intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Hoạch định phát triển nguồn nhân lực (Strategic Planning for Human Resources)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
13
lượt xem
0
download

Đề cương chi tiết học phần Hoạch định phát triển nguồn nhân lực (Strategic Planning for Human Resources)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Hoạch định phát triển nguồn nhân lực (Strategic Planning for Human Resources)".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Hoạch định phát triển nguồn nhân lực (Strategic Planning for Human Resources)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Hoạch định phát triển nguồn nhân lực (Strategic Planning for Human Resources) ­ Mã số học phần: 1424103 ­ Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học chính quy, chuyên ngành Quản trị Nhân sự ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 2 tiết  Hoạt động theo nhóm : 3 tiết  Tự học : 90 giờ ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 2. Học phần trước: Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực 3. Mục tiêu của học phần:  ­ Áp dụng kiến thức vào việc dự đoán, phân tích thực trạng nguồn nhân lực của một tổ chức; ­ Phát triển kỹ năng lắng nghe, dự đoán, phân loại, so sánh và đánh giá nguồn nhân lực của một tổ chức; ­ Nhận thức được nhiệm vụ và vai trò quan trọng của người làm về nhân sự. Để từ đó, sinh viên có thể lập nên một kế hoạch tuyển dụng (hoặc cắt giảm) nhân sự  và triển khai kế  hoạch đó kịp thời cho tổ chức nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của tổ chức. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1.  Nhận biết và mô tả  được quá trình dự  đoán,  K1 phân tích, triển khai và đánh giá chiến lược nhân sự  của một tổ chức ở thời điểm hiện tại và tương lai; 4.1.2.  Phân tích   và xác   định   được   các  yếu tố   ảnh   K2, K3, K4 hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nguồn nhân lực của   tổ chức; 1
  2. 4.1.3. Thiết kế  và xây dựng được kế  hoạch (tuyển   dụng/ cắt giảm) nhân sự; 4.1.4. So sánh và đánh giá việc triển khai thực hiện  chiến lược nhân sự so với kế hoạch ban đầu đề ra. Kỹ năng 4.2.1.  Rèn   luyện   và   phát   triển   kỹ   năng   làm   việc  S1 nhóm;   kỹ   năng   quản   lý   thời   gian;   kỹ   năng   thuyết  trình;  kỹ  năng phản biện; kỹ  năng nghiên cứu, kỹ  năng viết báo cáo,… 4.2.2.  Hình thành và vận dụng kỹ  năng tính toán số  S2 lượng nhân sự  (cần tuyển thêm hoặc cắt giảm) để  đạt được mục tiêu của tổ chức. Thái độ 4.3.1.  Hình   thành   và   phát   triển   ý   thức   nghiên   cứu  A1 khoa học trong các vấn đề  lý luận và thực tiễn liên   quan đến hoạch định chiến lược; 4.3.2. Thể  hiện thái độ  tích cực trong việc tìm kiếm   A2 và đọc tài liệu, tự học, nghiên cứu. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Môn Hoạch định Chiến lược Nhân sự dự đoán và phân tích nhu cầu nguồn lực nhân sự của một tổ chức  để có thể xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể, kịp thời nhằm đảm bảo nguồn nhân lực luôn luôn đủ,  chất lượng và sẵn sàng phục vụ cho sự phát triển của tổ chức. Từ mục đích này, nội dung của môn học   được chia thành bốn bộ phận lớn: ­ Phần thứ nhất : Giới thiệu chung về Hoạch định Chiến lược Nhân sự; ­ Phần thứ hai : Dự đoán nhu cầu nguồn nhân sự của tổ chức;  ­ Phần thứ ba : Phân tích thực trạng nguồn nhân sự  của tổ  chức để  quyết định tăng hay giảm  nhân sự; ­ Phần thứ bốn : Lập kế hoạch thực hiện và đánh giá việc thực hiện kế hoạch này. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/ thực tập và có báo cáo kết quả. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Chuẩn bị bài, tìm hiểu thêm các nội dung được giao, tham gia thảo luận, tranh luận theo chủ đề/ tình   huống/ câu hỏi. ­ Tham dự làm tiểu luận cá nhân giữa học kỳ. 2
  3. ­ Tham dự làm tiểu luận kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu Điểm danh 03 bài kiểm tra nhanh 15 phút 4.1 đến 4.3 05% (SV vắng 03 buổi thì 0 điểm) Điểm tích cực cá nhân ­ GV hỏi và SV trả lời; ­   SV   phát   biểu   và   đặt   câu   hỏi  trong giờ học. 05% (03   lần   có   câu   trả   lời   đúng   thì  được điểm tối đa) Thảo luận nhóm 03 lần có câu trả lời đúng thì được  4.1 đến 4.3 05% điểm tối đa Bài tập nhóm Nhóm   gồm   03   SV   thực   hiện   và  4.1 đến 4.3 10% trình bày báo cáo Kiểm tra giữa kỳ 4.1 đến 4.3 Tiểu luận cá nhân 15% Kiểm tra cuối kỳ Tiểu   luận  nhóm   (03   sinh   viên/  4.1 đến 4.3 60% nhóm) 100% Tổng cộng 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến  10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng   số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] David M. Kreps (1999), Strategic human resources: Frameworks for general managers, Pearson 8.2. Tài liệu tham khảo: 3
  4. [2] Mondy R. Wayne (2010), Human Resource Management, 11th Edition, Prentice Hall [3] Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, 8th, NXB Tổng hợp [4] Harris Michael (1997), Human resource management: A practical approach, Philadelphia     Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2