intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Quản trị doanh nghiệp (Business Management)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
20
lượt xem
1
download

Đề cương chi tiết học phần Quản trị doanh nghiệp (Business Management)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nắm chi tiết nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, các yêu cầu học tập, thang điểm đánh giá của học phần Quản trị doanh nghiệp; mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Quản trị Windows Server (Windows Server Administration)".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Quản trị doanh nghiệp (Business Management)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Quản trị doanh nghiệp (Business Management) ­ Mã số học phần: 1421193 ­ Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học chính quy, chuyên ngành Kinh doanh  Quốc tế ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 2 tiết  Hoạt động theo nhóm : 3 tiết  Tự học : 90 giờ ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 2. Học phần trước: Quản trị học, Quản trị Nhân sự, Quản trị Tài chính­Kế toán, Marketing căn  bản. 3. Mục tiêu của học phần:  Hướng dẫn cho sinh viên các bước chuẩn bị cơ bản cần thiết để  khởi nghiệp từ  doanh nghiệp  nhỏ và làm thế nào để quản lý tốt doanh nghiệp. Củng cố  và đào tạo một vài kỹ  năng hữu dụng như  kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định,   giao tiếp, thuyết trình và đàm phán. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Xem xét, đánh giá xem bản thân đã tích lũy  K1 đủ  kiến thức, kinh nghiệm và tính cách cá nhân  1
  2. Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT có phù hợp để  xây dựng doanh nghiệp riêng của  mình? 4.1.2.   Đánh   giá   và   lựa   chọn   các   cơ   hội   khởi  K2, K3 nghiệp   tối   ưu,   phù   hợp   với   tính   cách,   điều  kiện ... của mỗi cá nhân cũng như  phương thức  xây   dựng   doanh   nghiệp   tương   thích   với   điều  kiện và cơ cấu tài chính sao cho giảm thiểu mức   độ rủi ro. Kỹ năng 4.2.1.  Phát   triển   khả   năng   ứng   dụng   các   khái  S2 niệm lý thuyết vào phân tích các trường hợp thực   tế và ngược lại; 4.2.2. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng  S1, S3 quản lý thời gian; kỹ  năng thuyết trình; kỹ  năng  phản biện; kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết báo  cáo,… Thái độ 4.3.1. Hình thành và phát triển ý thức nghiên cứu  A1 khoa học trong các vấn đề  lý luận và thực tiễn  liên quan đến quản trị doanh nghiệp; 4.3.2.  Thể  hiện thái độ  tích cực trong việc tìm  A2, A3 kiếm và đọc tài liệu, tự học, nghiên cứu. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Nội dung của môn học này tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: ­ Hiểu được vai trò của doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế đầy năng động;  ­ Xem xét ra quyết định khởi nghiệp thông qua đánh giá điều kiện cần và đủ  trước khi ra  quyết định khởi nghiệp; đánh giá các cơ hội kinh doanh; ­ Các bước chuẩn bị cơ bản, cần thiết để khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp nhỏ: xem xét  lựa chọn phương thức khởi nghiệp: thành lập doanh nghiệp mới hoàn toàn, mua lại doanh  nghiệp có sẵn, hoặc ký hợp đồng nhượng quyền thương mại; Xây dựng kế  hoạch kinh   doanh;   ­ Làm thế  nào quản trị  doanh nghiệp nhỏ   để  duy trì hoạt động và phát triển: quản trị  marketing, thương mại điện tử, quản trị  nhân sự  và quản trị  tài chính cho doanh nghiệp   nhỏ. 2
  3. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/ thực tập và có báo cáo kết quả. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Chuẩn bị bài, tìm hiểu thêm các nội dung được giao, tham gia thảo luận, tranh luận theo chủ  đề/ tình huống/ câu hỏi ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. ­ Tham dự thi kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 03 bài kiểm tra nhanh 15 phút 4.1 đến 4.3 Điểm danh 05% (SV vắng 03 buổi thì 0 điểm) ­ GV hỏi và SV trả lời; ­   SV   phát   biểu   và   đặt   câu   hỏi  Điểm tích cực cá nhân 05% trong giờ học. (03   lần   có   câu   trả   lời   đúng   thì  được điểm tối đa) 03 lần có câu trả lời đúng thì được  4.1 đến 4.3 Bài tập nhóm 10% điểm tối đa Chọn   và   thuyết   trình   tình   huống  4.1 đến 4.3 Báo cáo/ Thuyết trình  có nội dung tương  ứng với từng  20% nhóm buổi học ­ Thi viết (90 phút) 4.1 đến 4.3 Kiểm tra giữa kỳ ­ Bắt buộc dự thi Kiểm tra cuối kỳ ­ Thi viết (90 phút) 60% 4.1 đến 4.3 ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  và 100% giờ thực hành 3
  4. Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu ­ Bắt buộc dự thi 100% Tổng cộng 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân  với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập   phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] Entrepreneurial Small Business, 2nd Ed., Katz, Jerome A, Boston, McGraw­Hill/Irwin, 2009 8.2. Tài liệu tham khảo: [2] Essentials of entrepreneurship and small business management. ­ 5th ed. ­ New Jersey : Pearson, 2008. ­ Zimmerer Thomas W [3] Small business management : an entrepreneuriial emphasis. ­ Ohio : South­Wester, 2006. Longenecker  Justin G Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2