intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Bệnh truyền nhiễm thú y (Dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y, Thú y, Dược – Thú y)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

36
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Bệnh truyền nhiễm thú y giúp sinh viên hiểu và nắm được đặc điểm của bệnh truyền nhiễm và sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh; Quá trình sinh dịch; các bệnh truyền nhiễm ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng trị. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Bệnh truyền nhiễm thú y (Dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y, Thú y, Dược – Thú y)

  1. 1 dun TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TS. NGUYỄN VĂN QUANG GS.TS. NGUYỄN THỊ KIM LAN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần : BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÚ Y (Dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y, Thú y, Dược – Thú y) Số tín chỉ: 03 Mã số: VID331 Thái Nguyên, tháng 3/2017
  2. 2 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÚ Y - Mã số học phần: VID331 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: ................................. .................... - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thú y, Chăn nuôi thú y 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 39 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 6 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm thứ nhất: trọng số 0,2 - Điểm thứ hai: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Miễn dịch học thú y, Giải phẫu động vật, Bệnh lý học, Chẩn đoán bệnh thú y, Dược lý thú y - Học phần song hành: Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y, Bệnh nội khoa, Bệnh ngoại khoa, Bệnh sản khoa. 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần sinh viên hiểu và nắm được đặc điểm của bệnh truyền nhiễm và sức đề k háng của cơ thể đối với bệnh; Quá trình sinh dịch; Các bệnh truyền nhiễm ở gia súc, gia cầm và biện pháp phòng trị 5.2. Kỹ năng: Giúp sinh viên biết cách chẩn đoán phát hiện bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi và phương pháp phòng trị hiệu quả. 6. Nội dung kiến t hức và phương thức giảng dạy: 6.1. Giảng dạy lý thuyết : 39 tiết TT Nội dung kiến thức Số tiết Phương pháp giảng dạy Chương 1. Đại cương về bệnh truyền nhiễm 6,0 1 Phương thức gây bệnh của VSV 1 Thuyết trình, phát vấn, 2 Các thời kỳ tiến triển của bệnh truyền 2 trình chiếu, thảo luận nhiễm – Các thể bệnh
  3. 3 3 Quá trình sinh dịch 1 4 Phòng và chống bệnh truyền nhiễm 2,0 Thuyết trình, phát vấn, trình chiếu, thảo luận Chương 2. Bệnh truyền nhiễm chung giữa 8,0 người và động vật 1 Bệnh nhiệt thán (Anthrax) 1 Thuyết trình, phát vấn, 2 Bệnh sảy thai truyền nhiễm (Brucellosis) 1 trình chiếu, thảo luận, 3 Bệnh xoắn khuẩn (Leptospirosis) 1 đóng kịch 4 Bệnh lao (Tuberculosis) 1 5 Bệnh dại (Rabies, Lyssa) 1 6* Thảo luận chuyên đề chương 2 3 Thảo luận nhóm Chương 3. Bệnh truyền nhiễm của loài 5,0 nhai lại 1 Bệnh ung khí thán (Gangeraena 1 emphysematosa) Thuyết trình, phát vấn, 2 Bệnh tụ huyết trùng trâu, bò (Pasterellosis) 1 trình chiếu, thảo luận 3 Bệnh lở mồm long móng ( Foot & mouth 1 desease) 2* Thảo luận chuyên đề chương 3 2 Thảo luận nhóm Chương 4. Bệnh truyền nhiễm của lợn 10,0 1 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn 1 (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome - PRRS) 2 Bệnh dịch tả lợn (Pestis suum) 1 Thuyết trình, phát vấn, 3 Bệnh đóng dấu lợn (Erysipelas suum) 1 trình chiếu, thảo luận 4 Bệnh phó thương hàn lợn (Paratyphus suum) 1 đóng kịch 5 Bệnh liên cầu khuẩn (Streptococcal 1 desease) 6 Bệnh cúm lợn (Influenza suum) 1 7 Bệnh tụ huyết trùng lợn (Pasterellosis) 1 8* Thảo luận chuyên đề chương 6 3 Thảo luận nhóm Chương 5. Bệnh truyền nhiễm ở gia cầm 10,0 Thuyết trình, phát vấn, 1 Bệnh Newcastle (Newcastle disease) 1 trình chiếu, thảo luận 2 Bệnh cúm gia cầm (avium Influenza) 1 đóng kịch
  4. 4 3 Bệnh Marek (Marek disease) 1 4 Bệnh Gumboro (Infectious Bursal Disease) 1 5 Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm gà 1 (Laryngotracheitis Infectiosa gallinarum) 6 Bệnh dịch tả vịt (Pestis anatum) 1 8 Bệnh viêm gan vịt do vi rút (Hipatilis 1 anatum) 9* Thảo luận chuyên đề chương 5 3 Thảo luận nhóm 6.2. Các bài thực hành : 6,0 tiết Stt Nội dung kiến thức Số tiết Phương pháp 1 Phương pháp mổ khám lợn bệnh 2 Thuyết trình, phát 2 Phương pháp mổ khám gia cầm bệnh 2 vấn,thực hành tay 3 Phương pháp mổ khám trâu, bò bệnh 2 nghề 7. Tài liệu học tập : - Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Thú y (Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy, 2012), Nhà xuất bản Đại học nông nghiệp Hà Nội. - Bài giảng thực hành Bệnh truyền nhiễm thú y (Nguyễn Văn Quang, Lê Minh, 2013) 8. Tài liệu tham khảo: 8.1. Tài liệu tiếng Việt Mã số thư viện Tài liệu tham khảo 15696 Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y : Tài liệu đào tạo sau Đại học lưu hành nội bộ / Nguyễn V ăn Quang. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2016. - 166 tr. ; 27cm. ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên Trường Đại học Nông lâm 1890 Bệnh thường gặp ở bò sữa Việt Nam và kỹ thuật phòng trị / Phan Sỹ Lăng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 2 tập. Tập 1. : Bệnh truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng / Phan Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, 2002. - 158 tr. 713 Giáo trình bệnh truyền nhiễm và quản lý dịch bệnh : Giáo trình sau đại học / Nguyễn Quang Tuyên, Phạm Đức Chương. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1999. - 251 tr. 484 Cẩm nang chẩn đoán tiêu chuẩn về các bệnh gia súc ở Việt
  5. 5 Nam / Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. - In lần thứ nhất. - Hà Nội : Viện thú y Quốc gia, 2002. - 264 tr. 11619 Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử / Nguyễn Ngọc Hải. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2014. - 304 tr. ; 21cm. Phụ lục: tr.3-8 - Thư mục: tr.290-301 728 Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú y / Phạm Ngọc Thạch chủ biên, D ương Thị Anh Đào, ... [et al.]. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 319 tr. 10208 Chẩn đoán và điều trị bệnh ở gà / Trần V ăn Bình. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010. - 120 tr. ; 19 cm. T.m.: tr. 118 10217 Chẩn đoán và phòng trị 6 bệnh nguy hiểm ở lợn / Trần V ăn Bình. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 96 tr. ; 19cm. 10216 Chẩn đoán và phòng trị bệnh ở lợn nái & lợn con / Trần Văn Bình. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 112 tr. : bảng ; 19cm. 1741 Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm / Lê V ăn Nam. - Tái bản có bổ sung Lần thứ 2. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2003. - 132 tr. 7942 Bệnh gia súc Việt Nam : Cẩm nang bác sỹ: Hỏi và đáp những bệnh quan trọng th ường gặp / Lê Văn Năm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2012. - 424 tr. : bảng ; 21 cm. 7924 Bệnh lợn ở Việt Nam - các biện pháp phòng trị hiệu quả / Lê Văn Năm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010. - 416 tr. : bảng ; 21 cm. Phụ lục: tr. 406 -411. - Thư mục: tr. 412 1883 Bệnh Mới phát hiện ở lợn : Sưng mắt, co giật, phù nề / Nguyễn Xuân Bình, Võ Hoàng Nguyên. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 42 tr. 3660 Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1997. - 240tr. ; 19cm 1351 Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002 1354 Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002 Tập 1 / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng, 2002. - 163 tr. 10296 Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế / Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2013. - 584 tr. : ảnh, bảng ; 27cm. ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học
  6. 6 Nông nghiệp Hà Nội, Th ư mục: tr. 581-582 1871 Bệnh truyền nhiễm ở bò sữa và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 312 tr. 1894 Bốn bệnh đỏ của lợn và biện pháp phòng trị / Phan Thanh Phượng, Trần Thị Hạnh, Phạm Công Hoạt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 192 tr. 1880 Bệnh của Dê và biện pháp phòng trị / Nguyễn Quang Sức. - Tái bản lần nhất. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 35 tr. 1218 Bệnh của vịt và biện pháp phòng trị / Nguyễn Xuân Bình. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 99 tr. 1902 Bệnh dại và phòng dại cho ng ười và chó / Phạm Ngọc Quế. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 48 tr. 11515 Bệnh cúm ở người và động vật / Nguyễn Bá Hiên (ch.b), Phạm Sĩ L ăng,.....[et.al]. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2014. - 316 tr. ; 24cm. Thư mục: tr.285-315 7942 Bệnh gia súc Việt Nam : Cẩm nang bác sỹ: Hỏi và đáp những bệnh quan trọng th ường gặp / Lê Văn Năm. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2012. - 424 tr. : bảng ; 21 cm. 1351 Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002 1354 Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002 Tập 1 / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng, 2002. - 163 tr. 1889 Bệnh thường gặp ở bò sữa Việt Nam và kỹ thuật phòng trị / Phan Sỹ Lăng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 2 tập. 7839 Bệnh tiểu gia súc : Chó, Heo và Mèo / Vũ V ăn Hóa. - TP. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2007. - 236 tr. : minh họa ; 27 cm. T.m.: tr. 227-228 7456 Bệnh trâu bò ở Việt Nam / Phạm, Sỹ L ăng (Ch.b.), Nguyễn Bá Hiên, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Kim Lan, ...[et al.].. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009. - 336 tr. : minh họa ; 27 cm. T.m.: tr. 330-331 3661 Bệnh trâu bò ở Việt Nam và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1997. - 256tr. ; 19cm 2109 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Hội ch ăn nuôi Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp. - 3 tập 2110 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Hội ch ăn nuôi Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp. - 3 tập Tập 1. : Những vấn đề chung và cẩm nang ch ăn nuôi lợn / Hội chăn nuôi Việt Nam, 2000. - 643 tr.
  7. 7 1325 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. 1331 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. Tập 1. : Những vấn đề chung và cẩm nang chăn nuôi lợn / Nguyễn Văn Thưởng, 2000. - 643 tr. 1332 Cẩm nang ch ăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. Tập 2. : Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ / Nguyễn Văn Thưởng, 2000. - 512 tr. 1335 Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thưởng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2000. - 3 tập. Tập 3. : Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ / Nguyễn Văn Thưởng, 2000. - 332 tr. 1872 Cẩm nang chăn nuôi ngan ngỗng / Hội chăn nuôi Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 120 tr. 1887 Cẩm nang ch ăn nuôi vịt / Hội chăn nuôi Vịt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 128 tr. 1899 Hướng dẫn phòng trị bệnh lao ở người và gia súc / Phạm Ngọc Quế. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 100 tr. 567 Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ : Tài liệu dùng để tập huấn cho tập huấn viên và nông dân. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2004. - 144 tr. 578 Kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ : Tài liệu dùng để tập huấn cho tập huấn viên và nông dân. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2004. - 199 tr. 174 Kỹ thuật sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi / Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên,,... [et al].. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2010. - 143 tr. ; 19 cm 1877 Một số bệnh mới do vi khuẩn và Mycoplasma ở gia súc - gia cầm nhập nội và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ L ăng, Trương Văn Dung: Chủ biên. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 184 tr. 1866 Một số bệnh mới do vi rút ở gia súc gia cầm nhập nội và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ L ăng, Nguyễn Thiện: Chủ biên. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 220 tr. 1893 Phòng và trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu / Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2002. - 112 tr. 408 Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm : Tài liệu tập huấn, đào tạo thú y viên thôn, bản / Nguyễn Văn Thanh (C.b.), Bùi Tuấn Nhã, Bùi Thị Tho. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2004. - 116 tr. 478 Tập ảnh màu về bệnh gia súc : Dự án t ăng cường năng lực
  8. 8 viện thú y Quốc gia / Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản, Bộ Nông - Lâm Ngư nghiệp TOkyo Nhật Bản. - Hà Nội, 2001. - 221 tr. 1384 Viruts học : Dành cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành vi sinh vật. / Nguyễn Thị Chính, Ngô Tiến Hiển. - Hà Nội : Đại học Quốc gia - Hà Nội, 2001. - 198 tr. 15440 Virut học : Sách dùng cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên / Phạm Văn Ty. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Giáo dục, 2013. - 352 tr. ; 27cm. Phụ lục: tr.337-348 - Thư mục: tr.349-351 8.2. Tài liệu tiếng Anh Mã số thư viện Tài liệu tham khảo 9665 Diagnostic methods in veterinary medicine : With a chapter on diagnosis of poultry diseases / by George Frederick Boddie, J. G. Campbell. - 5th ed.. - Philadelphia. : Lippincott., 1962.. - ix, 420 p. : ill. ; 23 cm. 7559 Diagnostic sè ro-immunologique des viroses humaines et animales / F. Bricout, L. Joubert, J.-M. Huraux. - Paris : Maloine, 1974.. - 581 p : illus. ; 21 cm.. - (Collection Techniques de base) 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1. Nguyễn Văn Quang Khoa Chăn nuôi Thú y Tiến sĩ 2. Nguyễn Thị Kim Lan Khoa Chăn nuôi Thú y Giáo sư, Tiến sĩ Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa P. Trưởng bộ môn Giảng viên TS. Nguyễn Văn Quang TS. Phan Thị Hồng Phúc TS. La Văn Công GS. TS. Nguyễn Thị Kim Lan
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2