là một vấn đề  bức thiết mang tính tất yếu   khách quan đối với tất cả các quốc gia . Vì vậy , vai trò của thuể hiện nay   không chỉ dừng ở chỗ đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu  của Nhà nước , mà nó phải đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế  ,  thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày càng phát triển .           Vì vậy chính sách thuể đã được sửa đổi cho phù hợp với xu hướng   này . Nhằm khuyến khích người dân mạnh dạn bỏ vốn ra đầu tư , khuyến   khích các cơ  sở  kinh doanh mở  rộng sản xuất , bộ  tài chính đã ban hành  luật   thuế   GTGT   thay   cho  luật   thuế   doanh   thu  nhằm   khắc   phục  những   nhược điểm cuar luật thuế này . Những chính sách nhằm khuyến khính các  cơ  sở  manh dạn đầu tư  , tăng khả  năng cạnh tranh và chủ  động hội nhập   kinh tế quốc tế .             Thuế GTGT đánh vào giá trị gia tăng trong từng khâu của quá trình   sản xuất nên không bị đánh thuế  trùng lặp, thúc đẩy được sự  chuyên môn  hoá của sản xuất. Được hoàn thuế GTGT trong trường hợp xuất khẩu hàng   hoá ; dịch vụ  ; đầu tư  tài sản có giá trị  lớn… đã khuyến khích được xuất   khẩu phát triển  , góp phần khuyến khich mạnh mẽ đầu tư , thúc đẩy nền   kinh tế phát triển nhanh với hiệu quả ngày càng cao .
 7. 7            Trong quá trình áp dụng đi cạnh những  ưu điểm vốn có , công tác   quản lý thuế của cán bộ ngành cũng gặp không ít khó khăn . Do một số đối   tượng lợ dụng những kẽ hở cơ chế thông thoáng và có nhiều ưu đãi nhằm   khuyến khích đầu tư , kích thích sản xuất phát triển đã dung mọi thủ đoạn  gian lận tinh vi để trốn thuế           Đặc biệt là thuế GTGT được thực hiện theo phương pháp khấu trừ  nhằm khắc phục được nhược điểm đánh thuế trùng lặp , khuyến khích các  cơ sở mạnh dạn đầu tư , đẩy mạnh xuất khẩu ….nhưng đây cũng chính là   kẽ hở để cho các đối tượng nộp thuế gian lận , trốn thuế với mục đích làm  giảm tiền thuế  phải nộp vào ngân sách nhà nước hoặc chiếm dụng tiền   của ngân sách thông qua cơ chế hoàn thuế .           Vấn đề nổi cộm và cấp thiết  hiện nay là gian lận về việc mua bán   hoá đơn  ; hoá đơn giả  ; mua bán khống ; xuất khẩu khống và nhiều thủ  đoạn gian lận khác qua mặt các cán bộ  ngành thuế  để  được xin hoàn lại   thuế. Điều này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước_gây thiệt hại , mất   , mát to lớn cho xã hội , làm đau đầu các cơ  quan chủ quản có liên quan  ,  nhất là ngành thuế .            Cho nên cần phải có ngay nhưng biện pháp thiết thực ngăn chặn   những hành vi gian lận này . Và những biện pháp xử  lý nghiêm minh các   đối tượng vi phạm .nhằm đảm bảo nguồn thu , tránh thất thoát cho ngân  sách nhà nước , đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội  vì tính cấp thiết của   nó nên tôi chọn đề tài “ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ  TRỊ  GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ  PHẦN CÔNG NGHỆ  VÀ THƯƠNG  MẠI 3C .”
 8. 8
 9. 9 CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN  CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ  và Thương Mại 3C Năm 2001 : Chi nhánh máy tính 3C – 43 Lý Thường Kiệt được thành  lập trực thuôc công ty Máy Tính Truyền Thông Điều Khiển 3C do  ônh  Uông Thế Vinh làm giám đốc chi nhánh. Sau 3 năm hoạt động , chi nhánh máy tính 3C – 43 Lý Thường Kiệt   tách khỏi công ty Máy Tính Truyền Thông Điều Khiển 3C và thành lập  công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C với sự hôc trợ của các đối  tác cũng như các bạn hàng lớn . Số vốn ban đầu là 4.000.000.000 đồng  Gọi tắt là 3C network chuyên sâu vào việc phát triển và cung cấp các   giải pháp về  công nghệ  thông tin và viễn thông . Phát triển phần mềm và  ứng dụng hiệu quả trên các thiết bị tin học , thiết bị ngoại vi và thiết bị văn   phòng phục vụ tin học hoá cho khách hàng. Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C. Tên giao dịch quốc tế : technology and trade joinstock company . Tên viết tắt : 3C network . Năm 2006 : 3C network được cấp bản quyền sở hữu công nghiệp . Công ty trở thành một trong các đối tác chính cung cấp thiết bị CNTT   cho Tổng cục hậu cần Bộ Công An . Năm 2007 : Nhân lực công ty năm 2007 phát triển lên 79 người, tổng   số vốn pháp định là 14.000.000.000 đồng Việt Nam ( Mười bốn tỷ đồng )
 10. 10 Người đại diện : Ông Uông Thế Vinh  Địa chỉ : 39 Lý Thường Kiệt ­ Quận Hoàn Kiếm – HN VPGD : Số 14 – ngõ 1141 ­ Đường Giải phóng – Quận Hoàng Mai – HN Tel : 844 – 36423 456 Fax :844 – 36423 678 Email : 3CVinh@hn.vnn.vn Website : www.3Cvietnam.com 1.2 Tổ  chức bộ  máy hoạt động của công ty Cổ  Phần Công Nghệ  và  Thương Mại 3C Công ty hiện có 79 cán bộ làm việc trực tiép , 10 công tác viên cao cấp   cùng với 5 cố vấn , trình độ hầu hết là đại học và trên đại học , được đào   tạo chính quy ở các trường đại học lớn trong và ngoài nước  Hệ thống chi nhánh bảo hành rộng khắp tai các tỉnh và thành phố lớn   trên toàn quốc như Hà Nội , Thái Nguyên, Thanh Hoá, TPHCM… Cơ cấu tổ chức của Công ty 3C network như sau: BAN GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG KỸ THUẬT  Phòng lắp ráp và triển khai  Phòng hệ thống và hỗ trợ khách hàng HỆ THỐNG KINH DOANH  Phòng dự án Phòng marketing Bộ phận bán hàng HỆ THỐNG CHỨC NĂNG KHÁC Phòng kế toán 
 11. 11 Khối văn phòng  Bộ  máy tổ  chức của công ty được sắp xếp theo một tổ  chức thống   nhất , hoạt động có hiệu quả cao với một đội ngũ lãnh đạo có bề dày kinh   nghiệm trong tổ chức kinh doanh . Toàn bộ khối lãnh đạo và nhân viên cũng như cộng tác viên đều được  đào tạo tại các trường đại học có uy tín trong và ngoai nước . Trong đó có   90 % là kỹ  sư  , cử  nhân , luôn được công ty và các đối tác nước ngoài tổ  chức đào tạo , nâng cao kỹ  thuật chuyên môn phù hợp với sự  tiến bộ  của   khoa học kỹ  thuật để  đáp  ứng tốt nhất những yêu cầu triển khai và bảo   hành các thiết bị dự án . Số  nhân viên làm công tác kỹ  thuật chiếm 30% , các nhân viên kỹ  thuật hầu hết đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ  thông tin , điện tử  viễn thông của trường đại học Bách Khoa hoặc đại học Khoa Hoc Tự  Nhiên . Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên kỹ  thuật có tinh thần trách nhiệm  cao , nhiệt tình trong công việc và có kinh nghiệm trong việc thiét kế  hệ  thống , triển khai dự án và bảo hành, bảo trì các thiết bị tin học , điện tử … chính vì vậy tất cả  các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng Công ty đều đáp  ứng được với chất lượng cao . Ta có sơ đồ tổ chức Công ty 3C network như sau:
 12. 12 BAN GIÁM ĐỐC Hệ thống kỹ thuật Hệ thống kinh doanh Hệ thống chức năng  khác Phòng lắp ráp và  Phòng dự án Phòng kế toán triển khai Phòng marketing Khối văn  Phòng hệ thống &  phòng hỗ trợ khách hàng Bộ phận  bán hàng Biều 1: Sơ đồ tổ chức Công ty 3C network 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ  Phần   Công Nghệ và Thương Mại 3C Mô   hình   hoạt   động   của   Công   ty   gồm   2   lĩnh   vực   chính   là   :   3C   technology (3C Công nghệ) và 3C trading (3C thương mại). Trong đó: 3C công nghệ gồm: Máy tính:  Gồm các nhân viên có trình độ  nghiệp vụ  cao , có bề  dày   kinh nghiệm trên thị trường nội địa cũng như kinh doanh xuất nhập khẩu .   Đa số  các nhân viên đều đã tỗt nghiệp đại học và trên đại học trong và   ngoài nước . Hiện nay 3C technology chú trọng vào việc kinh doanh các  
 13. 13 thiết bị tin học , văn phòng truyền thông , tích hợp hệ thống , các dịc vụ về  cơ sở dữ liệu phục vụ cho môi trường doanh nghiệp . Lĩnh vực kinh doanh thông tin là một lĩnh vưcj rất mới tại Việt Nam và   đang đựoc 3C technology  ưu tiên phát triển đã thu được nhiều kết quả  và  có rất nhiều hứa hẹn . Công ty vẫn đảm bảo có một cơ ché quản lý thống  nhất , vì vậy khách hàng luôn yên tâm kh sử  dụng các sản phẩm do 3C   network cung cấp cũng như các cam kết về chế độ hậu mãi. Phần mềm ( Software): Bộ phận này của công ty bao gồm các chuyên  gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích hệ  thống và lập trình , chú trọng  không chỉ tới việc nghiên cứu và sản xuất phần mềm mà còn rất quan tâm  việc đào tạo bồi dưỡng   các nhân viên thành những chuyên gia hàng đầu  trong lĩnh vực công nghệ thông tin . Với điểm nổi bật trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý của công ty   hiện nay là khả  năng cung cấp hệ  thống quản lý từ  xa , cho phép khách   hàng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu phân toán. Công nghệ mới này cho phép   khai thác , cập nhật dữ liệu và thực hiện quản lý hệ thống từ bất cứ điểm   nào trên toàn thế giới . Hiện nay công ty đang triển khai nghiên cứu cơ  bản nhằm vào mục   đích khai thác mạng thông tin toàn cầu . Công ty hiện nay là công ty hàng  đầu triển khai được những công nghệ  mới trong lĩnh vực WEB (World   Wide Web ­ mạng thông tin toàn cầu để trao đổi thông tin , quản lý từ xa ,  học tập giải trí, thương mại phổ biến kiến thức …) Đào tạo: Nhiệm vụ của bộ phận phụ trách đào tạo công nghệ  là theo   dõi sự phát triển của công nghệ tin học để có những đề xuất với ban giám  đốc về chiến lược phát triển mô hình đào tạo cho công ty , đồng thời triển  khai các nghiên cứu nhằm vào lĩnh vực tư  vấn , giải pháp công nghệ  áp  
 14. 14 dụng đối với đào tạo cho khối các trường đại học , cao đẳng và các truờng  dạy nghề nhằm giúp học sinh , sinh viên có thể tiếp cận với các bài giảng   được tốt hơn bài giảng của mình . Công nghệ đào tạo đang có những quan tâm lớn trong việc  ứng dụng  công nghệ  tin học vào ngành giáo dục và đào tạo , xây dựng các mô hình   học tập hiệu quả nhất cho việc nghiên cứu đồng thời hỗ trợ những chuyên  gia phần mềm viết ra những sản phẩm phục vụ riêng cho môi trường này .  Đề án và giải pháp: Có trách nhiệm tổ chức mạng lưới các đại lý của  3C nhằm phân phối các sản phẩm do 3C nghiên cứu và sản xuất hoặc phân   phối các thiết bị  của hãng uy tín trên thế  giới , tham gia đấu thầu và thực   hiện các đề án lớn . Và là nơi cung cấp dịch vụ hệ thống tổng thể cho mọi   đối tượng . Đặc biệt đề  án và giải pháp chú trọng việc áp dụng khoa học   công nghệ  thông tin trong việc xây dựng dự án , bằng các tích hợp các hệ  nhỏ  lại thành một giải pháp mang tính chất tổng thể phù hợp với nhu cầu   thực tiễn và mang lại hiệu quả cao . Dịch vụ  và hỗ  trợ  kỹ  thuật: Có trách nhiệm bảo hành , bảo trì , sữa   chữa mọi chi tiết do 3C cung cấp cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên đông   đảo tốt nghiệp đại học và phần lớn đào tạo thêm tại các trung tâm đào tạo  của các hãng như ACER , HP , IBM, CISCO SYSTEM , EPSON , INTEL ,   3COM…( Authorised servise provider ) nơi có trách nhiệm thay mặt cho  hàng bảo hành tất cả các loại máy tính của hàng đã được bán ra cho dù nó  được bán ra ở đâu. Là những chuyên gia tiếp cận với kỹ thuật mới nhất từ  những ngày đầu xuất hiện máy tính , các chuyên gia dịch vụ  và hỗ  trợ  kỹ  thuật có một bề dày kinh nghiệm và đã góp phần rất lớn vào sự thành công  của công ty . 
 15. 15 Liên tục từ  nhiều năm nay  trung tâ,m bảo hành đã tạo ra uy tín đối  với khách hàng luôn luôn lắng nghe sự phản hồi từ khách hàng nhằm tạo ra   những dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng . Cung cấp kịp thời các giải pháp kỹ  thuật , các thiết bị  máy móc cũng  như  thực hiện bảo dưỡng , bảo trì , bảo hành nhanh chóng . Trong nhiều  năm hoạt động của mình trung tâm đã đào tạo ra nhiều kỹ  thuật viên có  kinh nghiệm , trình độ cao và góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch   vụ .  Thương mại gồm: Gồm   những   chuyên   gia   hàng   đầu   trong   lĩnh   vực   thương   mại   ,   tài  chính, xuất nhập khẩu thiết bị máy móc công nghiệp , nguyên vật liệu và   tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dung,… Phòng   kinh   doanh   xuất   nhập   khẩu   của   3C   thương   mại   chịu   trách  nhiệm lập phương án sản xuất kinh doanh , tìm nguồn khách hàng , đối tác  có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu . Kinh nghiệm triển khai dự án: Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ lại có  chuyên môn cao , nhiệt tình và năng động , công ty đã triển khai thành công  nhiều dự án và hệ  thống cũng như  cung cấp thiết bị tin học cho các khách  hàng trên cả nước. Các dự án phần cứng :  Cung cấp các thiết bị tin học : máy chủ , máy trạm , thiết bị mạng cho   các dự án ngầnh tài chính ngân hàng  Cung cấp thiết bị  tin học , phần mềm an ninh cho Trung tâm phòng  chống tội phạm công nghệ cao bộ công an 
 16. 16 Cung cấp , xây dựng các giải pháp tích hợp hệ thống cho các cơ quan  hành chính Nhà nước , UBND các tỉnh , các cơ  quan bộ  ngành trung  ương   và địa phương . Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học , thiết bị điều khiển hệ thống cho  Tổng Công ty điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên  Cung cấp thiết bị điện tử và cơ khí chính xác cho nhà máy nhiệt điện  Phả Lại . Cung cấp máy tính đồng bộ thương hiệu acer , hệ thống tổng đài , hệ  thống camera quan sát , hệ  thống cháy , chống trộm cho các Ngân Hàng ,   Bộ Công An … Các dự án thiết bị khoa học kỹ thuật và viễn thông  Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ , tổng  đài công cộng  Cung cấp thiết bị và thi công hệ sàn kỹ thuật mero . Cung cấp thiết bị  điều khiển hệ  thống , hệ  thống camera quan sát ,   chống trộm , báo cháy , thiết bị multimedia chi tổng cục cảnh sát. Các dự án phần mềm  Cung cấp giải pháp khả thi , khảo sát phân tích và thiết kế phần mềm  giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp thành phố , thị  xã quận huyện , Cung cấp , thiết kế và triển khai website . Đại lý cung cấp phân phối phần mềm của các hãng như  microsolf ,  symantech,tremicro… 1.4   Tổ   chức   công   tác   kế   toán   của   công   ty   cổ   phần   công   nghệ   và  thương mại 3C
 17. 17 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty như sau: Kế toán trưởng Kế toán công nợ phải  Kế toán công nợ  kế toán hoá đơn  thu  phải trả Kế toán quỹ tiền  kế toán ngân hàng Kế toán kho  Kế toán thanh  mặt toán lương Biểu 2: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 3C network 1.4.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ   máy kế toán  Kế toán trưởng : có chức năng quản lý hoạt động của phòng kế toán,  là người chịu trách nhiệm trực tiếp của các báo cáo tài chính trước ban   giám đốc và các đối tượng có liên quan . Kế toán công nợ phải thu : có chức naeng theo dõi các khoản phải thu   của công ty  Kế  toán công nợ  phải trả : có chức năng theo dõi các khoản phải trả  của công ty 
 18. 18 Kế toán hoá đơn Kế toán quỹ tiền mặt Kế toán ngân hàng : theo dõi các khoản thu , chi , tiền gửi ngân hàng,   các khoản vay vốn ngân hàng Kế toán kho : Kế  toán  thanh toán lương  ; có chức năng theo dõi các khoản thu chi   tiền mặt của công ty , phụ trách về mặt thanh toán lương , thưởng 1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty.  Công ty cổ  phần công nghệ  và thương mại 3C áp dụng chế  độ  kế  toán Việt Nam ban hành theo quyết định số  0103002911 ngày 13/10/2003   của Bộ Tài Chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường  xuyên. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân  Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: là phương pháp  đường thẳng. Nguyên tắc ghi nhận chi phí: vay theo hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc ghi nhận chi phái phải trả: theo hoá đơn tài chính Nguyên  tắc và  phương  pháp ghi nhận doanh thu: theo hoá đơn  tài  chính Sử  dụng mọi chứng từ  thanh quyết toán theo mẫu quy định của Bộ  Tài Chính trong đó: Các Hoá đơn giá trị gia tăng , giấy báo nợ, giấy báo có Phiếu xuất kho kiêm hoá đơn của người bán hàng
 19. 19 Phiếu nhập kho , biên bản kiểm nhận hàng hoá Phiếu chi tiền hoặc giấy báo nợ  ngân hàng, biên bản thanh toán tiền   tạm ứng Công ty vận dụng chế độ tài khoản theo quy định của Bộ Tài Chính. Hình thức sổ kế toán : công ty áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ.   Ta có sơ đồ sau: Biểu 3: Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp  kế toán chứng  từ cùng loại Sổ đăng kí  chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ  GHI  SỔ Bảng tổng hợp  Sổ cái chi tiết Bảng cân đối phát  sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú:  Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ :
 20. 20 Quan hệ đối chiếu , kiểm tra : Hình thức Nhật Ký Chung: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dung làm căn cứ  ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung , sau đó căn   cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản  kế  toán phú hợp. Nếu đơn vị  có mở  sổ, thẻ  kế  toán chi tiết thì đồng thời   với việc ghi sổ nhật ký chung , các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ  , thẻ kế toán chi tiết liên quan. Trường hợp đơn vị  mở các sổ  nhật ký đặc biệt thì hàng ngày căn cứ  váo các chứng từ được dung làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phat sinh vào  sổ nhật ký đặc biệt liên quan  Cuối tháng, cuối quý , cuối năm cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân  đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số  liệu ghi trên  sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dung để lập các báo cáo tài chính Về nguyên tắc , tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng   cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có   trên sổ nhật ký chung cung kỳ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2