intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên. Học phần giúp người học nắm được một số phương pháp nghiên cứu chính, điều tra thu thập và thống kê số liệu trong theo dõi và đánh giá hiện trạng tài nguyên và tác động của các hoạt động cụ thể tới môi trường tài nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜG ĐẠI HỌC ÔG LÂM ------------------------------------- ĐỀ CƯƠG CHI TIẾT HỌC PHẦ Học phần: PHƯƠG PHÁP GHIÊ CỨU THỐG KÊ TROG QUẢ LÝ TÀI GUYÊ Số tín chỉ: 02 Mã số:………………. Thái guyên, 2016 0
  2. ĐỀ CƯƠG CHI TIẾT HỌC PHẦ 1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên - Mã số học phần: ………………. - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 12 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Giúp học sinh/sinh viên nắm được một số phương pháp nghiên cứu chính, điều tra thu thập và thống kê số liệu trong theo dõi và đánh giá hiện trạng tài nguyên và tác động của các hoạt động cụ thể tới môi trường tài nguyên; 5.2. Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng điều tra, xử lý số liệu, ứng dụng một số phương pháp nghiên cứu chính trong quản lý tài nguyên và trình bày kết quả. 6. ội dung kiến thức và phương thức giảng dạy: TT ội dung kiến thức Số tiết Phương pháp giảng dạy Chương 1: Phương pháp thu thập 6 Thuyết trình, phát vấn thông tin tư liệu khoa học (hỏi và trả lời) 1.1 Công tác thông tin phục vụ nghiên 2 cứu khoa học 1
  3. 1.2 Phương pháp phân tích tư liệu 2 1.3 Thu thập số liệu 2 Chương 2: Một số phương pháp 24 Thuyết trình, phát vấn trong quản lý tài nguyên (hỏi và trả lời) 2.1 Phương pháp lấy mẫu 2 2.2 Phương pháp điều tra phỏng vấn 4 2.3 Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu 5 địa chính số kết hợp đo vẽ bản đồ 2.4 Phương pháp số hóa thành lập bản 5 đồ hiện trạng sử dụng đất 2.5 Phương pháp chồng ghép bản đồ 3 trong GIS 2.6 Phương pháp đánh giá đất của FAO 5 7. Tài liệu học tập : 1. Đàm Xuân Vận, 2014. Bài giảng phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Trần Văn Điền (ch,b), Đỗ Thị 1 Lan,....[et al]. (2014). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý tài nguyên và môi trường / Nxb Nông Nghiệp, 2014. 2. Đỗ Thị Ngọc Oanh, Hoàng Văn Phụ, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Thị Bích Thảo (2004), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, ĐH Nông lâm Thái Nguyên, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 3. Hoàng Sỹ Động (2006), Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng nhiệt đới, Nxb Khoa học và Kỹ thuật 4. Nguyễn Hoàng Nghĩa (2001). Phương pháp nghiên cứu trong lâm nghiệp - Forestry Research Methodology. Nxb Nông Nghiệp, 2001 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Phan Đình Binh Khoa TN & MT PGS,Tiến sĩ 2 Đàm Xuân Vận Khoa TN & MT PGS, Tiến sĩ Thái guyên, ngày tháng năm 2016 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên TS. Vũ Thị Thanh Thủy TS. Phan Đình Binh PGS.TS. Đàm Xuân Vận 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2