CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
611
lượt xem
57
download

CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC Hs biết thực hiện các phép toán cộng trừ và nhân số phức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

  1. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC I. Mục tiêu: 1) Về kiến thức: - Hs nắm được quy tắc cộng trừ và nhân số phức 2) Về kỹ năng: - Hs biết thực hiện các phép toán cộng trừ và nhân số phức 3) Về tư duy thái độ: - Học sinh tích cực chủ động trong học tập, phát huy tính sáng tạo - Có chuẩn bị bài trước ở nhà và làm bài đầy đủ II. Chuẩn bị của gv và hs: 1. Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập 2. Học sinh: Học bài cũ, làm đầy đủ các bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài mới. III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp và thảo luận nhóm. IV Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: - Hai số phức như thế nào được gọi là bằng nhau? - Tìm các số thực x,y biết: ( x+1) + ( 2+y )i = 3 + 5i? 3. Bài mới: Thời HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng gian * HĐ1: Tiếp cận quy 1. Phép cộng và trừ hai số tắc cộng hai số phức: phức: - Từ câu hỏi ktra bài cũ -Từ việc nhận xét mối quan Quy tắc cộng hai số phức: gợi ý cho hs nhận xét hệ giữa 3 số phức hs phát mối quan hệ giữa 3 số hiện ra quy tắc cộng hai số phức 1+2i, 2+3i và 3+5i phức ? -Học sinh thực hành bài giải VD1: thực hiện phép cộng hai số -Gv hướng dẫn học sinh ở ví dụ 1(một học sinh lên phức áp dụng quy tắc cộng hai bảng giải, cả lớp nhận xét a) (2+3i) + (5+3i) = 7+6i số phức để giải ví dụ 1 bải giải ) b) ( 3-2i) + (-2-3i) = 1-5i *HĐ2:Tiếp cận quy tắc trừ hai số phức -Từ câu b) của ví dụ Quy tắc trừ hai số phức: 1giáo viên gợi ý để học -Từ việc nhận xét mối quan sinh phát hiện mối quan hệ giữa 3 số phức hs phát hệ giữa 3 số phức 3-2i, hiện ra quy tắc trừ hai số 2+3i và 1-5i phức -Gv hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc cộng hai Học sinh thực hành bài giải số phức để giải ví dụ 2 ở ví dụ 2 (một học sinh lên VD2: thực hiện phép trừhai số *Học sinh thực hành làm bảng giải, cả lớp nhận xét phức bài tập ở phiếu học tập số bải giải ) a) (2+i) -(4+3i) = -2-2i 1 c) ( 1-2i) -(1-3i) = i *HĐ3:Tiếp cận quy tắc
  2. nhân hai số phức -Giáo viên gợi ý cho học sinh phát hiện quy tắc nhân hai số phức bằng -Thông qua gợi ý của giáo cách thực hiện phép nhân viên, học sinh rút ra quy tắc (1+2i).(3+5i) nhân hai số phức và phát =1.3-2.5+(1.5+2.3)i biểu thành lời = -7+11i cả lớp cùng nhận xét và -Gv hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh quy tắc . áp dụng quy tắc cộng hai số phức để giải ví dụ 3 *Học sinh thực hành làm -Học sinh thực hành bài giải bài tập ở phiếu học tập số ở ví dụ 3 (một học sinh lên 2.Quy tắc nhân số phức 2 bảng giải, cả lớp nhận xét Muốn nhân hai số phức ta nhân bải giải theo quy tắc nhân đa thức rồi thay i2 = -1 Ví dụ 3 :Thực hiện phép nhân hai số phức a) (5+3i).(1+2i) =-1+13i b) (5-2i).(-1-5i) =-15-23i Chú ý :Phép công và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực 4.Cũng cố toàn bài Nhắc lại các quy tắc cộng ,trừ và nhân các số phức 5.Dặn dò Các em làm các bài tập trang 135-136 SGK Phiếu học tập số 1Cho 3 số phức z1 = 2+3i, z2 = 7+ 5i, z3 = -3+ 8i. Hãy thực hiện các phép toán sau: a) z1 + z2 + z3 = ? b) z1 + z2 - z3 = ? c) z1 - z3 + z2 =? Nhận xét kết quả ở câu b) và c) ? Phiếu học tập số 2 . Hãy nối một dòng ở cột 1 và một dòng ở cột 2 để có kết quả đúng? 1. 3.( 2+ 5i) ? A. 30 2. 2i.( 3+ 5i) ? B. 6 + 15i 3. – 5i.6i ? C. 11 + 13i 4. ( -5+ 2i).( -1- 3i) ? D. –10 + 6i E. 5 – 6 i2
Đồng bộ tài khoản