Chuyên đề toán " Hàm - Tích phân "

Chia sẻ: Nguyen Trung Viet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
257
lượt xem
148
download

Chuyên đề toán " Hàm - Tích phân "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các Chuyên đề toán học giúp các bạn luyện tập toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề toán " Hàm - Tích phân "

  1. Đề luyện tập số 3: Chuyên đề nguyên hàm – tích phân Tính các tích phân sau: 2 π 1 xdx 3 x 2e 2 x I1 = ∫ 1 I 30 = ∫ dx 0 x+2 I16 = π ∫ cos x.sin 3 x dx 0 ( x + 1) 2 3 4 x x − 1dx 1 I2 = ∫ I 31 = ∫ x 2 ln ( 1 + x ) dx π 2 x−7 I17 = ∫ ( sin x + cos x ) dx 3 3 1 0 I 32 = ∫ x 2 ( e − x + sin 2 x ) dx 6 1 0 I3 = ∫ dx π 2x +1+ 4x +1 2 sin 2 x π I18 = ∫ ( 2 + sin x ) 2 dx 2 x + cos x ∫ 4 2 dx I 33 = dx I4 = ∫ 0 4 − sin 2 x 2 x ( x 3 + 1) π 2 −π 2 sin 2 x ∫ ( 2 + sin x ) π 10 dx I19 = dx 4 I5 = ∫ 2 I 34 = ∫ (tg x + e sin x 0 cos x)dx 5 x − 2 x −1 π 0 4 1 cos 2 x e3 I6 = ∫ x 1 − x 8 3 I 20 = ∫ ( sin x + cos x + 2 ) dx ln 2 x I 35 = ∫ 2 0 dx 0 π 1 x ln x + 1 2 e 3 − 2 ln x 1 3x + 2 I7 = ∫ I 21 = ∫ ( 1 − sin x ) sin I 36 = ∫ 3 2 dx xdx dx 0 2x +1 +1 0 1 x 1 + 2 ln x π 4 1 4 x2 + x 4sin 3 x 2 2x +1 I8 = ∫ 2 dx I 22 = ∫ dx I 37 = ∫ dx 0 2 x + 5x + 2 0 1 + cos x 0 1 + 2x + 1 2 π x2 −1 π 2 sin 2 x I9 = ∫ 2 3 dx I 23 = ∫ sin x cos x I 38 = ∫ 3 + 4sin x − cos 2 x dx 1 ( x + 2) x+2 dx 0 1 + cos 2 x 0 2 2  1 x3  ln 3 dx I 39 = ∫  xe 2 x −  dx I10 = ∫ 1 + x dx 5 2 x 0 I 24 = ∫ 0 e +2 x 0 π 4 − x2  π x sin x 2 sin x + sin 2 x I 40 = ∫ 1 2x e dx I11 = ∫ dx I 25 = ∫ dx 3sin 2 x + 4cos 2 x 0 3 + cos 2 x ex −1 0 0 ( ) 0 1 ( x + 1) 2 π I 41 = ∫ x e − x + 3 x + 1 dx I12 = ∫ dx I 26 = ∫ x.sin x.cos xdx 2 −1 x +1 2 ln 3 0 0 ex 3 x − x +1 2 e x + ln x I 43 = ∫ dx I13 = ∫ ∫ ( x + 1) ( e x + 1) 3 dx I 27 = dx 0 ( x − 1) 3 2 2 1 ( ) e 1 π I 44 = ∫ x3 e x + x 2 + 1 dx 2 2 10 sin x I 28 = ∫ x lg xdx 2 I14 = ∫ 0 sin x + cos x dx 1 0 π 4 2 x π 3 sin 3 x I 29 = ∫ ( 2 x + 5 ) ln ( x + 1) dx I 45 = ∫ 1 + cos 2 x dx I15 = π ∫ cos 4 x dx 0 0 6 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đồng bộ tài khoản