intTypePromotion=3

ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC(tiết 3)

Chia sẻ: Abcdef_47 Abcdef_47 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
292
lượt xem
30
download

ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC(tiết 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được định nghĩa và nắm được các công thức đạo hàm của các hàm số lượng giác cơ bản. -Nắm được các quy tắc tính đạo hàm của các hàm số cơ bản. 2.Kỹ năng: -Hình thành và rèn luyện kĩ năng tính đạo hàm của các hàm số lượng giác . -Rèn kĩ năng giải các bài tập trắc nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC(tiết 3)

  1. ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC(tiết 3) Ban cơ bản A.Mục tiêu 1.Kiến thức: -Hiểu được định nghĩa và nắm được các công thức đạo hàm của các hàm số lượng giác cơ bản. -Nắm được các quy tắc tính đạo hàm của các hàm số cơ bản. 2.Kỹ năng: -Hình thành và rèn luyện kĩ năng tính đạo hàm của các hàm số lượng giác . -Rèn kĩ năng giải các bài tập trắc nghiệm. 3.Tư duy và thái độ: Tích cực hoạt động trả lời các câu hỏi, Biết quan sát và nhận dạng được bài toán, linh hoạy trong giải các bài toán. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV:Giáo án, SGK, MTBT -HS:Xem lại các quy tắc tính đạo hàm, làm bài tập ở nhà. C.Phương pháp dạy học: Luyện tập theo nhóm.
  2. D.Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1:Kiểm tra bài cũ: Công thức: (s inx) '  cosx Hãy nêu công thức đạo hàm của các (cosx)'=-sinx 1 hàm số lượng giác cơ bản. (tanx)'= cos 2 x 1 (c otx)'=- 2 Áp dụng tính đạo hàm của hàm sin x số y  cos 2 x BT: y’=2cosx(cosx)’=2cosx(-sinx) =-sin2x cosx Bài 1: f '( x )  ( ) '. sinx '  u  u ' v  uv ' Hoạt động 2: Luyện tập   v2 v cosx Bài 1:Cho hàm số f ( x)  . 2sin 2 x  cos 2 x sinx KQ: f '( x)  2s inx s inx Tính f '( x ) f(x) có dạng gì?Công thức tính đạo
  3. hàm của dạng đó Bài 2 Yêu cầu HS tính vào vở Gọi 2 HS lên bảng tính để đối chiếu kết quả KQ: Gọi Hs khác bổ sung x x 3tan 2 (1  tan 2 ) 2 2 f '( x)  GV chỉnh sửa cho điểm x 4 tan 3 2 Bài 2: Tính đạo hàm của hàm số: x f ( x)  tan 3 2 GV hương dẫn HS làm tương tự như bai1 Gọi Hs lên bảng giải GV nhận xét cho điểm Hoạt động 3:luyện giải các bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố khắc sâu kiến thức Câu 1: hàm số y=sinx có đạo hàm là: 1 A.y’=cosx B.y’=-cosx C.y’=-sinx D.y’= cosx Câu 2: Hàm số y=tanx có đạo hàm là:
  4. 1 1 1 1 A. y '  B. y '   C. y '  D. y '   cos 2 x cos 2 x sin 2 x sin 2 x 2 Câu 3:Hàm số y  sin xcosx có đạo hàm là: A. s inx(3cos 2 x-1) B. sinx(3cos 2 x+1) C. sinx(cos 2 x-1) D. sinx(cos 2 x+1) 2 Câu 4: Cho hàm số f ( x )  tan  x    .f’(0)=  3   A.4 B.-3 C. 3 D.  3 Câu 5: Hàm số y  x 2cosx có đạo hàm là A. y '  2 xcosx-x 2 s inx B. y '  2 xcosx+x 2 sinx C. y '  2 x sin x-x 2cosx D. y '  2 x sin x+x 2cosx  1 Câu 6:Cho f ( x)  . f '( )  2 sinx D.Không tồn tại A.0 B.1 C.0.5  Câu 7: Cho hàm số y  t anx+cotx. f '( )  4 2 1 A.0 B.0.5 C. D. 2 2 Câu 8:Hàm số y=tanx-cotx có đạo hàm là: 1 4 4 1 A. y '  B. y '  C. y '  D. y '  cos 2 2x cos 2 2x sin 2 2x sin 2 2x
  5. Ra BTVN:BT SGK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản