intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Chiến lược kênh phân phối (Distribution Channels)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
25
lượt xem
4
download

Đề cương chi tiết học phần Chiến lược kênh phân phối (Distribution Channels)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Chiến lược kênh phân phối (Distribution Channels)" để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Chiến lược kênh phân phối (Distribution Channels)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần:  Chiến lược kênh phân phối (Distribution Channels) ­ Mã số học phần: 1425023 ­ Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Cử nhân, ngành QTKDQT ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 24 tiết  Làm bài tập trên lớp : 3 tiết  Thảo luận : 9 tiết  Hoạt động theo nhóm : 9 tiết  Tự học : 45 tiết ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế / bộ môn Marketing 2. Học phần trước:  ­ Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Nghiên cứu thị trường. 3. Mục tiêu của học phần:  Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế những kiến thức thực tế nghiên cứu kiến  thức xây dựng các chiến lược kênh phân phối tổng quát, phương pháp tổ chức triển khai thực  hiện các chiến lược phân phối trong thực tế và biện pháp thực hiện các chiến lược marketing  mix hiệu quả. Tiến trình thiết kế & thực hiện tạo lập kênh phân phối trong thực tế kinh doanh,  nhằm giúp sinh viên có lơi thế cạnh tranh và chuyên nghiệp hơn trong môi trường làm việc và  học tập chuyên sâu sau này. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến  4.1.1. Nắm vững vốn từ và có khả năng giải  K1 1
  2. thức thích vấn đề liên quan đến kinh tế, quản trị,  tiếp thị, môi trường kinh doanh quốc tế… 4.1.2. Có kiến thức tương đối về quan hệ của  K2 các nhóm ngành, lĩnh vực kinh doanh và liên  hệ thực tiễn Kỹ năng 4.2.1. Sử dụng được các vốn từ chuyên ngành  S1 cơ bản vào công việc và có thể giải quyết  một số vấn đề cơ bản trong kinh doanh 4.2.2. Thực hành tốt các khái niệm cơ bản  S2 như tiếp thị, nhân sự, kinh doanh quốc tế Thái độ 4.2.3. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm  S3 tốt để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Giới thiệu các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành hệ thống phân phối sản phẩm/dịch vụ  (Quản lý cung vận, Nhà bán lẻ, Nhà phân phối, Tổng đại lý, Đại lý, cửa hàng) được áp dụng trong  các doanh nghiệp địa phương và thế giới.  Hoạch định một kế hoạch, chiến lược, tác thuật tạo lập, xây dựng và chuyển giao hệ thống phân  phối truyền thống và hiện đại trong môi trường kinh doanh hiện đại. Môn học tích hợp lý thuyết và thực hành đòi hỏi người học còn cần phải thực hiện việc thực hành  marketing kênh phân phối với nhiều bài tập và tình huống liên quan, được đánh giá kết quả bằng  hình thức kiểm tra hết môn. Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống  điển hình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên phát làm quen và phát huy sáng tạo cá nhân dựa trên kiến  thức lý thuyết kết hợp với thực hành về phương pháp quản trị marketing thực tế doanh nghiệp 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: Tham dự tối thiểu 80% (12 buổi) số tiết học trên lớp.  Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân/nhóm và được đánh giá đạt kết quả. Hoàn thành bài tập cá nhân hàng tuần. Tham dự kiểm tra giữa học kỳ, kiểm tra thường xuyên 2
  3. Tham dự thi kết thúc học phần. Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: Điểm thành phần Quy định Trọng  Mục tiêu Stt số 1 Chuyên cần/Đóng góp bài giảng ­ Số tiết tham dự học/tổng số tiết 20% 4.3.1 2 Bài tập nhóm /thuyết trình ­ Bài tập đã làm/bài tập giao 10% 4.1.1,   4.1.2  ­ Đánh giá theo nhóm &   4.2.1,  4.2.3 3 Kiểm tra giữa kỳ ­ Trắc nghiệm hoặc lý thuyết 10% 4.1.1   đến  4.3.2 4 Thực hành bản đồ tư duy ­ Đánh giá theo nhóm ­ 4.1.1   đến  4.3.2 5 Kiểm tra cuối kỳ ­ Đề đóng  60% 4.1.1   đến  ­ Trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết 4.3.1 ­ Giải   quyết   tình   huống   điển  hình ­ Hoặc   tổng   hợp   các   hình   thức  trên 7.2. Cách tính điểm Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần   nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số thập phân.  Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10   (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: 3
  4.   [1] Juliant Dent (2015),  Distribution Channels:  Understanding & managing channels to market,  2nd Edition, London : Kogan Page.   8.2. Tài liệu tham khảo:   [2] Sunil Chopra (2010),  Supply Chain Management:  Strategy, planning, and operation, 4th  Ed.,  Boston : Prentice Hall    [3] Leenders & Michiel R (2006), Purchasing & Supply Management: with 50 supply chain cases,  13th International Edition., McGraw­Hill.    [4] David Jobber (2015), Selling & Sales Management, 10th Ed, Pearson. Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2